Перегляд списку назв робіт


 
Планова конференція Назва
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 CУЧАСНИЙ СТАН ПАМ’ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ «П’ЯТНИЧАНСЬКИЙ ПАРК» Анотація
Роксолана Вячеславівна Варчук
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 Investigation of thermal conductivity of concrete composites with hen feathers and sheep wool Анотація
Raimondas Cheslovivych Šadzevičius, Vincas Gurskis
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ІННОВАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ БУДИНКІВ Анотація
Віктор Павлович Ковальський, Лілія Володимиорівна Янківська, Віктор Петрович Бурлаков
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ КОНДЕНСАЦІЇ ДВУОКИСУ ВУГЛЕЦЮ В КОНДЕНСАТОРІ ТРИСТУПЕНЕВОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ МАШИНИ Анотація
Ігор Васильович Фетов, Андрій Сергійович Гавриш
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 АЛГОРИТМ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОСІДАННЯ ПАЛЬ ЗА РОЗВ’ЯЗАННЯМ ЗАДАЧІ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ СТЕРЖНЯ В ПРУЖНОМУ ПІВПРОСТОРІ Анотація
Артур Всеволодович Капшієнко
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ ПАЛИВА ПРИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ДЕРЕВИНИ Анотація
Олена Олексіївна Савченко
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 Аналіз відомих способів та пристроїв інтенсифікації масообмінних процесів в харчових технологіях Анотація
Микола Миколайович Кутняк, Іван Васильович Коц
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА СВІТОВОГО ДОСВІДУ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ Анотація
Тетяна Іванівна Белинь, Віктор Павлович Ковальський
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 Аналіз енергетичного ефекту від впровадження теплонасосно-рекуператорної схеми теплопостачання в шкільній будівлі Анотація
Михайло Костянтинович Безродний, Тимофій Олексійович Місюра
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМБІНОВАНОЇ ТЕПЛОНАСОСНОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕПЛОТИ ҐРУНТУ Анотація
Сергій Олексійович Ословський, Михайло Костянтинович Безродний
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 Аналіз ефективності теплонасосної схеми опалення з використанням теплоти атмосферного повітря і сонячної енергії Анотація
Михайло Костянтинович Безродний, Наталя Олександрівна Притула, Тимофій Олексійович Місюра
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 Аналіз ефективності теплонасосної схеми опалення з використанням теплоти атмосферного повітря та стічних вод будинку Анотація
Сергій Олексійович Ословський, Михайло Костянтинович Безродний, Наталя Олександрівна Притула
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ Анотація
Анастасія Анатоліївна Гріщенко, Ігор Анатолійович Пономарчук
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 Аналіз міцності грунтоцементу при частковій заміні грунту на золу винесення Анотація
Руслан Павлович Гріщенко
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОСУШЕННЯ ПОВІТРЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗІ ЗНАЧНИМИ ВОЛОГОНАДЛИШКАМИ Анотація
Анастасія Анатоліївна Черепаха, Ігор Анатолійович Пономарчук
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 АНАЛІЗ ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ТЕАТРІВ Анотація
Альона Олександрівна Загоруйко, Віктор Павлович Ковальський
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТЕПЛОВУ СПРОМОЖНІСТЬ ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ Анотація
Марина Аркадіївна Максименко, Віталій Вікторович Швець
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 АНАЛІЗ ПІДБОРУ РОБОЧОЇ АРМАТУРИ В КОЛОНІ БУДІВЛІ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВПЛИВІ ВІД УДАРУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ Анотація
Тетяна Володимирівна Горобчук, Юрій Семенович Бікс
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 АНАЛІЗ СКЛАДІВ БЕТОНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СПОСОБУ ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЗАЗОРУ МІЖ ЗЕРНАМИ КРУПНИХ ЗАПОВНЮВАЧІВ Анотація
Микола Попович, Сергій Барнасюк, Андрій Герій
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 АНАЛІЗ СПОСОБІВ УТИЛІЗАЦІЇ БІОГАЗУ Анотація
Дмитро Вікторович Степанов, Юрій Ярославович Спринчук
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 Аналітичний погляд на систему національної безпеки через призму еколого-економічної безпеки країни Анотація
Ірина Іванівна Булах, Олена Володимирівна Шиманська
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 АРОЧНИЙ ЕФЕКТ В ОГОРОДЖЕННІ КОТЛОВАНІВ ІЗ ПАЛЬ Анотація
Микола Попович, Олександр Шикір
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОЦІНКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ CТІН З ПРИРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація
Юрій Семенович Бікс, Ольга Георгіївна Ратушняк
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 Будівельні вироби з використанням промислових відходів техногенного походження Анотація
Світлана Юріївна Зузяк
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ВЗАЄМОДІЯ ГРУНТОВОЇ ОСНОВИ З РОСТВЕРКОМ ПЛИТНО-ПАЛЬОВОГО ФУНДАМЕНТУ. Анотація
