Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Методологічні аспекти розбудови сучасної математичної освіти

ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНИХ КОНСПЕКТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ PDF
Ірина Володимирівна Хом'юк
ПРО ПІДГОТОВКУ ДО ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛІЙСЬКОЇ МОВОЮ КАФЕДРОЮ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ДДМА PDF
Катерина Власенко
МОДЕЛЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ СИСТЕМИ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ ВИПУСКАЮЧОЇ КАФЕДРИ КІТ PDF
Валерій Іванович Кравчено
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З МАТЕМАТИКИ, ПРИСВЯЧЕНОЇ 100-РІЧНОМУ ЮВІЛЕЮ НАН УКРАЇНИ PDF
Катерина Власенко, Ольга Ровенська, Віктор Паламарчук
РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА «ВИБРАНІ ПИТАННЯ КУРСУ «ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ» PDF
Ольга Ровенська
Про підвищення мотивації майбутніх архітекторів до навчання вищої математики PDF
Олена Олександрівна Чумак
РОЛЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФОРМУВАННІ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРА PDF
Олена Михайлівна Джеджула
АЛГОРИТМІЧНІ ВМІННЯ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
Майя Борисівна Ковальчук
Навчально-математична діяльність як засадничий чинник розвитку математичних здібностей старшокласників PDF
Олена Василівна Чугунова
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВНЗ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ PDF
Людмила Іванівна Новицька
ПРО МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ У ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ НА ДОДАТКОВИХ ЗАНЯТТЯХ PDF
Світлана Діхтенко, Сергій Колесников
Використання комп'ютерно орієнтовних засобів навчання на уроках математики PDF
Ірина Петрівна Шаталюк
СУЧАСНА ІНЖЕНЕРНА ТА МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ, РЕАЛІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Анатолій Григорович Дем'яненко
Оцінка зв’язку між конкурсним балом та результатами успішності з вищої математики у студентів економічного напрямку PDF
Олександр Федорович Шевчук
ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ В КУРСІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ PDF
Людмила Іванівна Новицька
Активізація навчальної діяльності учнів за допомогою математичної евристики PDF
Liliia Stepanivna Ozyranska, Маряна Михайлівна Ковтонюк
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ PDF
Ірина Володимирівна Хом'юк, Максим Романович Обертюх
ДЕЯКІ АСПЕКТИ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ PDF
Ольга Мусіївна Кравчук
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Анатолій Йосипович Островський
АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ PDF
Валентина Анатоліївна Войтовик
АНАЛІЗ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МАТЕМАТИКА» УЧНЯМИ СТАРШОЇ ШКОЛИ PDF
Юлія Олександрівна Баруліна
Забезпечення наступності у вивченні математичного аналізу у закладах середньої та вищої освіти. XML
Валентина Моторина

Теоретико-методологічні та психологічні аспекти створення і впровадження інформацiйно-комунiкацiйних та інноваційних технологій навчання

ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕСТУЮЧОЇ СИСТЕМИ «АЙРЕН» ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ PDF
Сергій Леонідович Загребельний, Олександр Анатолійович Костіков
ВИКОРИТСАННЯ САЙТУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК PDF
Ірина Вікторівна Сітак
Обєктно-орієнтований підхід: історія, міжпредметні зв’язки, аналогії та його місце в сучасних психолого-педагогічних моделях PDF
Ігор Володимирович Степура
Про використання персонального сайту викладача у навчальному процесі PDF
Галина Миколаївна Ковтонюк
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Галина Григорівна Кашканова
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕТНЕДЖЕРІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З УРАХУВАННЯМ МОЖЛИВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Оксана Віталіївна Клочко
Розробка елементів інформаційно-управляючої системи «Цифрова кафедра» PDF
Анастасія Григорівна Смиренська, Микола Григорович Стервоєдов
Напрямки використання мультимедійних технологій в освітньому процесі PDF
Юрій Валерійович Грицук, Оксана Вікторівна Грицук
МОТИВАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Галина Володимирівна Ткачук
ІНОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ PDF
Яна Володимирівна Усатюк, Олександра Вікторівна Полякова
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес PDF
Яна Володимирівна Усатюк, Єлизавета Василівна Гувернат
Використання електронного квест-посібника в процесі навчання лінійної алгебри PDF
Віталій Дубовик
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦIЙНО-КОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ PDF
Сергій Васильович Дядюн
PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION ENGINEERING IN UKRAINE AND HOW TO SOLVE THEM PDF
Костянтин Олександрович Метєшкін, Сергій Васильович Дядюн, Ольга Вікторівна Зелінська
ЗАСТОСУВАННЯ JAVASCRIPT У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО САЙТУ PDF
Дмитро Сергійович Джога, Галина Володимирівна Ткачук
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ PDF
Віталій Іванович Клочко, Альона Анатоліївна Коломієць
Нетрадиційні форми організації навчально-пізнавальної діяльності в процесі вивчення стереометричних тіл PDF
Анастасія Анатоліївна Кальчук
ДО ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВІЙСЬКОВИХ ВНЗ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДИК PDF
Євгенія Іванченко, Олег Маслій
ПОЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ З ПРОВЕДЕННЯМ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ PDF
Володимир Маркусович Михалевич, Ярослав Володимирович Крупський, Неля Михайлівна Кириленко
Дослідницький підхід у навчанні математичних дисциплін студентів інженерних спеціальностей з використанням засобів ІКТ PDF
Олександра Миколаївна Потапова

Математика та математичне моделювання

МОЖЛИВОСТІ JMODELICA.ORG ЯК ОСВІТНЬОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ PDF
Олександр Вікторович Періг, Олександр Анатолійович Костіков, Олексій Вікторович Ларічкін, Олександр Миколайович Стадник
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАЙКРАЩОГО НАБЛИЖЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ PDF
Валерій Іванович Кравчено, Олександр Володимирович Жартовський
МАТЕМАТИЧНО – ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА КОНТАКТ – ЦЕНТРУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Валерій Іванович Кравчено, Михайло Петрович Богдан
ОН-ЛАЙН МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ В БАГАТОШАРОВИХ КОНСТРУКЦІЯХ PDF
Віктор Астахов, Геннадій Буланов
Про існування стоячих хвиль для дискретного нелінійного рівняння типу Шредінгера на двовимірній ґратці PDF
Сергій Миколайович Бак
ON FINITE SEMIGROUPS FOR WHICH THE INVERSE MONOID OF LOCAL AUTOMORPHISMS IS A CONGRUENCE-PERMUTABLE SEMIGROUP PDF
Володимир Дмитрович Дереч
Циклічне кодування даних в системах контролю доступу з використанням логіко-часових функцій у формі поліномів PDF
Наталія Василівна Сачанюк-Кавецька, Ірина Бондаренко
Ізоморфізм як ефективний метод конструювання числових систем PDF
Ярослава Віталіївна Шмулян, Леся Андріївна Вотякова
ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ PDF
Олекксандр Олексійович Безносюк
Залучення комп’ютерних технологій у процесі навчання економіко-математичному моделюванню майбутніх менеджерів PDF
Інна Володимирівна Онопченко
Інтеграл Пуассона-Чебишева PDF
Юлія Леонідівна Жаловага
Ланцюгові дроби в функціональних просторах PDF
Інна Миколаївна Стоцька
Асимптотичний аналіз функціонування системи масового обслуговування у стаціонарному режимі. PDF
Наталя Василівна Літвін
Лінійні методи, що задаються прямокутними матрицями PDF
Олена Володимирівна Кравчук
Про застосування квазіконформних відображень для побудови варіації функцій, однолистих у багатозв'язних кругових областях PDF
Сергій Петрович Десятський
Закон Бенфорда в аудиті фінансової звітності PDF
Сергій Володимирович Івахненков, Валентина Володимирівна Івахненкова
Характеристика методів розв’язання задач нелінійного програмування PDF
Юлія Каштельян
Про інтеграл в симетричному q-аналізі PDF
Ольга Анатоліївна Ярмолюк
ПЕРВІСНА ТА ІНТЕГРАЛ У КВАНТОВОМУ h -АНАЛІЗІ PDF
Анастасія Миколаївна Шведюк
ЧУДОВІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕМНІСКАТИ БЕРНУЛЛІ PDF
Любов Андріївна Тютюн, Ірина Андріївна Тимчишена
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОСТУ РОСЛИН PDF
Віктор Григорович Дзісь
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КРИВИХ РОСТУ РОСЛИН PDF
Олена Миколаївна Дячинська
ОЦІНКА ДЕФОРМОВАНОСТІ МАТЕРІАЛУ ЗАГОТОВОК ПРИ ВАЛЬЦЮВАННІ ЗА СХЕМАМИ В ДВА І БІЛЬШЕ ПЕРЕХОДІВ PDF
Віктор Андрійович Матвійчук, Володимир Маркусович Михалевич, Ірина Анатоліївна Бубновська
ЗАДАЧА ПРО ВІДСТАНЬ ВІД ТОЧКИ ДО ПРЯМОЇ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З ТЕОРІЄЮ ПІДСУМОВУВАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ PDF
Володимир Маркусович Михалевич, Вальдемар Вуйцик, Володимир Олександрович Краєвський, Вадим Васильович Василишен, Василь Васильович Шевченко
АСИМПТОТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ФОРМАЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗКУ ЗЧИСЛЕННОЇ СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ З МАЛИМ ПАРАМЕТРОМ ПРИ ПОХІДНІЙ PDF
Мар’яна Михайлівна Ковтонюк
Застосування теореми Лагранжа в мікроекономіці PDF
Віталій Іванович Клочко, Ангеліна Сергіївна Сухоребра
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
Ірина Володимирівна Хом'юк, Віра Андріївна Петрук, Віктор Вікторович Хом'юк
МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ТВЕРДИХ ТІЛ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І КОМП’ЮТЕРІВ. PDF
Анатолій Йосипович Островський
АСИМПТОТИЧНИЙ АНАЛІЗ НЕСТАЦІОНАРНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ PDF
Микола Олександрович Рашевський
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ СТРУКТУРИ ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ PDF
Андрій Анатолійович Яровий, Євген Олександрович Шемет, Любов Михайлівна Ваховська

