КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності (2018)

Розмір шрифта: 
ВИКОРИТСАННЯ САЙТУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК
Ірина Вікторівна Сітак

Остання редакція: 2018-03-28

Анотація


Розглянуто концепцію сайту «Диференціальні рівняння» (режим доступу: http://difur.in.ua/) та методичні особливості його використання для навчання диференціальних рівнянь студентів спеціальності «Комп’ютерні науки».

 

USE OF THE SITE FOR EDUCATION OF DIFFERENTIAL EQUATIONS OF FUTURE BACHELORS WITH COMPUTER SCIENCES

Abstract

The concept of the site «Differential Equations» (URL : http://difur.in.ua/) and methodical peculiarities of its use for teaching differential equations of students of the specialty «Computer Science» are considered.


Ключові слова


сайт; концепція; диференціальні рівняння; комп’ютерні науки;site; concept; differential equations; computer science

Посилання


Губар Д. Є. Методика створення і застосування інтерактивних засобів навчання студентів класичного університету аналітичної геометрії : дис….канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) / Дар’я Євгенівна Губар; Донецький національний університет. – Донецьк, 2013. – 374 с.

 

Сітак І. В. Освітній сайт у навчанні диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій / І. В. Сітак // Сучасна освіта та інтеграційні процеси: збірник наукових праць міжнародної науково-методичної конференції, 22 – 23 листопада 2017 року, м. Краматорськ, під заг. ред. С. В. Ковалевського, д-ра техн. наук., проф. – Краматорськ : ДГМА, 2017 – С. 190 – 192.

 

Сітак І. В. Диференціальні рівняння [Електронний ресурс]. / І. В. Сітак / [Веб-сайт]. – Електронні дані. – ІХТ СНУ ім. В. Даля, Рубіжне, 2014. – Режим доступу: http://difur.in.ua/ – Назва з екрана.


Повний текст: PDF