КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Знання. Освіта. Освіченість - 2016

Розмір шрифта: 
Інформатизація як чинник впровадження освітніх змін
Ірина Лазоревич

Остання редакція: 2016-09-24

Анотація


Розглянуто інформацію як визначальний чинник освітніх і соціальних змін. Виходячи з того, що знання перетворюється на найважливіший капітал і рушій розвитку цивілізації, визначаємо поняття і явище інформатизації та її місце в сучасній освіті. Інформатизація супроводжується комп’ютеризацією, технологічною її основою. Звідси випливає низка важливих соціально-філософських і освітніх проблем, зокрема ступінь готовності педагогів до новацій інформаційного суспільства, можливості діалогу поколінь, потреба адаптації індивідуальної та суспільної свідомості до швидких змін навколишнього світу. Саме належне осмислення сьогоденних змін дозволить творити осмислене майбутнє, яке значною мірою виявляється функцією теперішнього.


Ключові слова


освіта; суспільство; інформація; інформатизація; комп’ютеризація; майбутнє

Посилання


1. Колин К.К. Человек в информационном обществе: новые задачи для образования, науки и культуры / К.К. Колин. // Школьная библиотека – 2007. – №8.

2. Лойфман И. Я. Культура как плодотворное существование / И. Я. Лойфман // Двадцать лекций по философии. Екатеринбург, 2002.

3. Мигович  С. М. Інформатизація освіти як основа її реформування / С. М. Мигович [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.mnau.edu.ua/files/02_02_01_10/mygovich/2012-mygovich-ioor.pdf

4. Новая философская энциклопедия. Том 4. – М.: Мысль. 2001. - С. 283–284.


Повний текст: PDF