Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Трансформація системи освіти в умовах інформаційного суспільства

Ценности и компетентности в образовании ХХІ века PDF
Юрій Олександрович Мєлков
Як покращити виклад логіки на філософських факультетах PDF
Ярослав Петік
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ПРОЯВ ВЗАЄМНОЇ ПОВАГИ СТУДЕНТ-ВИКЛАДАЧ PDF
Юлія Володимирівна Малогулко, Катерина Олександрівна Повстянко, Максим Вікторович Затхей
METHODOLOGY OF MORAL PHILOSOPHY: CHALLENGES IN ACADEMIC SOCIETY PDF
Борис Іванович Остапенко
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД PDF
Оксана Юріївна Чурсінова
Про парадигмальні засади реформи освіти в Україні PDF
Михайло Петрович Скалецький
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В ДУХЕ «СOME ON!» PDF
А. И. Афанасьев, И. Л. Василенко
ҐЕНДЕРНА ОСВІТА: ПОСЛІДОВНИЙ ПОСТУП ДО СУСПІЛЬСТВА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ PDF
І. О. Головашенко
ТРАНСВЕРСАЛЬНА САМІСТЬ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (ДО ОБҐРУНТУВАННЯ ТРАНСФОРМАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ВИЩОЇ ОСВІТИ) PDF
Л. С. Горбунова
РОЗВИТОК ОСВІТНІХ ПІДХОДІВ: СПРОБА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ PDF
М. Д. Прищак
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ (на прикладі діяльності чоловічого вокального ансамблю «Бревіс» Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича) PDF
Т. І. Сідлецька
АКСІОЛОГІЧНІ ПЕРЕШКОДИ В ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ PDF
Анатолій Іванович Теклюк

Інновації в освіті ХХІ ст.

ЮРИДИЧНА НАУКА ХХІ СТОЛІТТЯ ЯК ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В АНТИКОРУПЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО КІБЕРКАПІТАЛУ УКРАЇНИ PDF
Петро Миколайович Лісовський
Дипломованість та освіченість в контексті консьюмеризму: українські реалії PDF
Віталій Юрійович Клименко
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ. ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД PDF
І. Г. Герасимова, О. В. Зінько
ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
О. Б. Залюбівська
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД В ПРОФІЛАКТИЦІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ PDF
О. Д. Ліщун
«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА», АБО «ВАВИЛОНСЬКА ВЕЖА». ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Л. О. Мазур
НЕПРЕХОДЯЩАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЛОСОФСКИХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ PDF
Владимир Сазонович Ратников

Інтеграція та диференціація в сучасному освітньому процесі

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» PDF
Олег Петрович Пунченко
Гуманітарний компонент освіти PDF
Віталій Іванович Гриб
Значения и место скептицизма в исследованиях паранормальных явлений PDF
Василий Николаевич Пылыпив
Процесуальні та структурні закономірності розвитку знання PDF
Віктор Леонтійович Петрушенко
Співвідношення понять виховання – соціалізація – інкультурація PDF
Оксана Петрівна Петрушенко
МАРГІНАЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЇ ЯК СУЧАСНА ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗВО PDF
О. В. Гречановська
ПРИОРИТЕТНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ И «ДУРНОЕ» УПРАВЛЕНИЕ (теория и практика, на примере Украины) PDF
Л. Н. Игнатов
РОЛЬ ФІЛОСОФІЇ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО ДИДАКТИЧНОГО ПРОЦЕСУ PDF
М. М. Кисельов
MŁODZIEŻ – SEKS – MORALNOŚĆ PDF
Julian Andrzej Kultys
ПРОБЛЕМА ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ В УКРАЇНСЬКІЙ СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
О. В. Кушнір
ДО МЕТОДОЛОГІЇ ВИОКРЕМЛЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ФОРМ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF
Я. В. Любивий
INTEGRATIVE PROCESSES IN SCIENCE AND EDUCATION IN THE CONTEXT OF DEMARCATION OF KNOWLEDGE PDF
Bohdana Manchul, Ludmyla Podgorna
ФІЛОСОФІЯ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ: ПРОФЕСІЯ ЧИ ПОКЛИКАННЯ PDF
М. Т. Марчук
ЧИ ПОВИННА ФІЛОСОФІЯ ПРИСТОСОВУВАТИСЯ ДО ЗМІН У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ? PDF
М. І. Мельничук, М.-К. С. Павчук
ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ» У СОЦІОЛОГІЇ Т. ПАРСОНСА PDF
Р. В. Онуфрійчук
ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ДИСКУРСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ PDF
Галина Паламарчук
УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА І КОГНІТИВНІ РОЗРИВИ PDF
С. М. Порев
ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ В ПРОЦЕСІ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Ю. Г. Сабадош
РОЛЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF
Олена Михайлівна Слободянюк
ІНТЕРКУЛЬТУРНА ОСВІТА ТА ІДЕЯ ЄДНОСТІ ЛЮДСЬКОГО РОДУ В СУЧАСНОМУ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Ол. В. Столяренко, Окс. В. Столяренко
LVIV-WARSAW SCHOOL AND THE VALUE OF LOGICAL AND ETHIC EDUCATION PDF
Аlicja Wrzosek
ІНТЕГРАТИВНІ ПРОЦЕСИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ: ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ОБУМОВЛЕНОСТІ PDF
А. М. Яровий
ЗАСАДИ І ПРИНЦИПИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: КУРС НА ОСВІЧЕНІСТЬ PDF
І. В. Чорноморденко
ОСВІЧЕНА ЛЮДИНА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ? PDF
Д. І. Чорноморденко
ІНТЕГРАЦІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ МІЖПРЕДМЕТНИХ КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ PDF
І. А. Акуленко, О. М. Коломієць
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ТА ЛОГІКА ЯК ОСНОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ PDF
Л. С. Бондажевська

Круглий стіл "Математика та філософія"

МАТЕМАТИКА – ФІЛОСОФІЯ – МИСТЕЦТВО У СИНЕРГІЇ ТВОРЧОСТІ ЛЕОНА ХВІСТЕКА PDF
В. А. Личковах
КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ІКТ У НАВЧАННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗВО PDF
В. М. Михалевич, О. І. Тютюнник
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КНИГИ О. КЕДРОВСЬКОГО «МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТЕОРЕТИЧНИХ СИСТЕМ ЗНАННЯ. ДІАЛОГ ФІЛОСОФА І МАТЕМАТИКА» PDF
Світлана Повторева, Ірина Старовойтова
К ИНТЕРПРЕТАЦИИ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ PDF
А. В. Тягло


© ІРВЦ ВНТУ 2016-2018