КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання


Цей сайт висвітлює наукові та науково-практичні конференції, які проводяться у Вінницькому національному технічному університеті

 

АКТИВНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

  • IV Міжнародна науково-методична Інтернет-конференція «ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ (2024)» відбудеться 20-22 червня 2024 року. Доповіді приймаються до 17 червня 2024 року Докладніше...
  • VII Міжнародна науково-практична конференція «Знання. Освіта. Освіченість. Неминучість невизначеності» відбудеться 11-12 жовтня 2024 року. Доповіді приймаються до 15 вересня 2024 рокуДокладніше...
  • XVII Міжнародна наукова конференція «Контроль і управління в складних системах (2024)» відбудеться 16-17 жовтня 2024 року. Подання заявок і анотацій  до 14 вересня 2024 року. Повідомлення про включення до програми конференції до 25 вересня. Доповіді приймаються до 8 жовтня 2024. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ: PDF(Укр), PDF(Eng).   Докладніше...

Перелік усіх конференцій, які проводяться у ВНТУ

 Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності

Міжнародна науково-методична Інтернет-конференція

IV Конференція відбудеться 20-22 червня 2024 року

Перегляд конференції

Знання. Освіта. Освіченість

Міжнародна науково-практична конференція 
VII МНПК «Знання. Освіта. Освіченість. Неминучість невизначеності»  відбудеться 11-12 жовтня 2024 року

Перегляд конференції

Контроль і управління в складних системах

Міжнародна конференція з контролю та управління в складних системах (КУСС)

Напрямки роботи конференції: Теоретичні основи контролю та управління; Перспективні методи, програмні і технічні засоби систем контролю і управління; Контроль та управління в окремих галузях; Контроль та керування в енергетиці; Інтелектуальні технології в системах управління

Чергова ХVII міжнародна конференція КУСС-2024 відбудеться 16-17 жовтня 2024 року

Перегляд конференції

Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів аспірантів та молодих науковців

Чергова конференція відбувалася з 15 листопада 2023 року по 20 травня 2024 року

Перегляд конференції

Всеукраїнська науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (ВНТКП ВНТУ)

Всеукраїнська науково-технічна конференція проводиться за участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств 
Чергова  п’ятдесят третя конференція відбулася 20-22 березня 2024 року.

Перегляд конференції

ВНТКП ВНТУ. Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Перегляд конференції

ВНТКП ВНТУ. Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації

Перегляд конференції

ВНТКП ВНТУ. Факультет інформаційних електронних систем

Перегляд конференції

ВНТКП ВНТУ. Факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії

Перегляд конференції

ВНТКП ВНТУ. Факультет менеджменту та інформаційної безпеки

Перегляд конференції

ВНТКП ВНТУ. Факультет електроенергетики та електромеханіки

Перегляд конференції

ВНТКП ВНТУ. Факультет машинобудування та транспорту

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

Перегляд конференції

ВНТКП ВНТУ. Інститут Конфуція

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Інститут соціально-гуманітарних наук

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Інститут інтеграції навчання з виробництвом

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Головний центр виховної роботи

Перегляд конференції

Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту

Основні напрямки роботи конференції: стратегії та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні технології, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технологiї підготовки спецiалiстiв з вищою технічною освiтою в галузі автомобільного транспорту.

Чергова XII інтернет-конференцiя відбулася 16-18 квітня 2024 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні

Міжнародна науково-практична конференція

Метою Міжнародної науково-практичної конференції є  обмін досвідом у сфері інноваційного забезпечення сталого розвитку країни, інтеграції з ЄС

Чергова VII конференція відбулася 1-2 березня 2024 року

Перегляд конференції

Енергоефективність в галузях економіки України

Міжнародна науково-технічна конференція проводиться раз у два роки. 

Метою конференції є розробка та обговорення пропозицій щодо розв’язання теоретичних та практичних задач в галузі інноваційних технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, інженерних мереж, а також їх енергетичної, екологічної та економічної ефективності.

Міжнародна науково-технічна конференція відбулася 21-23 листопада 2023 року

 

Перегляд конференції

Актуальні проблеми бойового застосування та експлуатації і ремонту зразків озброєння та військової техніки

Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція

Метою конференції є обмін досвідом спеціалістів наукових та освітніх організацій і установ по актуальним проблемам бойового застосування, експлуатації і ремонту озброєння та військової техніки, а також визначення загальних тенденцій розвитку в зазначених напрямках.

Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція відбулася 15–16 листопада 2023 року

 

Перегляд конференції

Сучасні проблеми інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем

Mіжнародна науково-практична конференція проводиться раз у два роки

Метою конференції є забезпечення можливостей для поширення наукової, технічної та інженерної інформації в напрямку розвитку:

- Розроблення методів підвищення ефективності вузлів і пристроїв у системах радіотехніки та телекомунікацій на підставі аналізу, синтезу й оптимізації їх структурних та принципових (електричних) схем і режимів роботи.

- Дослідження та розроблення принципів побудови радіотехнічних і телевізійних елементів, удосконалення технології виробництва вузлів та пристроїв різного призначення на підставі використання нових фізичних, хімічних, біологічних та інших явищ.

