Перегляд списку назв робіт


 
Планова конференція Назва
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN СHILDREN'S EDUCATION Анотація
Ярослав Віталійович Опольський, Валентин Вікторович Карпенко, Ілона Віталіївна Богач
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) AUTOMATED CLASSIFICATION OF SOCIAL MEDIA USERS ON THE BASIS OF MICROBLOGS’ LINGUISTIC ANALYSIS Анотація
Олександра Стадній
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) CИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ Анотація
Гліб Володимирович Середюк
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) INFORMATION SYSTEM OF DEFINITION FOR INDICATOR CHARACTERISTICS OF PROFILES OF SOCIAL NETWORKS PARTICIPANTS Анотація
Олег Володимирович Бісікало
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) PЕГIОНАЛЬНЕ ПАPТНЕPСТВО ПIДПPИЄМСТВ АВТОМОБIЛЬНОГО ТPАНСПОPТУ В СИСТЕМI ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОТОЧНОГО PЕМОНТУ АВТОТPАНСПОPТНИХ ЗАСОБIВ Анотація
Віктор Вікторович Біліченко, Сергій Сергійович Коробов, Вячеслав Вячеславович Кухарець
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНТРОЛІНГ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Віталій Володимирович Зянько, Валерія Андріївна Богданова
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ІНЖИНІРИНГОВА ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ЕКСПЕРНИХ СИСТЕМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Анотація
Богдан Володимирович Поліщук
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Анотація
Валерія Денисівна Панкова
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ІНТЕГРАЛЬНІ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ЯК МЕТОД АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Вікторія Віталіївна Кривіцька
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ Анотація
Світлана Олексіївна Сидоренко, Володимир Іванович Месюра
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ІНТЕРНЕТ – МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація
Юлія Михайлівна Почапська
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) Інтернет-маркетинг як складова ефективної діяльності підприємства Анотація
Альона Ігорівна Голубко
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Анотація
Влад Русланович Кривешко
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ІНФОРМАЦІЙНА WEB-ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ Анотація
Дмитро Миколайович Лисак, Леонід Віталійович Крупельницький
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЙ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ Анотація
Лілія Нікіфорова, Олександра Пилипчук
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗПЕЧНОГО ТЕСТУВАННЯ СХЕМ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ Анотація
Олександр Сергійович Морозов
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) Інформаційна технологія віртуального ігрового автомата Анотація
Євгеній Володимирович Хворостюк
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ КЛАСИФІКАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ТЕКСТІВ НА ОСНОВІ ЗГОРТКОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ Анотація
Артемій Олексійович Переродов
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОНАЛЬНОСТІ РЕЧЕНЬ Анотація
Владилав Сергійович Барановський
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВИТОКІВ ПІДЗЕМНИХ ТРУБОПРОВОДІВ НА ОСНОВІ СПАЙКІНГОВИХ НЕЙРОМЕРЕЖ Анотація
Євгеній Олександрович Бульба
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ СКОРИНГУ НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ Анотація
Людмила Миколаївна Семенова
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) Інформаційна технологія формування діагностичних процедур на основі мережних моделей Анотація
Дар'я Богданівна Данченко, Володимир Сергійович Озеранський
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ КОНДИТЕРСЬКИМИ ВИРОБАМИ Анотація
Олена Валеріївна Бондарук
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) АВТЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ НА ОСНОВІ КЛАВІАТУРНОГО ПОЧЕРКУ Анотація
Наталія Володимирівна Касянчук
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) АВТОМАТИЗАЦІЯ ВЕБ РОЗРОБКИ Анотація
Артур Висильович Гунько
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) Автоматизація оптимального керування вітроустановок вітрових електричних станцій Анотація
Юлія Володимимрівна Малогулко, Юрій Васильович Семенюк
