КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Знання. Освіта. Освіченість - 2018

Розмір шрифта: 
ІНТЕРКУЛЬТУРНА ОСВІТА ТА ІДЕЯ ЄДНОСТІ ЛЮДСЬКОГО РОДУ В СУЧАСНОМУ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
Ол. В. Столяренко, Окс. В. Столяренко

Остання редакція: 2018-11-06

Анотація


У статті розкривається сутність поняття «інтеркультурна освіта», проблеми її походження. Інтеркультурна освіта розглядається як один із важливих факторів формування у сучасної молоді ціннісних орієнтацій, прагнення до інтеграції в демократичне, багатокультурне світове та європейське співтовариство. Наголошується, що оволодіння іноземними мовами сприяє полегшенню протікання інтеграційних освітніх процесів.


Ключові слова


інтеркультурна освіта, інтеграція, ціннісні орі¬єнтації, багатокультурне суспільство, мультилінгвальний простір

Посилання


 1. Абрамов А. И. Предисловие к публикации «Автореферат» П. А. Флоренского / А. И. Абрамов // Вопросы философии, 1988. – №12. – С. 198–112.
 2. Бердяев Н. А. Бердяев и единство европейского духа / Под ред. Вл. Поруса (Серия «Религиозные мыслители»). – М. : Библейско-богословский институт Святого апостола Андрея, 2007. – 325 с.
 3. Бойс М. Заратустра и зороастрийцы / М. Бойс. – М.: Наука, 1987. – 303 с.
 4. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера/ В. И. Вернадский. – М. : Наука, 1989. – 261 с.
 5. Гулыга А. В. Космическая ответственность духа / А. В. Гулыга  // Наука и религия, 1989. – № 8. – С. 32–34.
 6. Дюмезіль Ж. Верховные боги индоевропейцев / Ж. Дюмезіль. – М. : Наука, 1986. – 234 с.
 7. Іванюк І. Ціннісні орієнтації у світі концепцій інтеркультурної освіти / І. Іванюк // Шлях освіти. – №1, 1997. – С. 26–27.
 8. Казначеев В. П., Спирин Е. А. Космопланетарный феномен человека. Проблемы комплексного изучения / В. П.  Казначеев, Е. А. Спирин. -  АПН СССР. –  Сиб. отд. – Новосиб : Наука, 1991. – 302 с.
 9. Лосев А. Ф. История античной эстетики : Последние века (ІІІ -VІ) / А. Ф. Лосев. –  М. : Искусство. –  1988. –  Ч.1. – 414 с.
 10. Соловьев В. С. Оправдание добра [Монография] / В. Соловьев. – М. : Институт русской цивилизации, Алгоритм, 2012. – 656с.
 11.  Соловьев В. С. Сочинения : в 2-х т. / В. С.  Соловьев. – М. : Правда, 1989. – Т. 1. – 687 с.
 12. Соловьев В. С. Сочинения. В. 2-х . т. / В. С. Соловьев. – М. : Правда, 1989. – Т.2. – 822 с.
 13. Соловьёв. В. Три разговора / В. Соловьёв. – М. : Пик, 1991. – 192 с.
 14. Столяренко О. В. Виховання культури толерантних взаємин у студентської молоді: навчально-методичний посібник / О. В. Столяренко, О. В. Столяренко. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 248 с.
 15.  Фролов И. Т. Перспективы человека/ И. Т. Фролов. – М.: Изд. Полит. л-ры, 1983.– 364 с.
 16.  Шарден ПФеномен Человека / Пьер Тейяр де Шарден. – Перевод и примечания Н. А. Садовского. – М. : «Прогресс», 1965. – 384 с.
 17. Linton R. The Treeof Culture. – New York, A. A. Knopf, 1955. – p. 29.

Повний текст: PDF