Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Промислового та цивільного будівництва

Порівняльний аналіз різних методик визначення осідання паль PDF
Василь Васильович Шевчук
Аналіз міцності грунтоцементу при частковій заміні грунту на золу винесення PDF
Руслан Павлович Гріщенко
Моделювання грунтової основи при просторовому розрахунку каркасної будівлі різними методами PDF
Володимир Миколайович Нестеренко, Гай Орінгель
ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ПО БОКОВІЙ ПОВЕРХНІ ЗАБИВНИХ ПАЛЬ PDF
Юлія Юріївна Капшієнко, Наталя Вікторівна Блащук
АЛГОРИТМ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОСІДАННЯ ПАЛЬ ЗА РОЗВ’ЯЗАННЯМ ЗАДАЧІ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ СТЕРЖНЯ В ПРУЖНОМУ ПІВПРОСТОРІ PDF
Артур Всеволодович Капшієнко
ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ФУНДАМЕНТУ ВИСОТНОГО БУДИНКУ В УМОВАХ ДІЇ НАВАНТАЖЕНЬ ПРИРОДНОГО ТА ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ PDF
Василь Олександрович Костенко
МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ З ГРУНТОМ ПІДПІРНИХ СТІНОК НЕЛНІЙНОГО ОБРИСУ В ПЛАНІ PDF
Діана Мельничук
Напружено-деформований стан металоконструкцій суднонавантажувачів під час експлуатації. PDF
Владислав Миколайович Курдибаха
АНАЛІЗ СКЛАДІВ БЕТОНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СПОСОБУ ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЗАЗОРУ МІЖ ЗЕРНАМИ КРУПНИХ ЗАПОВНЮВАЧІВ PDF
Микола Попович, Сергій Барнасюк, Андрій Герій
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ АРМОВАНОЇ ОСНОВИ ГРУНТОЦЕМЕНТНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗОЛИ ВИНЕСЕННЯ PDF
Марина Сергіївна Гончарук, Ірина Вікторівна Маєвська
АРОЧНИЙ ЕФЕКТ В ОГОРОДЖЕННІ КОТЛОВАНІВ ІЗ ПАЛЬ PDF
Микола Попович, Олександр Шикір
РАЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ ПІДОШВИ СТРІЧКОВОГО ФУНДА-МЕНТУ МІЛКОГО ЗАКЛАДАННЯ PDF
Дмитро Олександрович Панченко
РОЗРАХУНОК ТЕПЛОВИХ МІСТКІВ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ARCHICAD PDF
Марія Сергіївна Коровячук
Дослідження напружено-деформаваного стану фундаментних конструкцій в залежності від параметрів ґрунтової основи PDF
Богдан Миколайович Заворітний
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВНИЦТВА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО ПОКРИТТЯ PDF
Олена Георгіївна Лялюк, Микола Закусило
Взаємодія грунту та елементів армування за бурозмішувальною технологією PDF
Микола Дмитрович Вінярський
РОЗДІЛЮВАЛЬНІ ЕКРАНИ ЯК ЗАХИСНА КОНСТРУКЦІЯ ВІД ВПЛИВУ НОВОБУДОВ PDF
Геннадій Юрійович Малиновський
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД ТА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, ПРИЧИН ПОШКОДЖЕНЬ ОБ’ЄКТІВ ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
Олександр Анатолійович Корчинський
Організаційні передумови проектування термомодернізації житлових об’єктів PDF
Олександр Володимирович Христич, Євген Черевко
СУЧАСНІ ПЕРЕДУМОВИ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ PDF
Олександр Володимирович Христич, Дмитро Підопригора
ВЗАЄМОДІЯ ГРУНТОВОЇ ОСНОВИ З РОСТВЕРКОМ ПЛИТНО-ПАЛЬОВОГО ФУНДАМЕНТУ. PDF
Тетяна Валеріївна Довгуцька
Розробка автоматичної системи управління водопостачання житлового масиву PDF
Назарій Вікторович Остапенко
СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З УРАХУВАННЯМ ВІМ МОДЕЛЮВАННЯ PDF
Вікторія Вікторівна Вітюк, Юрій Семенович Бікс
ОГЛЯД МЕТОДИК ДЛЯ ОЦІНКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ СТІН PDF
