Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Наука в ХХІ ст.: перспективи та загрози

ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА В ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫХ СТРАТЕГИЯХ PDF
А. И. Афанасьев, И. Л. Василенко
ОСОБЕННОСТИ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ PDF
Вениамин Александрович Цикин
Некласична раціональність і післялапласівський детермінізм PDF
Зореслав Юрійович Макаров
Гуманитарность - гуманистичность - человекомерность PDF
Юрий Александрович Мелков
Світогляд як результат взяємодії науки з іншими елементами духовного життя суспільства PDF
Світлана Федорівна Шевчук
Комбінаторика та розуміння як альтернативи сучасного пізнавального процес PDF
Віктор Леонтійович Петрушенко
Проблема техно-соціальної експертизи високих наукомістких технологій PDF
Світлана Володимирівна Сумченко
Освітня діяльність протестантських церков в Україні на початку ХХІ ст. PDF
Ірина Олександрівна Бондар
Метатеорія універсалізму в науці та культурі PDF
Володимир Анатолійович Личковах
Екологія людини в умовах інформаційного суспільства та новітніх технологій PDF
Михайло Петрович Скалецький
Формування та оцінювання наукових положень на основі протиставлення з аналогами PDF
С. М. Порев
Екологічна антропологія та соціальна екологія: інтегративні напрямки практичної реалізації філософських спеціалізацій PDF
Ірина Володимирівна Голубович, Олена Сергіївна Петриковська, Фаріда Ахнявівна Тихомірова
Картина світу в контексті глобалізації соціального простору PDF
Богдан Володимирович Пешко
Interdisciplinary Potential of Cognitive Science PDF
Bohdana Manchul
Передумови тлумачення філософських основ наукового пізнання як метафізичних PDF
Роман Рошкулець
Основні причини багатоманітності визначень техніки PDF
О. Ф. Терешкун
Взаємозв’язок науки і мистецтва: чи потрібне сучасному людству таке синтетичне знання? PDF
І. О. Халай
Соціоантропологічні маркери осмислення особи в філософії Ж. Марітена PDF
Іван Цихуляк
Сучасний рівень історико-філософських досліджень і стандарти української історико-філософської освіти PDF
Олег Ігорович Хома
Конструювання людського буття: межі допустимого PDF
Анатолій Іванович Теклюк

Суспільство знань

КОНЦЕПЦІЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ КАЗИМИРА ТВАРДОВСЬКОГО PDF
Ольга Анатоліївна Гончаренко
НАУКА МОДЫ 2? PDF
Александр Владимирович Тягло
Наука и университет в обществе знания PDF
Михаил Михайлович Ведмедев
ЕКОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС КОМУНІКАТИВНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ PDF
Микола Дем'янович Прищак
Системний підхід до менеджменту в теорії стилів менеджменту І. Адізеса PDF
М. Д. Прищак, О. Й. Лесько
«Суспільства знань» як етап еволюції техногенної цивілізації PDF
Д. І. Бондаренко
Суспільство знань та проблема духовності людини PDF
Оксана Петрівна Петрушенко
Системний і синергетичний підхід в освітньо-виховних моделях PDF
Оксана Василівна Столяренко, Олена Вікторіна Столяренко
ЧТО МЕШАЕТ ФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ PDF
В. С. Ратников, Н. А. Краснонос
РОЗУМ І ВІРА: СУЧАСНІСТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ PDF
Іван Дмитрович Загрійчук
Проект «Цифровий світ. Збереження наукової спадщини Вінницького національного технічного університету» PDF
Анатолій Іванович Власюк
Медійно-експертні мережі як засіб просвітництва та маніпулювання PDF
Микола Андрійович Ожеван
Громадянська відповідальність як сутнісний аспект політичної культури
Микола Миколайович Бичков
Інформатизація як чинник впровадження освітніх змін PDF
Ірина Лазоревич
Проблема сучасних міжконфесійних конфліктів в Україні: справжні причини та шляхи розв’язання PDF
Андрій Писик
Сучасна наука та освіта: актуальні виклики PDF
Тетяна Радзиняк
Сучасне мистецтво про тип школи як «генетичну матрицю» культури PDF
Валентина Здоровенко, Віктор Здоровенко
Філософія ґендеру в соціогуманітарному контексті PDF
Ірина Олегівна Головашенко
Значення сучасних англомовних дискусій щодо «сенсу в житті» для університетських філософських курсів PDF
Е. І. Чухрай

Сучасна освіта: проблеми та перспективи

Освіта і філософська культура: практика відчуження PDF
Віталій Іванович Гриб
Про реалізацію педагогічних умов формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів PDF
Оксана Броніславівна Залюбівська
Ноосферно-информационная парадигма образования – императив ХХІ века PDF
О. П. Пунченко, Н. О Пунченко
Формування методики викладання гри на акордеоні в Україні PDF
Тетяна Іванівна Сідлецька
Компетентнісна модель майбутнього вчителя інформатики PDF
Анатолій Григорович Яровенко
ПЕРЕМІЩЕНІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ – НОВИЙ ФЕНОМЕН В УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТІ PDF
Роман Олександрович Додонов
Мистецтво як засіб творення особистості студента при вивченні культурознавчих дисциплін PDF
Олена Василівна Зінько, І. Г. Герасимова
Проблемы образования в Украине и концепция их социально-экономического решения PDF
А. Л. Слипич, В. Л. Чуйко, В. И. Атаманчук-Ангел
Про деякі особливості реформування вітчизняної освіти PDF
Микола Миколайович Кисельов
Функціональна грамотність як вітальна потреба соціального простору ХХІ ст. PDF
Наталія Євгеніївна Доній
Впровадження сучасних інновацій у off–line освіті як системі і on–line освіті як мережі та їх роль у становленні нової парадигми освіти PDF
Інна Василівна Книш
Революція в освіті та інтенсифікація самосвідомості соціальних мереж PDF
Ярослав Валерійович Любивий
ОБРАЗОВАНИЕ – ОБРАЗОВАННОСТЬ - КУЛЬТУРА PDF
Ирина Анатолиевна Донникова
Актуальность ноосферных идей в современном образовании PDF
Ольга Васильевна Цымбал
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
Олена Миколаївна Косарук
Профіль компетенцій випускника-спеціаліста – як похідна якості профорієнтації протягом навчання у вузі PDF
Олена Бурдейна
РОЛЬ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В ТЕХНІЧНИХ ВНЗ PDF
Олена Володимирівна Гречановська
"Soft Skills” – вимога часу для випускників технічних спеціальностей PDF
Костянтин Олегович Коваль
O edukacji logicznej na kierunkach humanistycznych w Polsce PDF
Hubert Bożek
Проведення виробничої практики студентів 3-го курсу на навчальному віртуальному підприємстві ВНТУ PDF
Л. В. Семенець, В. С. Бєлаш
Раціональне та ірраціональне в українській освіті та європейський освітній процес PDF
Людмила Олександрівна Лобик, Світлана Михайлівна Повторева
Проблемы реформы философского образования на постсоветском пространстве (сравнительный анализ советской и немецкой систем образования) PDF
Сергей Григорьевич Секундант
Аксіологічний аспект ідентифікації української молоді в освітняному процесі PDF
Ірина Іванівна Старовойтова
Зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів: затрати і результати PDF
Леонід Олексійович Мазур
Статус гуманітарної освіти в епоху глобалізації PDF
С. М. Рик


© ІРВЦ ВНТУ 2016-2020