КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності (2018)

Розмір шрифта: 
Оцінка зв’язку між конкурсним балом та результатами успішності з вищої математики у студентів економічного напрямку
Олександр Федорович Шевчук

Остання редакція: 2018-05-14

Анотація


Досліджується вплив, введеного у 2017 році, сільського коефіцієнта на прогностичну валідність конкурсного бала резуль­татам успішності студентів першокурсників галузі знань 07 «Управління та адміністрування» з вищої математики.


 

Abstract: The article examines the influence of the rural coefficient, introduced in 2017, on the prognostic validity of the competition score with the progress results of the first-year students of the field of knowledge 07 "Management and Administration" in higher mathematics.


Ключові слова


прогностична валідність; коефіцієнт кореляції; конкурсний відбір; конкурсний бал

Посилання


1. Котвіцька А.А. Вивчення впливу вагових коефіцієнтів на прогностичну валідність конкурсного бала вступників галузі знань «Охорона здоров’я» / А. А. Котвіцька, Н. В. Живора, С. В. Погорєлов, І. В. Красовський, О. О. Віслоус //Фармацевтичний часопис. – 2017. – № 4. – С. 129-135.

 

2. Дослідження якості конкурсного відбору студентів вищих навчальних закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання: аналітичні матеріали / За редакцією В. В. Ковтунця і С. А. Ракова. – К.: Нора‐Друк, 2015. – 160 с.

Повний текст: PDF