Дмитро Васильович Смашнюк, Юрій Семенович Бікс
БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОЦІНКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ CТІН З ПРИРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Юрій Семенович Бікс, Ольга Георгіївна Ратушняк
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ “ARCHICAD” ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРА-МЕТРІВ КОНСТРУКЦІЙ СТІН PDF
Віталій Вікторович Бевза, Юрій Семенович Бікс
ОЦІНКА ВЕЛИЧИНИ ВКЛАДУ ВИЩИХ ФОРМ КОЛИВАНЬ В ПАРАМЕТРИ НДС ПРИ СЕЙСМІЧНИХ ВПЛИВАХ PDF
Валерій Михайлович Андрухов, Максим Сергійович Михнян
ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЙ ЕЛЕМЕНТІВ БЕЗРИГІЛЬНОГО КАРКАСУ НА СЕЙСМІЧНІ ВПЛИВИ ЗА ПРЯМИМ ДИНАМІЧНИМ РОЗРАХУНКОМ PDF
Валерій Михайлович Андрухов, Микола Юрійович Томащук
Investigation of thermal conductivity of concrete composites with hen feathers and sheep wool PDF
Raimondas Cheslovivych Šadzevičius, Vincas Gurskis
ДОСВІД ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРИКЛАДІ МУНІЦИПА-ЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ВІННИЦІ PDF
Василь Леонідович Борецький, Валерій Михайлович Андрухов
ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ В ТЕПЛОМОДЕРНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ ОБОЛОНОК ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ PDF
Владислав Валерійович Багрій, Дмитро Олександрович Москаленко, Олександр Володимирович Христич

Містобудування та архітектури

Принципи архітектурно-планувальної організації об'єктів громадського обслуговування в умовах реконструкції житлових кварталів PDF
Вікторія Василівна Чепіжак
ВПЛИВ ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ЗБЛОКОВАНИХ БУДИНКІВ PDF
Ярослав Володимирович Гурман, Віктор Павлович Ковальський
Принципи формування планувальної та функціональної структури туристичної системи PDF
Катерина Вікторівна Бойко, Лілія Василівна Кучеренко
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИ ПЛАНУВАННІ МІСТ PDF
Віта Сергіївна Абрамович, Віктор Павлович Ковальський, Альона Василівна Бондар
ЗАСТОСУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ У БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ PDF
Ігор Михайлович Вознюк, Віктор Павлович Ковальський, Андрій В’ячеславович Ковальський
ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОМАРКЕТИНГУ В БУДІВНИЦТВІ PDF
Олена Георгіївна Лялюк, Андрій Лялюк
МІСТОБУДІВНІ ТА АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ PDF
Ельвія Анді Грефа, Володимир Петрович Очеретний
ФОРМУВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ В ЗОНАХ РЕКРЕАЦІЇ PDF
Клара Індіра Ріваденейра, Володимир Петрович Очеретний
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ м. ВІННИЦЯ PDF
Катерина Олександрівна Трофименко, Віктор Павлович Ковальський
РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛОСКОЇ ІНВЕРСІЙНОЇ ПОКРІВЛІ PDF
Владислав Максимович Бармалюк, Василь Романович Сердюк
АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА СВІТОВОГО ДОСВІДУ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ PDF
Тетяна Іванівна Белинь, Віктор Павлович Ковальський
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Олена Олегівна Червінська, Віктор Павлович Ковальський
НАУКОВІ ОСНОВИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕ-КСІВ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ ДОБРОДІЙ PDF
Артур Олегович Бричанський, Віктор Павлович Ковальский, Єлізавета Русланівна Матвійчук
