КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Знання. Освіта. Освіченість - 2016

Розмір шрифта: 
Взаємозв’язок науки і мистецтва: чи потрібне сучасному людству таке синтетичне знання?
І. О. Халай

Остання редакція: 2016-09-24

Анотація


В статті розглядається взаємозв'язок науки та мистецтва в контексті суспільних вимог і потреб ХХІ ст.

Ключові слова


наука; мистецтво; синтез; знання; людство

Посилання


1. Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы : учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / В. С. Степин. – М. : Гардарики, 2006. – 384 с.

2. Сытник О. Г. Scince art: обоснование понятия и перспективные направления / О. Г. Сытник // Вісник ХДАМД. Випуск :  Теорія та історія мистецтва. – Харків, 2014. – №4-5. – С. 106-110. 

3. Хильми Г. Ф. Поэзия науки / Г. Ф. Хильми. – М. : Наука, 1970. – 56 с.


Повний текст: PDF