КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Знання. Освіта. Освіченість - 2018

Розмір шрифта: 
ІНТЕГРАТИВНІ ПРОЦЕСИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ: ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ОБУМОВЛЕНОСТІ
А. М. Яровий

Остання редакція: 2018-11-06

Анотація


Обґрунтовується необхідність наукового аналізу процесів соціально-культурної обумовленості наукового пізнання. Розглядаються різні підходи в сучасній зарубіжній та вітчизняній філософії.


Ключові слова


соціальна природа пізнання, соціально-культурна обумовленість пізнання, соціально-культурна детермінація пізнання, ідея гуманізму

Посилання


  1. Родин А. В. Философский конгресс как общение. XX всемирный философский конгресс / Родин А. В. // Вопросы философии. – 1999. – № 5. – С. 47-52.
  2. Мамчур Е.А. Социокультурная детерминация научного познания (дискуссии в современной постпозитивистской философии науки) / Мамчур Е.А.// Вопросы философии. – 1987. – № 7. – С. 31-41.
  3. Звіглянич В.О. Універсальні цінності і зміна парадиґми філософського знання / Звіглянич В.О.// Філософська і соціологічна думка. – 1991. – № 9. – С. 72–79.
  4. Яровий А.М. Методологічні інновації економічної науки в контексті переходу до нової парадигми постмодернізму / Яровий А.М. // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2013. – № 4. – С. 77–85.
  5. Яровий А.М. Соціокультурні аспекти технологій візуалізації та їх унікальний характер / Яровий А.М. // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2016. – № 4. – С. 127-135.

Повний текст: PDF