КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Енергоефективність в галузях економіки України-2019

Розмір шрифта: 
Металонасичений бетон для виготовлення електропровідних елементів систем антикорозійного захисту
Дмитро Черепаха, Михайло Лемешев

Остання редакція: 2019-11-10

Анотація


В результаті проведеного аналітичного огляду запропоновано виготовляти електроди для систем антикорозійного захисту із електропровідного бетону. Формування електротехнічних властивостей таких виробів варто здійснювати комплексним застосуванням силового і електромагнітного впливу, що забезпечить отримання заданих фізико-механічних і електрофізичних властивостей  електродів анодних заземлювачів.Metal-saturated concrete for the manufacture of conductive elements of anti-corrosion protection systems

Abstract. As a result of the analytical review, it was proposed to manufacture electrodes for corrosion protection systems from electrically conductive concrete. The formation of the electrotechnical properties of such products should be carried out by the complex application of force and electromagnetic effects, which will provide the desired physico-mechanical and electrophysical properties of the electrodes of the anode grounding conductors.Ключові слова


електротехнічний бетон; антикорозійний захист; electrotechnical concrete; anti-corrosion protection

Посилання


1. Сурис М.А. Защита трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии / М.А. Сурис,  В.М. Липовских. –М.: Энергоатомиздат, 2003. –216 с.

 

2. Экилик Г. Н. Электрохимические методы защиты металлов / Г. Н. Экилик. – Ростов-на Дону, 2004. – 52 с.

 

3. Сердюк В.Р. Бетон электропроводный металлонасыщенный. Винница: Континент, 1993, - 239с.

 

4. Лемешев М. С. Антистатичні покриття із електропровідного бетону / М. С. Лемешев, О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві. – 2017. – № 2. – С. 26-30.

 

5. Христич О.В. Формування мікроструктури бетонів для захисту від іонізувального випромінювання / О.В. Христич, М. С. Лемешев // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1998. – № 2. – С. 18 – 23.

 

6. Сердюк В.Р. Технологічні особливості формування металонасичених бетонів для виготовлення радіозахисних екранів / В.Р. Сердюк, М.С. Лемешев, О.В. Христич // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2007. – № 4. – С. 58-65.

 

7. Лемешев М.С. Технологічні особливості формування електротехнічних властивостей електропровідних бетонів / М.С. Лемешев., О.В. Березюк., О.В.  Христич // Мир науки и инноваций. – Иваново: Научный мир, 2015. – Выпуск 1 (1). Том 10. География. Геология. Искусствоведение, архитектура и строительство. – С. 74-78.

 

8. Сердюк В.Р. Фізико-хімічні особливості формування структури електропровідних бетонів / В. Р. Сердюк, М. С. Лемешев, О.В. Христич // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1997. – № 2. – С. 5 – 9.

 

9. Лемешев М. С. Формування структури електропровідного бетону під впливом електричного струму / М. С. Лемешев // Науково-технічний збірник. Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві –– Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2006. – С. 36-41.

 

10. Сердюк В.Р. Строительные материалы и изделия для защиты от электромагнитного излучения радиочастотного диапазона / В.Р. Сердюк, М.С. Лемешев // Строительные материалы и изделия. – 2005. – №4. – С. 8-12.


Повний текст: PDF