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ КОРЕГУВАННЯ ТЕКСТУ ПРИ ЗМІНІ РОЗКЛАДКИ КЛАВІАТУРИ Анотація
Дана Вадимівна Маренко, Іван Васильович Кочергін, Ілля Сергійович Давиденко
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТАМИ Анотація
Олена Андріївна Шевчук, Владислава Владиславівна Шолота
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПЕРШИХ МАСОВИХ СЕРІЙ Анотація
Василь Романович Сердюк, Владислав Максимович Бармалюк
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) АЛГОРИТМ АВТОМАТИЧНОГО МАСШТАБУВАННЯ СЕРВЕРНИХ КОНТЕЙНЕРИЗОВАНИХ РЕСУРСІВ Анотація
Ілля Андрійович Гунько
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) Алгоритм для приховування текстової інформації у цифровому зображенні Анотація
Роман Геннадійович Казаков
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) Альтернативні джерела енергії Анотація
Максим Олександрович Данилевич
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) Альтернативна система розумного будинку Анотація
Анатолій Жарков, Тетяна Педоренко, Гозел Язмухамедова
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «ВМЗ «РОШЕН») Анотація
Діана Олександрівна Гладка
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ І УПРАВЛІННЯ КРИПТОВАЛЮТНИМИ АКТИВАМИ Анотація
Дмитро Едуардович Марков
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) АНАЛІЗ АРОЧНОГО ЕФЕКТ В ОГОРОДЖЕННІ КОТЛОВАНІВ ІЗ ПАЛЬ Анотація
Олександр Олександрович Шикір
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЛЮДСЬКОГО ЧИННИКА НА БЕЗПЕКУ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Анотація
Андрій Павлович Поляков, Сергей Вікторович Брюханов
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПОКРІВЕЛЬ Анотація
Микола Володимирович Закусило, Олена Георгіївна Лялюк
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ ВИБОРУ ПЕРЕВІЗНИКА ДЛЯ НАДАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ Анотація
Валентина Вадимівна Василик
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) АНАЛІЗ ПОПИТУ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ Анотація
Віктор Вікторович Біліченко, Сергій Сергійович Коробов, Денис Сергійович Пушкін
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО МАЙНІНГУ КРИПТОВАЛЮТИ Анотація
Наталія Станіславівна Жмуцька
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) АНАЛІЗ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ Анотація
Марія Валентинівна Шевченко
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ФІЛОСОФІЙ УПРАВЛІННЯ Анотація
Марія Валентинівна Шевченко
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ ОБРОБКИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ТОНКИМ ТОЧІННЯМ НА ТОКАРНИХ ВЕРСТАТАХ З ЧПК ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ З АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ Анотація
Клебер Рафаель Амагуаньа Ортис
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ Анотація
Дмитро Олександрович Галущак, Владислав Миколайович Ковальчук
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) АНАЛІЗУВАННЯ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Анотація
Наталія Миколаївна Багінська
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація
Дмитро Вікторович Подолян
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) АСУ режимами технологічного процесу обробки та збереження зерна Анотація
Руслан Олегович Мощанець, Дмитро Володимирович Поліщук
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ ІНДЕКС ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ СТІН Анотація
Дмитро Васильович Смашнюк, Юрій Семенович Бікс
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ВІД ШАБЛОНУ ДО ІНТЕРАКТИВНОГО ДОДАТКУ: СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ FRONT-END РОЗРОБКИ Анотація
Андрій Васильович Семенюк
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ВІДЕОГРА - РІЗНОВИД МИСТЕЦТВА ЧИ ІНДУСТРІЯ РОЗВАГ Анотація
Максим Романович Базалицький
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) Варіантне проектування тепломодернізації огороджувальних конструкцій житлового будинку Анотація
Євген Черевко, Ярослав Гурман
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ВДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ АНАЛІЗУ ВРАЗЛИВОСТЕЙ ANDROID ДОДАТКІВ НА ОСНОВІ РЕВЕРСНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ Анотація
Тамара Валеріївна Горбунова
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ВЗАЄМОДІЯ ГРУНТОВОЇ ОСНОВИ З РОСТВЕРКОМ КОМБІНОВАНОГО ПАЛЬОВО-ПЛИТНОГО ФУНДАМЕНТУ Анотація
Тетяна Валеріївна Довгуцька