Тетяна Валеріївна Довгуцька
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 Взаємодія грунту та елементів армування за бурозмішувальною технологією Анотація
Микола Дмитрович Вінярський
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ФУНДАМЕНТУ ВИСОТНОГО БУДИНКУ В УМОВАХ ДІЇ НАВАНТАЖЕНЬ ПРИРОДНОГО ТА ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ Анотація
Василь Олександрович Костенко
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 Вибір та обґрунтування раціональних параметрів системи мікроклімату для довготривалого зберігання біологічно активної продукції в сховищах Анотація
Богдан Олександрович Черановський
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЩІЛИННИХ ФУНДАМЕНТІВ Анотація
Олексій Сергійович Підгорний, Наталя Вікторівна Блащук
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ПО БОКОВІЙ ПОВЕРХНІ ЗАБИВНИХ ПАЛЬ Анотація
Юлія Юріївна Капшієнко, Наталя Вікторівна Блащук
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД ТА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, ПРИЧИН ПОШКОДЖЕНЬ ОБ’ЄКТІВ ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація
Олександр Анатолійович Корчинський
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 Використання інноваційних теплоізолюючих матеріалів для підвищення енергоефективності огороджувальних конструкцій будівель Анотація
Оксана Юріївна Горюн, Георгій Сергійович Ратушняк
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ТЕПЛОВІЙ СХЕМІ ВОДОГРІЙНОЇ КОТЕЛЬНІ НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ Анотація
Наталія Дмитрівна Степанова, Анастасія Володимирівна Гарбуз
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ СПОЖИВАННЯ ВИКОПНОГО ПАЛИВА В ЦЕНТРІ ТЕПЛОХОЛОДОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ Анотація
Наталія Степанова, Павло Муслімов
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ВИКОРИСТАННЯ ЛСТК ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ МАНСАРДНОГО ПОВЕРХУ. ПЕРВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ЛСТК У БУДІВНИЦТВІ Анотація
Віктор Павлович Ковальський, Маріанна Олександрівна Постолатій
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ РЕГУЛЯРНОГО РЕЖИМУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ТЕПЛООБМІНУ В ОБМЕЖЕНОМУ ОБ’ЄМІ Анотація
Станіслав Йосипович Ткаченко, Дмитро Іванович Денесяк
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬ-НИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІК-РОКЛІМАТУ В БУДІВЛЯХ Анотація
Андрій Юрійович Грідін, Олександр Сергійович Шарандак, Микола Сергійович Опарін
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ВИКОРИСТАННЯ ПАСИВНОГО ЛАНДШАФТУ В ПЛАНУВАННІ ТЕРИТОРІЇ, ЯК ЕФЕКТИВНА БУДІВЕЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ Анотація
Світлана Володимирівна Риндюк, Катерина Андріївна Вознюк
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕРКОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У БУДІВНИЦТВІ Анотація
Іван Васильович Коц, Валерій Платонович Башинський, Михайло Іванович Побережний
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ “ARCHICAD” ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРА-МЕТРІВ КОНСТРУКЦІЙ СТІН Анотація
Віталій Вікторович Бевза, Юрій Семенович Бікс
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛИХ ПОКРИТТІВ НА ВУЛИЦЯХ МІСТ Анотація
Світлана Павлівна Жук, Світлана Володимирівна Риндюк
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ВИРОБІТОК БІОГАЗУ ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ РІДКОЇ ФАЗИ ВІДПРАЦЬОВАНОГО СУБСТРАТУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СВІЖОГО СУБСТРАТУ Анотація
Станіслав Йосипович Ткаченко, Ксенія Олександрівна Іщенко
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ВИРОБІТОК БІОГАЗУ ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ РІДКОЇ ФАЗИ ВІДПРАЦЬОВАНОГО СУБСТРАТУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СВІЖОГО СУБСТРАТУ Анотація
Станіслав Йосипович Ткаченко, Ксенія Олександрівна Іщенко
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ВПЛИВ ДОБУДОВ НА ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ МІСТА Анотація
Олена Володимирівна Підгорна, Віталій Вікторович Швець
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ВПЛИВ КОЕФІЦІЄНТУ ПОРИСТОСТІ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ БУРОВОЇ ПАЛІ У ПІЩАНОМУ ҐРУНТІ Анотація
Анастасія Віталіївна Грушевська, Ірина Вікторівна Маєвська
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ВПЛИВ ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ЗБЛОКОВАНИХ БУДИНКІВ Анотація
Ярослав Володимирович Гурман, Віктор Павлович Ковальський
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА» В УКРАЇНІ Анотація
Василь Романович Сердюк, Владислав Олександрович Каташинський
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ГІПОТЕЗА ЩОДО МОЖЛИВОСТЕЙ ВИДІЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ «ВОДЯНОГО ГАЗУ» У ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЛАХ Анотація
Станіслав Васильович Коновалов, Наталія Петрівна Коновалова
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ГЕЛІОСТІНА В ТЕХНОЛОГІЇ ЯКІСНОГО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Анотація