Використання систем комп'ютерної математики в наукових дослідженнях та освіті

Особливості застосування AnyLogic для вирішення задач транспортного моделювання PDF
Микита Володарець
Температурний режим при тангенціальному обкочуванню PDF
Сергій Шевцов, Олег Євгенович Марков, Микола Інтігамович Нагієв
Програмна реалізація моделювання процесу холодного комбінованого видавлювання PDF
Наталія Грудкіна, Станіслав Міндьо, Богдан Полшенцев
ПРО ІЛЮСТРАТИВНИЙ (КОМП'ЮТЕРНИЙ) СУПРОВІД КУРСУ "ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ" PDF
Віктор Паламарчук, Ольга Ровенська
ЗАСТОСУВАННЯ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ІМПУЛЬСНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ПРОЦЕСУ PDF
Валерій Іванович Кравчено, Олександр Володимирович Жартовський, Жан Карягін, Олексій Ларічкін
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ КЛИНО - ПАСОВИХ ПЕРЕДАЧ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА CAD СИСТЕМИ PDF
Валерій Іванович Кравчено, Світлана Устиновська
Технологія розв’язання задачі лінійного програмування за допомогою різних систем комп’ютерної математики PDF
Олена Миколаївна Соя, Юлія Олександрівна Каштельян
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ PDF
Олена Михайлівна Джеджула
Використання систем комп’ютерної математики в навчальному процесі PDF
Тетяна Юріївна Поліщук
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ PDF
Аліна Клімішина
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КОМП'ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ MAPLE У ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ PDF
Олександр Миколайович Нікітенко
Розробка елементів інформаційно-управляючої системи «Цифрова кафедра» PDF
Анастасія Григорівна Смиренська, Микола Григорович Стервоєдов
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ PDF
Олена Володимирівна Левчук
ВИКОРИСТАННЯСИСТЕМИКОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИMAPLEУПРИРОДНИЧИХНАУКАХ PDF
Олександр Миколайович Нікітенко
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ MS EXCEL ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Світлана Анатоліївна Кирилащук, Злата Василівна Бондаренко
АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Злата Василівна Бондаренко, Світлана Анатоліівна Кирилащук
ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ PDF
Тетяна Єлисеївна Хрипко
Засоби мобільного доступу до Scilab PDF
Євгеній Олександрович Модло, Сергій Олексійович Семеріков, Олександр Володимирович Сироватський

