КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Знання. Освіта. Освіченість - 2018

Розмір шрифта: 
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД В ПРОФІЛАКТИЦІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
О. Д. Ліщун

Остання редакція: 2018-11-05

Анотація


Розглядаються підходи до проблем девіантної поведінки в учнів закладів професійно-технічної освіти, висвітлюється поняття девіантної поведінки та його види. Пропонуються опис методик, тестувань, які доцільно проводити, як підготовчий момент до розробки тренінгів, підхід до яких  є інноваційним  в роботі з учнями по попередженню девіантної поведінки.

Ключові слова


девіантна поведінка, тренінги, анкетування, інноваційні методики

Посилання


  1. Поліщук В.М. Життєві кризи особистості: Навчально-методичний посібник / В.М. Поліщук. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. – 98 с.
  2. Раттер М. Помощь трудным детям: Пер. с англ / общ.ред. А.С.Спиваковской. − М.: Прогресс, 1987 − 424 с., с.13
  3. Кон И. С. Психология ранней юности Книга для учителя / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 1989. – 255 с, с. 237
  4. Bandura A. and McDonnald F. Influence of Social Reinforcement and the Behavior of Models in Shaping Children's Moral Judgeements. – Personality and Human Behavior. Addison-Wesloy Mass. 1970., с.11
  5. Роджерс К.Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области практической работы.: Пер.с англ. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 1999. – 464 с.
  6. Merton R.K. Social theory and social structure. Glencoe, 111: The Free Press, 1968. P.185-199
  7. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учебное пособие для вузов. – М.: ТЦ Сфера, при участии « Юрайт-М», 2001. – 160 с., с.17
  8. Поліщук В.М. Життєві кризи особистості: Навчально-методичний посібник / В.М. Поліщук. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. – 98 с.

Повний текст: PDF