КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Знання. Освіта. Освіченість - 2018

Розмір шрифта: 
Дипломованість та освіченість в контексті консьюмеризму: українські реалії
Віталій Юрійович Клименко

Остання редакція: 2018-09-22

Анотація


В статті проводиться аналіз співвідношення феномену споживацької культури та системи вищої освіти в Україні , автор мав на меті продемонструвати зв'язок між цими феноменами аналізуючи статистичні та соціологічні дані, відобразити плюси та мінуси даної колізії.

 

Degree and education in the context of consumerism: Ukrainian realities

Abstarcts: The article analyzes the correlation between the phenomenon of consumer culture and the system of higher education in Ukraine, the author sought to demonstrate the connection between these phenomena by analyzing statistical and sociological data, to illustrate the pros and cons of this problem


Ключові слова


споживацька культура; вища освіта; знакова система; consumer culture; higher education; system of sign.

Посилання


Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры [Текст]: пер. с франц. / Ж. Бодрийяр. – М.: Республика; Культурная революция, 2006. – 269с.


Вища освіта в Україні у 2017 році: статистичний збірник [Текст]. – К.: Державна служба статистики України, 2018. – 298с.


Соціально-економічний портрет студентів: результати опитування [Електронний ресурс] / І.Когут, І.Самохін, Є.Стадний, М.Куделя, Т.Жерьобкіна. – Режим доступу: https://cedos.org.ua/uk/articles/sotsialno-ekonomichnyi-portret-studentiv-rezultaty-opytuvannia. - 30.05.16.


Повний текст: PDF