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) Вибір маркетингової стратегії залежно від життєвого циклу товару Анотація
Вікторія Віталіївна Дівак
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ ГІБРИДНОЇ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ Анотація
Віктор Вікторович Біліченко, Сергій Сергійович Коробов, Володимир Олександрович Ришков
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ – НЕОБХІДНА СКЛАДОВА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ІТ-КОМПАНІЙ Анотація
Олеся Степанівна Бойван, Оксана Володимирівна Ковтун
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ТЕПЛООБМІНУ В СУМІШАХ МЕТОДАМИ РЕГУЛЯРНОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ Анотація
Наталія Володимирівна Резидент, Владислав Сергійович Ткачук
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) Визначення відносного зношення ізоляції обмоток силового масляного трансформатора Анотація
Михайло Петрович Розводюк, Віталій Євгенійович Вдовиченко, Катерина Михайлівна Розводюк
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ВИЗНАЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ДИНАМІЧНИХ РЕАКЦІЙ ДЛЯ ТІЛА, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ НАВКОЛО НЕРУХОМОЇ ОСІ Анотація
Олена Володимирівна Підгорна, Віта Сергіївна Абрамович, Світлана Павлівна Жук
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ВИЗНАЧЕННЯ ЗОНИ НЕЧУТЛИВОСТІ ЗВОРОТНЬО-ЗАПОБІЖНОГО КЛАПАНА ДО КОЛИВАНЬ ТИСКУ В ВИКОНАВЧОМУ ГІДРОЦИЛІНДРІ Анотація
Віктор Петрович Пурдик, Владислав Васильович Роїк, Андрій Сергійович Романюк
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ПО БОКОВІЙ ПОВЕРХНІ ЗАБИВНИХ ПАЛЬ Анотація
Юлія Юріївна Капшієнко, Наталя Вікторівна Блащук
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ВИКОРИСТАННЯ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТУ Анотація
Леонід Геннадійович Козлов, Жанна Павлівна Дусанюк, Сергій Володимирович Репінський, Андрій Михайлович Збегерський
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) Використання апаратної платформи з відкритою архітектурою ARDUINO для побудови систем управління Анотація
Богдан Олександрович Боднаренко, Анатолій Степанович Васюра
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ВИКОРИСТАННЯ ГРУНТОЦЕМЕНТНИХ ПАЛЬ З ДОБАВКАЮ МІНЕРАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ СТОВПЧАСТИХ ФУНДАМЕНТІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ Анотація
Олександра Євгенівна Діденко
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЧНИХ НИТОК ПРИ НАПЛАВЛЕННІ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИМ ДРОТОМ Анотація
Олег Віталійович Довгань
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) Вирішення задачі про надання рекомендацій в інформаційній технології надання рекомендацій при обробленні фотографій Анотація
Дмитро Ткачук
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНУ SOPA Анотація
Євген Костянтинович Завальнюк, Михайло Олексійович Пастух
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Анотація
Тетяна Сергіївна Лаврентьєва, Тетяна Миколаївна Білоконь
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація
Анастасія Костянтинівна Латанська, Сергій Васильович Саранчук
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ВУЗЛОВІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕСІЙНИХ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВ Анотація
Микола Іванович Небава, Лі Янань
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ДІАЛОГ «ВЛАДА-ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО»: РІВНІ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ Анотація
Анастасія Валентинівна Денисюк
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) До проблеми трактування понять «інвестиції», «інвестиційна діяльність» та «інвестиційна привабливість» на сучасному етапі розвитку економічної науки Анотація
Ірина Валеріївна Причепа, Лілія Володимирівна Сікорська-Мурза
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАНИЧНОЇ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ Анотація
Єлизавета Олександрівна Рудич
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПРОГРАМНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ НА ПЛАТФОРМІ ANDROID Анотація
Євгеній Вікторович Сакун, Наталія Олександрівна Іонова, Ілона Віталіївна Богач
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ СТРІЛОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ З УСТАНОВЛЕНИМ НА НІЙ СТРІЧКОВИМ КОНВЕЄРОМ Анотація
Поліщук Леонід Клавдійович, Валерій Олександрович Кравчук, Артем Михайлович Нечипорук
