КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Знання. Освіта. Освіченість - 2016

Розмір шрифта: 
Проведення виробничої практики студентів 3-го курсу на навчальному віртуальному підприємстві ВНТУ
Л. В. Семенець, В. С. Бєлаш

Остання редакція: 2016-09-23

Анотація


Навчальне  віртуальне підприємство, яке працює у Вінницькому національному технічному університеті, виконує  важливу задачу по формуванню та збереженню наукової спадщини університету, а також дозволяє студентам отримати практичну роботу в сучасній організаційній структурі – віртуальному підприємстві. Крім того, студенти 3 курсу, на початку виробничої практики, в режимі навчального тренінгу, готують пакет документів для зарахування на роботу в навчальне віртуальне підприємство. На первинних посадах адміністративно-управлінського апарату віртуального підприємства працюють студенти 3 курсу Факультету менеджменту. Таким чином, студенти, працюючи у навчальному віртуальному підприємстві, отримують практичні навички, які знадобляться їм при майбутньому працевлаштуванні та роботі після завершення навчання в університеті.

Ключові слова


навчальне віртуальне підприємство; виробнича практика

Посилання


1. М.Є. Рогоза, Є.І. Івченко, В.І. Божко  Створення навчально-тренінгового комплексу “віртуальне підприємство” в полтавському університеті економіки і торгівлі [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15061/1/10-Rohoza-49-53.pdf. – Назва з екрану.

2. Власюк А. І. Перспективи розвитку науково-технічного збірника «Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві» / А. І. Власюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2015. — №. 2. — С. 163—166.

3. А. І. Власюк Проект «Цифровий світ. Збереження наукової спадщини Вінницького національного технічного університету» [Електронний ресурс] . // Міжнародна науково-практична конференція «Знання. Освіта. Освідченість» -2016). – Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/znanosv/znanosv2016/paper/viewFile/1548/1259. – Назва з екрану

4.Семенець Л. В. Використання навчальної версії платформи «1С: Підприємство 8.2» при створенні віртуального підприємства для проведення практикуму з працевлаштування студентами 3-го курсу [Електронний ресурс] / Семенець Л. В., Бєлаш В. С. // XLV Науково-технічна конференція Інституту інтеграції навчання з виробництвом (2016) : Конференції ВНТУ. – Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ininv/all-ininv-2016/paper/view/305/167 . – Назва з екрану

5. Власюк A. I. Сучасний формат електронних наукових видань соціально-гуманітарної сфери в мережі Інтернет / А. І. Власюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2010. — №. 4. — С. 83—88.

6. Мокін Б. І., A. I. Власюк Статистика відвідувань електронної версії журналу «Вісник Вінницького політехнічного інституту» / Б. І. Мокін, A. I. Власюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2010. — №. 1. — С. 5—9.


Повний текст: PDF