Степан Петрович Шаповал, Василь Михайлович Желих, Ірина Іванівна Венгрин
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 Геометричне моделювання турбулентних струминних течій для потреб опалення і вентиляції Анотація
Віктор Олександрович Мілейковський
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ДВОСТУПЕНЕВА СИСТЕМА КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ АВТОНОМНОЇ ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація
Артем Вікторович Грич, Андрій Миколайович Радченко
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГООЩАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ Анотація
Тетяна Василівна Сердюк, Віталій Олександрович Тимошенко
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ДЕФОРМАЦІЇ ПАЛЬОВИХ ФУНДАМЕНТІВ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ Анотація
Наталія Олександрівна Палій
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ДЕФОРМАЦІЇ ПАЛЬОВИХ ФУНДАМЕНТІВ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ Анотація
Наталія Олександрівна Палій
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ДИМОВІ ТРУБИ ЗІ СКЛОПЛАСТИКОВИМ ОСЕРДЯМ Анотація
Наталія Дмитрівна Дорохова
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ КОЖУХОТРУБНОГО ТЕПЛООБМІННИКА Анотація
Олександр Юрійович Співак, Володимир Іванович Мазур, Олександр Анатолійович Савенко, Олександр Ігорович Штуй
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 Додаткові деформації витратних характеристик термостатичних клапанів у системах опалення Анотація
Віктор Олександрович Мілейковський
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ДОСВІД ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРИКЛАДІ МУНІЦИПА-ЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ВІННИЦІ Анотація
Василь Леонідович Борецький, Валерій Михайлович Андрухов
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОСНОЇ ЕФЕКТИВНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ В ЦИЛІНДРИЧНОМУ ОБ’ЄМІ РІДИННОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація
Ольга Володимирівна Власенко, Станіслав Йосипович Ткаченко
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВНИЦТВА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО ПОКРИТТЯ Анотація
Олена Георгіївна Лялюк, Микола Закусило
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИСОКОВОЛЬТНИХ СИСТЕМ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ У ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТІ Анотація
Микола Олександрович Костюк, Юрій Миколайович Костюк, Тарас Юрійович Поповський
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 Дослідження напружено-деформаваного стану фундаментних конструкцій в залежності від параметрів ґрунтової основи Анотація
Богдан Миколайович Заворітний
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ПАРОГЕНЕРАТОРА Е - 1- 9 ПРИ ПЕРЕВЕДЕННІ НА СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДИХ ВИДІВ ПАЛИВ Анотація
Лілія Анатоліївна Боднар, Тетяна Анатоліївна Сологуб
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА НА РІЗНИХ ВИДАХ ПАЛИВА Анотація
Наталія Дмитрівна Степанова, Іван Олегович Коломієць
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОГО ЕФЕКТУ ГЕЛІОВІКНА Анотація
Василь Михайлович Желих, Степан Петрович Шаповал, Юрій Юрійович Воробець
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 Економічна доцільність застосування енергоефективної системи тепло та холодопостачання житлового будинку Анотація
Олена Георгіївна Лялюк, Яна Сергіївна Горовенко
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 Економічна ефективність підвищення експлуатаційної надійності газорозподільних мереж шляхом впровадження електрохімічного захисту трубопроводів Анотація
Ольга Ігорівна Ободянська, Георгій Сергійович Ратушняк
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ЕКСЕРГІЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ОБРОБКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩ Анотація
Ірина Миколаївна Берник, Олександр Федорович Луговський
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 Експлуатаційна надійність трубопровідного транспорту Анотація
Георгій Сергійович Ратушняк, Василь Михайлович Желих
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ЕНЕРГЕТИЧНІ ЕФЕКТИ БІОГАЗОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ Анотація
Дмитро Вікторович Степанов
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 Енергетична безпека газотранспортної системи України Анотація
Ольга Ігорівна Ободянська
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГЛИБОКОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ПРОДУКТІВ ЗГОРАННЯ ГАЗОПОДІБНОГО ПАЛИВА Анотація
Наталія Резидент, Андрій Шиндеровський
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ТЕПЛОХОЛОДОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ Анотація
Наталія Степанова, Анастасія Гаїна
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація
Олена Олегівна Червінська, Віктор Павлович Ковальський
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИ ПЛАНУВАННІ МІСТ Анотація
Віта Сергіївна Абрамович, Віктор Павлович Ковальський, Альона Василівна Бондар
