КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Знання. Освіта. Освіченість - 2018

Розмір шрифта: 
ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ В ПРОЦЕСІ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ
Ю. Г. Сабадош

Остання редакція: 2018-11-06

Анотація


В статті подано сутність понять про самоосвітню компетентность та самоосвітню компетентність студента закладу вищої освіти. Розглянуто підходи до діагностики та контролю знань в навчально-виховному процесі, описано рівні, показники та критерії формування самоосвітньої компетентності в майбутніх інженерів на основі гуманітарно-фундаментальних дисциплін.


Ключові слова


самоосвіта, самоосвітня компетентність, діагностика, контроль, перевірка, гуманітарно-фундаментальні дисципліни

Посилання


1. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Педагогика : учебное пособие для СПО и прикладного бакалавриата / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Л. П. Крившенко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 197 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-4382-5.

2. Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодеятельности // / С.Л.Рубинштейн. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1958. − 147 с

3. Технологии профессионально-ориентированого обучения в высшей школе / Виленский М. Я., Образцов П. И., Уман А. И. / под ред. В. А.Сластенина. – М. : Педагогическое общество России, 2004. – 192 с.


Повний текст: PDF