Економічна доцільність застосування енергоефективної системи тепло та холодопостачання житлового будинку PDF
Олена Георгіївна Лялюк, Яна Сергіївна Горовенко
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОФІСНО-ТОРГІВЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ PDF
Катерина Андріївна Щербатюк, Ігор Никифорович Дудар
Містобудівна організація змішаної житлової забудови в умовах нового будівництва PDF
Анна Ігорівна Афанасьєва, Лілія Василівна Кучеренко
ПЛАНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЦЕНТРУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД PDF
Лілія Русланівна Ніколюк
Особливості утилізації твердих побутових відходів в Китаї PDF
Їмін Сюй, Михайло Лемешев
Металонасичений бетон для виготовлення електропровідних елементів систем антикорозійного захисту PDF
Дмитро Черепаха, Михайло Лемешев
ВПЛИВ ДОБУДОВ НА ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ МІСТА PDF
Олена Володимирівна Підгорна, Віталій Вікторович Швець
ПРОСТОРОВО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОБ’ЄКТІВ МАЛОПОВЕРХОВОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В ПРИМІСЬКИХ ЗОНАХ PDF
Тетяна Геннадіївна Шулік, Лілія Василівна Кучеренко
ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛИХ ПОКРИТТІВ НА ВУЛИЦЯХ МІСТ PDF
Світлана Павлівна Жук, Світлана Володимирівна Риндюк
Ревіталізація постіндустріальних територій, як метод введення їх в структуру міста PDF
Наталія Романівна Петренко
ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНОВИДУ ІНВЕРСІЙНОГО ПОКРИТТЯ, А САМЕ «ЗЕЛЕНА» ПОКРІВЛЯ В ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСАХ PDF
Артур Олегович Бричанський, Віктор Павлович Ковальський, Єлізавета Русланівна Матвійчук
ОЗЕЛЕНЕННЯ ДАХІВ ТА ЇХ РОЛЬ В ПІДВИЩЕННІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ PDF
Світлана Володимирівна Риндюк, Дар’я Сергіївна Нікольченко
ОСОБЛИВОСТІ АЕРАЦІЙНОГО РЕЖИМУ ПРИ РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ PDF
Олена Сергіївна Самойлюк
Техніко-економічне обґрунтування застосування теплового насосу в схемі підігріву теплоносія в камерній сушарці PDF
Олена Георгіївна Лялюк, Максим Дзюбанчук
Ризики застосування зелених тарифів в сонячній енергетиці в сучасних економічних умовах України PDF
Тетяна Василівна Сердюк, Катерина Лемішко
ВИКОРИСТАННЯ ЛСТК ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ МАНСАРДНОГО ПОВЕРХУ. ПЕРВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ЛСТК У БУДІВНИЦТВІ PDF
Віктор Павлович Ковальський, Маріанна Олександрівна Постолатій
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ ТА БЕТОНІВ PDF
Віктор Павлович Ковальський, Віктор Петрович Бурлаков
ІННОВАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ БУДИНКІВ PDF
Віктор Павлович Ковальський, Лілія Володимиорівна Янківська, Віктор Петрович Бурлаков
ВИКОРИСТАННЯ ПАСИВНОГО ЛАНДШАФТУ В ПЛАНУВАННІ ТЕРИТОРІЇ, ЯК ЕФЕКТИВНА БУДІВЕЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ PDF
Світлана Володимирівна Риндюк, Катерина Андріївна Вознюк
Проблема оновлення житлового фонду міста PDF
Віталій Валерійович Колісніченко
АНАЛІЗ ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ТЕАТРІВ PDF
Альона Олександрівна Загоруйко, Віктор Павлович Ковальський
ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕНЕРГОСЕРВІСНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Василівна Сердюк
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА ПРИ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІНАХ PDF
