КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Знання. Освіта. Освіченість - 2018

Розмір шрифта: 
METHODOLOGY OF MORAL PHILOSOPHY: CHALLENGES IN ACADEMIC SOCIETY
Борис Іванович Остапенко

Остання редакція: 2018-09-22

Анотація


Annotation: The ability of moral judgement as the professional competency determines methodology of moral philosophy and humanitarian and social sciences in academic society to determine welfare society.

 

Методологія моральної філософії: виклики в академічному суспільстві.

Анотація: Здатність морального судження як професійної компетенції визначає методологію моральної філософії та гуманітарних та суспільних наук в академічному суспільстві для визначення суспільства добробуту.


Ключові слова


moral judgement, methodology, moral philosophy, academic society, professional risk, professional responsibility, academic tolerance, academic responsibility.

Повний текст: PDF