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПАСИВНОГО БУДИНКУ Анотація
Наталя Михайлівна Слободян, Богдан Олександрович Голоднюк
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ЕНЕРГООЩАДНІ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІКРОКЛІМАТУ В ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЛЯХ Анотація
Георгій Сергійович Ратушняк, Дмитро Анатолійович Шпіта
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 Ефективні комбіновані системи теплопостачання для житлових будівель котеджного типу із застосуванням теплових насосів Анотація
Дмитро Васильович Коцеруба, Іван Васильович Коц
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 Ефективні комбіновані системи теплопостачання житлової котеджної споруди Анотація
Олексій Олексійович Прилипко, Іван Васильович Коц
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ЕФЕКТИВНІ КОМБІНОВАНІ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ З ГЕЛІОПОКРІВЛЕЮ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ КОТЕДЖНОГО ТИПУ Анотація
Оксана Миколаївна Черніченко, Леся Миколаївна Оцупок, Сергій Миколайович Коломієць
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ В ТЕПЛОМОДЕРНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ ОБОЛОНОК ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ Анотація
Владислав Валерійович Багрій, Дмитро Олександрович Москаленко, Олександр Володимирович Христич
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 Ефективні конструкції підпірних стінок Анотація
Катерина Михайлівна Гавура
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕПЛООБМІНУ В ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІ НА ЩЕПІ ДЕРЕВИНИ Анотація
Лілія Анатоліївна Боднар, Іван Васильович Лепетан
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕЛЕКТРОКОТЕЛЬНІ З АКУМУЛЯТОРАМИ ТЕПЛОТИ Анотація
Дмитро Вікторович Степанов, Вадим Олегович Богомаз
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 Ефективність роботи котла БГМ-35М при спалюванні різних видів палива Анотація
Дмитро Вікторович Степанов, Лариса Василівна Скородзієвська, Ілля Васильович Левадський
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ДЛЯ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ Анотація
Дмитро Вікторович Степанов, Михайло Ігорович Верещак
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ТЕПЛОХОЛОДОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ З ПРИМІЩЕННЯМИ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація
Наталія Дмитрівна Степанова, Яна Сергіївна Горовенко
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 Ефективність теплонасосно-адсорбційної системи консервування енергетичного обладнання Анотація
Михайло Костянтинович Безродний, Олександр Олександрович Майстренко
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ І ГРОМАЦЬКИХ ІНТЕРЕСІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація
Сергій Сергійович Романов
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕНЕРГОСЕРВІСНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ Анотація
Тетяна Василівна Сердюк
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 Законодавчі засади реалізації політики енергозбереження в Україні Анотація
Тетяна Василівна Сердюк, Марина Сергіївна Пляцок
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ПЛОСКОГО СОНЯЧНОГО КОЛЕКТОРА ВІД ЙОГО КУТА НАХИЛУ Анотація
Микола Сергійович Опарін
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 Засоби підвищення енергоефективності газових мереж населених пунктів Анотація
Ольга Ігорівна Ободянська, Олександр Анатолійович Іванов
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОМАРКЕТИНГУ В БУДІВНИЦТВІ Анотація
Олена Георгіївна Лялюк, Андрій Лялюк
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ЗАСТОСУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ У БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ Анотація
Ігор Михайлович Вознюк, Віктор Павлович Ковальський, Андрій В’ячеславович Ковальський
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНОВИДУ ІНВЕРСІЙНОГО ПОКРИТТЯ, А САМЕ «ЗЕЛЕНА» ПОКРІВЛЯ В ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСАХ Анотація
Артур Олегович Бричанський, Віктор Павлович Ковальський, Єлізавета Русланівна Матвійчук
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 ЗМЕНШЕННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ У СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ Анотація
Олена Олексіївна Савченко
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 Зростання інтенсивності теплообміну за умов руйнування реологічної структури субстрату Анотація
Станіслав Йосипович Ткаченко, Ксенія Олександрівна Іщенко, Дмитро Іванович Денесяк
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2019 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ СИЛ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ Анотація
Елла Іллівна Альтман, Яків Григорович Верхівкер
 
Енергоефективність в галузях економіки України-2017 КОМБІНОВАНА СИСТЕМА ТЕПЛОХОЛОДОПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ТА ТРАДИЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ Анотація
Наталія Степанова, Олег Бончук
 
1 - 100 з 227 результатів 1 2 3 > >> 


© ІРВЦ ВНТУ 2015–