КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності (2018)

Розмір шрифта: 
О ЗАСТОСУВАННІ КОМП'ЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРУ В КУРСІ ЕММ
Віктор Астахов, Геннадій Буланов, Сергій Колесников

Остання редакція: 2018-04-29

Анотація


Анотація
Запропоновано застосування для дисціплини "економіко-математичні методи та моделі" комп'ютерного
тренажеру, який розроблен співробітниками кафедри вищої математики ДДМА

Abstract
The application for discipline "economic-mathematical methods and models" for a computer simulator, developed by
the staff of the Department of Higher Mathematics of the State Duma

 


Ключові слова


Ключові слова: учбове завдання, інформаційні технології, комп'ютерний тренажерKeywords: educational task, information technology, computer simulator

Посилання


1. Власенко К.В. Теоретичні й методичні аспекти навчання вищої математики з використанням інформаційних тех-нологій в інженерній машинобудівній школі: Монографія / К. В. Власенко ; Науковий редактор д.пед.н., проф. О. І. Скафа. – Донецьк : «Ноулідж» (донецьке відділення), 2011. – 410 с.
2. Слепкань З.І. Методика навчання математики/ З.І. Слепкань. – К.: Зодіак - ЕКО, 2000. – 512с.
3. Коноваленко І.В Системне програмування у Windows з прикладами на Delphi / І.В. Коноваленко, П.С. Федорів – Тернопіль:ТНТУ, 2012. – 319 с.
4. http://tren.bulanovs.net.ua/

Повний текст: PDF