Інноваційні технології формування професійної компетентності та її складових у майбутніх випускників ВНЗ

ШЛЯХИ ПОБУДОВИ ЗАСТОСОВНИХ ЗАДАЧ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ PDF
Віктор Паламарчук, Геннадій Борисович Савченко
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПОНЯТТЯ ТОЧНОГО І НАБЛИЖЕНОГО РОЗВ’ЯЗКУ У КУРСІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ PDF
Віктор Паламарчук, Віталій Петруня
СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ PDF
Віктор Вікторович Хом'юк
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ PDF
Віктор Астахов, Геннадій Буланов
О ЗАСТОСУВАННІ КОМП'ЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРУ В КУРСІ ЕММ PDF
Віктор Астахов, Геннадій Буланов, Сергій Колесников
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ПРИ ФОРМУЛІВАННІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ В КУРСІ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ PDF
Сергій Колесников
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ПРИ ДИПЛОМУВАННІ БАКАЛАВРАТУ НАПРЯМКИ КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ PDF
Валерій Іванович Кравчено, Марк Олегович Коваленко, Віталій Валерійович Кравченко
МЕТОД ПРОЕКТІВ У МАТЕМАТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ АГРОІНЖЕНЕРІВ PDF
Олена Михайлівна Джеджула
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ІНТЕРАКТИВНИХ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ З ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОДЕЗІЇ PDF
Олег Олегович Горюн, Ірина Володимирівна Хом‘юк
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ «ГІДРАВЛІЧНІ ТА АЕРОДИНАМІЧНІ МАШИНИ» PDF
Оксана Юріївна Материнська, Ірина Володимирівна Хом‘юк
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ «ГІДРАВЛІКА, ГІДРО- ТА ПНЕВМОПРИВОДИ» PDF
Ірина Володимирівна Хом’юк, Оксана Віталіївна Паславська
РЕФЛЕКСИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ PDF
Ірина Миколаївна Калініна
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВАЛЕОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ PDF
Дарія Анатоліївна Возносименко
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВИПУСКНИКІВ ЗВО PDF
Анатолій Йосипович Островський
ЗНАННІЄВО-ДІЯЛЬНІСНА СКЛАДОВА КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ ІНЖЕНЕРІВ PDF
Альона Анатоліївна Коломієць, Віталій Іванович Клочко
THE APPLYING OF MIND MAPS AS A TOOL FOR DEVELOPMENT OF SYSTEM THINKING IN THE STUDYING OF MATHEMATICAL DISCIPLINES PDF
Юлія Валеріївна Ситников
Інноваційні технології у навчанні математики PDF
Лариса Петрівна Вороновська
УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ МОНІТОРИНГОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ PISA-2018 PDF
Іванна Миколаївна Леонова, Мар’яна Михайлівна Ковтонюк
Впровадження технології контекстного навчання з метою формування професійної компетентності майбутніх фахівців. PDF
Марія Анатоліївна Нечепоренко
ЦИЛІНДР У КОНТЕКСТІ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ СТЕРЕОМЕТРІЇ PDF
Владислава Євгенівна Пересунько
НЕЙРОПЛАСТИЧНІСТЬ МОЗКУ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Альона Анатоліївна Коломієць
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНOГO ПРOГРАМУВАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФІХІВЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Тетяна Єлисеївна Хрипко
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАТИКИ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ PDF
Тетяна Єлисеївна Хрипко
ЦИЛІНДР У КОНТЕКСТІ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ СТЕРЕОМЕТРІЇ PDF
Владислава Євгенівна Пересунько
АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВНЗ. PDF
Тетяна Єлисеївна Хрипко


© ІРВЦ ВНТУ 2017–