Проданець Богдан Іванович, Катерина Володимирівна Бауман
Створення процесів управління розвитком об'єднаних територіальних громад PDF
Юлія Григорівна Олійник
Організаційні бар’єри в досягненні високого рівня енергетичної ефективності PDF
Василь Романович Сердюк, Світлана Франишина

Теплогазопостачання та вентиляції

Використання інноваційних теплоізолюючих матеріалів для підвищення енергоефективності огороджувальних конструкцій будівель PDF
Оксана Юріївна Горюн, Георгій Сергійович Ратушняк
Проблемні питання математичного моделювання імпрегнування будівельних матеріалів на основі бетону за рахунок імпульсів тиску просочувальної рідини PDF
Олег Олегович Горюн
Енергетична безпека газотранспортної системи України PDF
Ольга Ігорівна Ободянська
Шляхи зменшення енергозалежності України PDF
Ольга Ігорівна Ободянська, Костянтин Леонідович Харчилава
Засоби підвищення енергоефективності газових мереж населених пунктів PDF
Ольга Ігорівна Ободянська, Олександр Анатолійович Іванов
СИСТЕМИ СТВОРЕННЯ МІКРОКЛІМАТУ В ПРИМІЩЕННЯХ ГРОМАДСЬКИХ БАСЕЙНІВ PDF
Андрій Юрійович Грідін
Особливості розрахунку систем кондиціювання повітря з фенкойлами PDF
В'ячеслав Васильович Джеджула
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЛІ НА СТАДІІ ПРОЕКТУВАННЯ PDF
Ольга Дмитрівна Панкевич, Олександр Сторожук
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФАНКОЙЛІВ З ТЕПЛОВИМИ НАСОСАМИ PDF
Наталія Михайлівна Слободян, Ярослав Анатолійович Гончарук
Технологічні рішення автономного енергозабезпечення будівель на основі двигуна Стірлінга PDF
Ігор Анатолійович Пономарчук
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Володимир Степанович Дорошенко, Олександр Борисович Янченко
Конструктивні рішення вузлових з’єднань (місць примикання конструкції) та їх впив на енергоефективність будівлі PDF
Вадим Валерійович Миколаєнко
РЕКОНСТРУКЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ, ЗАХОДИ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ PDF
Іван Васильович Коц
СУЧАСНІ ПРОГРАМИ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ В МІСТІ ВІННИЦЯ PDF
Ольга Дмитрівна Панкевич
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОСУШЕННЯ ПОВІТРЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗІ ЗНАЧНИМИ ВОЛОГОНАДЛИШКАМИ PDF
Анастасія Анатоліївна Черепаха, Ігор Анатолійович Пономарчук
Розробка та дослідження характеристик насосів перистальтичного принципу дії для транспортування пінобетонних розчинів PDF
Іван Васильович Коц
Ефективні комбіновані системи теплопостачання для житлових будівель котеджного типу із застосуванням теплових насосів PDF
Дмитро Васильович Коцеруба, Іван Васильович Коц
ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ПЛОСКОГО СОНЯЧНОГО КОЛЕКТОРА ВІД ЙОГО КУТА НАХИЛУ PDF
Микола Сергійович Опарін
ОСОБЛИВОСТІ ІНЖЕНЕРНОГО ОСНАЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗИМОВИХ ТЕПЛИЦЬ PDF
Олег Володимирович Бадяка
Методи розрахунку та експериментальних досліджень системи вентиляції приміщень громадських будівель великого об'єму PDF
Артем Вікторович Дем'янчук
СУЧАСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ДООЧИЩЕННЯ ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ PDF
Катерина Володимирівна Анохіна, Олег Володимирович Гладун
ТЕХНОЛОГІЯ ГІДРОІМПУЛЬСНОГО ІН’ЄКТУВАННЯ ДЛЯ ГЛИБИННОГО НАСИЧЕННЯ ҐРУНТОВИХ МАСИВІВ ПРИ ПІДСИЛЕННІ ОСНОВ ТА ФУНДАМЕНТІВ СПОРУД PDF
Іван Васильович Коц, Андрій Анатолійович Трубаєнко
СИСТЕМИ СТВОРЕННЯ МІКРОКЛІМАТУ В ПРИМІЩЕННЯХ ДЛЯ УТРИМУВАННЯ ТВАРИН PDF
