КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Енергоефективність в галузях економіки України-2019

Розмір шрифта: 
Аналіз енергетичного ефекту від впровадження теплонасосно-рекуператорної схеми теплопостачання в шкільній будівлі
Михайло Костянтинович Безродний, Тимофій Олексійович Місюра

Остання редакція: 2019-11-03

Анотація


Проведено розрахунок теплопостачання реального соціального об’єкту із застосуванням теплонасосно-рекуператорної схеми опалення та вентиляції з використанням теплоти вентиляційного і атмосферного повітря в залежності від параметрів навколишнього середовища. Розраховано необхідну кількість повітряних теплових насосів та визначено режими їх роботи. Були проведені розрахунки затрат зовнішньої енергії, необхідної кількості теплових насосів як для базової схеми, тобто без утилізації теплоти вентиляційних викидів, так і для схеми з рекуперацією теплоти вентиляції.

Ключові слова


теплонасосно-рекуператорна схема теплопостачання; повітряний тепловий насос; сумарні питомі затрати зовнішньої енергії

Посилання


1. П. П. Куделя, Низькоексергетичні опалювальні системи. Київ, Україна: НТУУ «КПІ», 2015, 153 с.

 

2. В. Ф. Гершкович, Особенности проектирования систем теплоснабжения зданий с тепловыми насосами. Киев, Украина: Украинская Академия Архитектуры ЧП “Энергоминимум”, 2009, 60 с.

 

3. Yu-Yuan Hsieh, Yi-Hung Chuang, Tung-Fu Hou, Bin-Juine Huang, “A study of heat-pump fresh air exchanger”, Applied Thermal Engineering, vol. 132, no. 5., pp. 708–718, 2018.

 

4. М. К. Безродний, Т. О. Місюра, «Ефективність теплонасосно-рекуператорної схеми опалення та вентиляції з використанням теплоти вентиляційного і атмосферного повітря», Наукові вісті НТУУ КПІ, №6, с. 22-29, 2018.

 

5. Офіційний веб-сайт підприємства: http://www.mitsubishielectric.com.ua/.

Повний текст: PDF