- Обмін досвідом з питань сучасних проблем радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування, використання сучасних інформаційних технологій в галузі радіоелектронних та телекомунікаційних систем.

IX конференція відбулася 15-17 листопада 2023 року

Перегляд конференції

Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту

Мета конференції – обмін досвідом спеціалістів вузів і дослідницьких організацій по розвитку і вдосконаленню транспортних систем та їх взаємодії, а також визначення загальних тенденцій розвитку автомобільної галузі.

ХVI Міжнародна науково-практична конференція, присвячена дню працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства, відбулася 23-25 жовтня 2023 р.

Тематика конференції: стратегії та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні системи, логістика, організація і безпека руху; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі автомобільного транспорту.

Використовується власна система проведення конференції

Перегляд конференції

Перспективи розвитку машинобудування та транспорту

Міжнародна науково-технічна конференція

Метою конференції є забезпечення можливостей для поширення найновішої наукової, технічної та інженерної інформації в напрямку розвитку галузевих технологій та обладнання, автомобільної техніки і технологій, методів динаміки машин та споруд, матеріалознавства і обробки металів тиском, а також пропаганди наукових досягнень провідних вчених України і зарубіжних країн.

ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція відбулася 1-3 червня 2023 року

 

Перегляд конференції

Інноваційні технології в будівництві

Метою конференції є обговорення та розробка пропозицій щодо розв’язання теоретичних та практичних задач в галузі інноваційних технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, інженерних мереж, а також їх енергетичної та економічної ефективності.

Чергова конференція відбулася 23-25 листопада 2022 року

Перегляд конференції

Оптимальне керування електроустановками

Міжнародна науково-технічна конференція, проводиться раз у два роки

Метою конференції є обговорення питань оптимального керування в електроенергетичних та електромеханічних системах для пошуку спільних підходів, обміну ідеями, визначення тенденцій розвитку цієї галузі науки, встановлення плідних контактів, заохочення талановитої молоді до наукового пошуку. Особливу увагу в ході конференції передбачається приділити застосуванню математичного моделювання, оптимізації, вимірювальним комплексам, комп’ютерним системам діагностування, сучасним інформаційним технологіям, альтернативним і відновлюваним джерелам енергії, розосередженим джерелам енергії в локальних системах, перетворенню електроенергії та електроощадним технологіям.

V Міжнародна науково-технічна конференція відбулася 19 – 21 жовтня 2021 року

 

Перегляд конференції

Міжнародний з’їзд екологів

Міжнародна наукова конференція

VІІІ МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ відбувся 22-24 вересня 2021 року

 

Перегляд конференції

Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців

Метою конференції є обмін досвідом з застосування інноваційних технологій навчання, пошук пріоритетних напрямів наукових досліджень, розвиток наукової співпраці між учбовими закладами, науковими установами  України та зарубіжжя, залучення молодих талановитих учених до наукових досліджень.

Чергова V конференція відбулася 25 березня 2021 року

Перегляд конференції

Інтернет-Освіта-Наука

Основні напрямки роботи конференції: Інтелектуальні інформаційні технології; Комп'ютерні мережеві технології; Комп'ютерна інженерія; Математичне моделювання; Комп’ютерні технології та Інтернет в інформаційному суспільстві; Інформаційні технології та Інтернет у навчальному процесі та наукових дослідженнях; Геоінформаційні системи

Чергова XII міжнародна науково-практична конференцiя відбулася 26-29 травня 2020 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах

Міжнародна наукова конференція
V конференція відбулася 29-31 жовтня 2019 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Знакові постаті Поділля

Науково-практична конференція, присвячена дослідженню творчості відомих літераторів та митців Вінниччини.
Чергова конференція, присвячена творчій спадщині Леоніда Філонова, відбулася 21 березня 2019 року

Перегляд конференції

Якість і безпека: сучасні реалії

Науково-практична інтернет-конференція
Чергова конференція відбулася 14-15 березня 2019 року

Розташована на окремому сайті

Перегляд конференції

Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій

Обмін досвідом, обговорення найважливіших науково-практичних питань в галузі реноваційних технологій
VI конференція, присвячена 70-річчю від дня народження В. І. Савуляка, відбулася 13-15 вересня 2018 року

Розташована на окремому сайті

Перегляд конференції

Наукові проблеми державотворення України

Міжнародна науково-практична конференція присвячена комплексному аналізу нагальних проблем державотворення України
конференція відбулася 7-8 листопада 2017 року

Перегляд конференції

Сучасні вібраційні технології, машини, обладнання та динамічні процеси в них

Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» щоразу відбувається в іншому виші України.  
XVI МНТК вперше проходила у ВНТУ 26-27 жовтня 2017 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації

Міжнародна науково-практична конференція
VI конференція відбулася 24-25 жовтня 2017 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки

Всеукраїнська науково-технічна конференція
Конференція відбулася 17-19 травня 2017 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
Конференція відбулася 1-2- грудня 2015 року

Розташована на окремому сайті

Перегляд конференції