Іван Васильович Коц, Олена Володимирівна Дєдова
ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕРКОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У БУДІВНИЦТВІ PDF
Іван Васильович Коц, Валерій Платонович Башинський, Михайло Іванович Побережний
Системи створення мікроклімату у приміщеннях для довготривалого зберігання органічної продукції PDF
Наталія Миколаївна Осадчук
ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ГЛИБИННОГО ГІДРОІМПУЛЬСНОГО УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ PDF
Юрій Петрович Куриленко, Іван Васильович Коц
ЕФЕКТИВНІ КОМБІНОВАНІ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ З ГЕЛІОПОКРІВЛЕЮ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ КОТЕДЖНОГО ТИПУ PDF
Оксана Миколаївна Черніченко, Леся Миколаївна Оцупок, Сергій Миколайович Коломієць
ГІПОТЕЗА ЩОДО МОЖЛИВОСТЕЙ ВИДІЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ «ВОДЯНОГО ГАЗУ» У ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЛАХ PDF
Станіслав Васильович Коновалов, Наталія Петрівна Коновалова
ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК PDF
Георгій Сергійович Ратушняк, Дмитро Анатолійович Шпіта

Технічної теплофізики та промислової теплоенергетики

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СУШКИ ЗЕРНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ПОДВОДА ТЕПЛОТЫ PDF
Наталя Вікторівна Волгушева, Ігор Ігорович Мукмінов, Оксана Станіславівна Бондаренко, Ірина Леонідівна Бошкова
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МИКРОВОЛНОВО-КОНВЕКТИВНЫХ СУШИЛОК ДЛЯ ЗЕРНА PDF
Ірина Леонідівна Бошкова, Наталя Вікторівна Волгушева, Тамара Юріївна Дементьева
КОМБІНОВАНА ТЕПЛОНАСОСНА СХЕМА ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ З РЕКУПЕРАТОРОМ ТЕПЛОТИ ТА ЧАСТКОВОЮ РЕЦИРКУЛЯЦІЄЮ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ПОВІТРЯ PDF
Михайло Костянтинович Безродний, Наталя Олександрівна Притула, Ірина Юріївна Опанасюк
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТЕПЛО ТА ХОЛОДОПОСТАЧАН-НЯ ПІДПРИЄМСТВА ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ З ВСТАНОВ-ЛЕННЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА OILON PDF
Павло Миколайович Гончарук, Наталя Олександрівна Притула
ЕНЕРГЕТИЧНІ ЕФЕКТИ БІОГАЗОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ PDF
Дмитро Вікторович Степанов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ СИЛ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ PDF
Елла Іллівна Альтман, Яків Григорович Верхівкер
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМБІНОВАНОЇ ТЕПЛОНАСОСНОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕПЛОТИ ҐРУНТУ PDF
Сергій Олексійович Ословський, Михайло Костянтинович Безродний
Зростання інтенсивності теплообміну за умов руйнування реологічної структури субстрату PDF
Станіслав Йосипович Ткаченко, Ксенія Олександрівна Іщенко, Дмитро Іванович Денесяк
Аналіз енергетичного ефекту від впровадження теплонасосно-рекуператорної схеми теплопостачання в шкільній будівлі PDF
Михайло Костянтинович Безродний, Тимофій Олексійович Місюра
ДВОСТУПЕНЕВА СИСТЕМА КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ АВТОНОМНОЇ ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Артем Вікторович Грич, Андрій Миколайович Радченко
СТУПЕНЕВА ЕЖЕКТОРНО-АБСОРБЦІЙНА СИСТЕМА ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕПЛОТИ ГАЗОВОГО ДВИГУНА В ХОЛОД PDF
Олексій Валерійович Остапенко, Андрій Миколайович Радченко