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ЗУСИЛЬ МІЖ ПАЛЯМИ В СТРІЧКОВИХ ПАЛЬОВИХ ФУНДАМЕНТАХ МЕТОДОМ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація
Алла Серафимівна Моргун, Євген Олесандрович Мойсєєнко
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) Дослідження роботи «Garbage collector» у мові програмування JavaScript Анотація
Єгор Олегович Звуздеький
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ ПО СФЕРИЧНОМУ ПОКРИТТЮ БУДІВЛІ Анотація
Маріанна Олександрівна Постолатій, Діана Олександрівна Войтюк, Вячеслав Ігорович Дацюк
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДВОФАКТОРНОЇ АВТЕНТИФІКАЦІЇ НА ОСНОВІ ГОЛОСУ Анотація
Самвел Арманович Айвазян, Леонід Михайлович Куперштейн
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАПЛАВЛЕННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ ШАРІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЛЕГУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ Cr-Mo-V–C Анотація
Олександр Сергійович Хоменко
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ СТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ ВРАЖЕНИХ КРУПНИМИ ДЕФЕКТАМИ Анотація
Костянтин Шаргородський
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) Екологічні аспекти термомодернізації об'єктів житлового комплексу Анотація
Дмитро Андрійович Підопригора
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ЕЛЕКТРОБУС – СУЧАСНИЙ ВИД ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ Анотація
Валерій Юрійович Старжинський, Максим Валерійович Іванченко, Артур Васильович Гунько
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В КОМБІНОВАНІЙ СИСТЕМІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ Анотація
Микола Сергійович Опарін, Георгій Сергійович Ратушняк
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ Анотація
Андрій Юрійович Грідін, Георгій Сергійович Ратушняк
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) Енергозберігаючі заходи на етапі проектування об'єктів житлового комплексу Анотація
Дмитро Черепаха
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) Етимологія назв населених пунктів Літинського району Вінницької області Анотація
Іван Володимирович Гандзюк
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ЕФЕКТ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ЗОЛИ ВИНЕСЕННЯ ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ ГРУНТОЦЕМЕНТНИХ ПАЛЬ Анотація
Марина Сергіївна Гончарук, Ірина Вікторівна Маєвська
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕПЛОНАСОСНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ГОТЕЛЮ Анотація
Дмитро Вікторович Степанов, Михайло Ігорович Верещак
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) Забезпечення ефективності виробничої діяльності підприємства: теоретичний аспект Анотація
Ірина Валеріївна Причепа, Наталія Іллівна Фомич
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ЗАСОБИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ МУЛЬТИПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ З РОЗПОДІЛЕНОЮ ПАМ’ЯТЮ Анотація
Iryna Kolesnyk
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В МАШИ-НОБУДУВАННІ Анотація
Андрій Валентинович Слабкий
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АВТОРСТВА УКРАЇНОМОВНОГО ТЕКСТУ Анотація
Олег Володимирович Бісікало, Сергій Васильович Голуб, Максим Стовбчатий
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) Захищений консолідований інформаційний ресурс аналізу діяльності галузі птахівництва в Україні Анотація
Людмила Миколаївна Загоруй, Анжеліка Олексіївна Азарова
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) Захищений консолідований інформаційний ресурс для аналізу ринку надання послуг медичними лабораторіями Анотація
Сергій Павлович Мурза, Анжеліка Олексіївна Азарова
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) Захищений консолідований інформаційний ресурс для аналізу сфери готельного бізнесу в місті Вінниця Анотація
Тетяна Сергіївна Костюк, Анжеліка Олексіївна Азарова
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) ЗАХОДИ ЕНЕРГООЩАДНОСТІ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІЮВАННЯ Анотація
Анастасія Анатоліївна Черепаха
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) Керування, вплив та захист БПЛА Анотація
Денис Вікторович Сушко
 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) КЛАСИФІКАЦІЯ БЕЗПРОВІДНИХ ІНТЕРФЕЙСІВ Анотація
Віталий Олегович Сидоренко
 
1 - 100 з 276 результатів 1 2 3 > >> 


© ІРВЦ ВНТУ 2017–