КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Енергоефективність в галузях економіки України-2019

Розмір шрифта: 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИ ПЛАНУВАННІ МІСТ
Віта Сергіївна Абрамович, Віктор Павлович Ковальський, Альона Василівна Бондар

Остання редакція: 2019-11-07

Анотація


У статті розглянуто та проаналізовано приклади архітектурно-планувальних та містобудівних рішень, які забезпечують енергоефективність житлової забудови та будинків у світовому досвіді. Визначено основні принципи досягнення енергоефективності при організації житлового середовища.


Ключові слова


енергоефективність житлового середовища; рядова та перемитральна забудова; орієнтація будинків.

Посилання


World City Populations 1950 – 2035 [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://luminocity3d.org/WorldCity/#3/46.62/20.04


Общее потребление электроенергии [Електронний ресурс] / Статистический ежегодник мировой энергетики – Режим доступу: https://yearbook.enerdata.ru/total-energy/world-consumption-statistics.html


Фрайбург – приклад сталого енергоефективного розвитку міста [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://caxapa.ua/ru/kompaniya/statti/frajburg-priklad-stalogo-energoefektivnogo-rozvitku-mista


Визначення економічної ефективності використання сонячної енергії на дахах торговельно-розважальних центрів [Текст] / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, О. О. Корецький, О. В. Дмитрів // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2018. – № 2. – С. 194-200.


Бродач М. Viikki – экспериментальный жилой район [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zvt.abok.ru/articles/125/Viikki__eksperimentalnii_zhiloi_raion


Гершман А. Будут ли довольны потомки новым районом? [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://gre4ark.livejournal.com/653405.html


Березюк О. В. Динаміка питомої кількості твердих побутових відходів, що спалюються в країнах ЄС [Електронний ресурс] / О. В. Березюк // Перспективні досягнення сучасних вчених : матеріали наукового симпозіуму, 19-20 вересня 2017 р. – Одеса : SWorld, 2017. – 5 с. – Режим доступу : http://www.sworld.education/index.php/ru/c217-1/29390-%D1%81217-019.


Березюк О. В. Отримання добрив методом компостування твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Березюк, Л. Л. Березюк // Еколого-енергетичні проблеми сучасності : збірник наукових праць всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених та студентів, Одеса, 14 квітня 2017 р. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – С. 15-17.


Березюк О. В. Стан поводження з твердими побутовими та промисловими відходами в Україні [Текст] / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Научные труды SWorld. – Вып. 49, т. 1. – Иваново (Россия) : Научный мир, 2017. – С. 69-73


Березюк О. В. Удосконалення математичної моделі концентрацій забруднювальних речовин у фільтраті полігонів твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 4. – С. 28-31.


Березюк О. В. Поширеність спалювання твердих побутових відходів з утилізацією енергії [Текст] / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві. – 2017. – № 2. – С. 137-141.            


Повний текст: PDF