Особливості кризових режимів в плівкових випарних апаратах під час концентрування густих цукрових розчинів PDF
Валентин Петрович Петренко
Ефективність теплонасосно-адсорбційної системи консервування енергетичного обладнання PDF
Михайло Костянтинович Безродний, Олександр Олександрович Майстренко
Спряжена задача теплообміну через циліндричну тонку металеву стінку між рідинам, реалізація регулярного теплового режиму PDF
Євген Олексійович Павлович, Станіслав Йосипович Ткаченко
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ КОНДЕНСАЦІЇ ДВУОКИСУ ВУГЛЕЦЮ В КОНДЕНСАТОРІ ТРИСТУПЕНЕВОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ МАШИНИ PDF
Ігор Васильович Фетов, Андрій Сергійович Гавриш
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ДЛЯ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Дмитро Вікторович Степанов, Михайло Ігорович Верещак
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ПАРОГЕНЕРАТОРА Е - 1- 9 ПРИ ПЕРЕВЕДЕННІ НА СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДИХ ВИДІВ ПАЛИВ PDF
Лілія Анатоліївна Боднар, Тетяна Анатоліївна Сологуб
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА НА РІЗНИХ ВИДАХ ПАЛИВА PDF
Наталія Дмитрівна Степанова, Іван Олегович Коломієць
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Борис Петрович Кудін, Аlina Kudina-Lundstrom
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ НА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДАХ ПАЛИВА PDF
Лілія Анатоліївна Боднар, Володимир Сергійович Софієв
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИСОКОВОЛЬТНИХ СИСТЕМ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ У ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТІ PDF
Микола Олександрович Костюк, Юрій Миколайович Костюк, Тарас Юрійович Поповський
ОЦІНКА ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕСИ МЕТАНОГЕНЕЗУ У БІОГАЗОВИХ УСТАНОВКАХ PDF
Наталія Дмитрівна Степанова, Станіслав Йосипович Ткаченко
ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ТЕПЛОВІЙ СХЕМІ ВОДОГРІЙНОЇ КОТЕЛЬНІ НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ PDF
Наталія Дмитрівна Степанова, Анастасія Володимирівна Гарбуз
ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ КОЖУХОТРУБНОГО ТЕПЛООБМІННИКА PDF
Олександр Юрійович Співак, Володимир Іванович Мазур, Олександр Анатолійович Савенко, Олександр Ігорович Штуй
ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОСНОЇ ЕФЕКТИВНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ В ЦИЛІНДРИЧНОМУ ОБ’ЄМІ РІДИННОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Ольга Володимирівна Власенко, Станіслав Йосипович Ткаченко
НЕСТАЦІОНАРНИЙ ТЕПЛООБМІН В ОБМЕЖЕНОМУ ОБ’ЄМІ PDF
Наталія Резидент
ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ТЕПЛОХОЛОДОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ З ПРИМІЩЕННЯМИ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Наталія Дмитрівна Степанова, Яна Сергіївна Горовенко
ОСОБЛИВОСТІ СУШІННЯ НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В КОЛОНКОВИХ СУШАРКАХ PDF
Ірина Валеріївна Фіник, Олександр Юрійович Співак
Умови соціальної, енерго- і екологоефективної реалізації біогазової технології PDF
Станіслав Йосипович Ткаченко
Аналітичний погляд на систему національної безпеки через призму еколого-економічної безпеки країни PDF
Ірина Іванівна Булах, Олена Володимирівна Шиманська
Ефективність роботи котла БГМ-35М при спалюванні різних видів палива PDF
Дмитро Вікторович Степанов, Лариса Василівна Скородзієвська, Ілля Васильович Левадський


© ІРВЦ ВНТУ 2015–