КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності (2018)

Розмір шрифта: 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ
Віктор Астахов, Геннадій Буланов

Остання редакція: 2018-04-29

Анотація


 

Анотація
Виконано порівняльний аналіз класичної моделі поширення інформації зі схемою, котра
враховує інвестиції в рекламу та її забування. Може бути використано в курсах
"Математика для економістів", "Математичні методи й моделі".

Abstract
A comparative analysis of the classical model of dissemination of information with a scheme that
takes into account investments in advertising and its forgetting. Can be used in the courses
"Mathematics for economists", "Mathematical methods and models".

 

 


Ключові слова


Ключові слова: математика в екоміці, моделюванняKeywords: mathematics in economics, modeling

Посилання


1. Астафьева Е.В., Терпугов А.Ф. Модель рекламной компании с эффектом «надоедания» рекламы // Вестник Томского государственного университета, декабрь 2004. № 284. - с.34-37.
2. Высшая математика для экономистов: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим спе циальностям / [Н.Ш. Кремер и др.]; под ред. проф. H.Ш. Кремера. - 3-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 479 с.
3. Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика для економістів: 5-те вид. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 448 с

Повний текст: PDF