КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Енергоефективність в галузях економіки України-2019

Розмір шрифта: 
Зростання інтенсивності теплообміну за умов руйнування реологічної структури субстрату
Станіслав Йосипович Ткаченко, Ксенія Олександрівна Іщенко, Дмитро Іванович Денесяк

Остання редакція: 2019-11-03

Анотація


Проведено експериментальне дослідження зміни інтенсивності теплообміну за умов руйнування реологічної структури субстрату. В якості дослідного матеріалу використано послід свиней вологістю 90 і 94%. Описано процес проведення експериментів та аналіз їх результатів. Обґрунтовано доцільність використання субстрату вологістю 94% над субстратом вологістю 90%,в зв’язку зі зростанням  коефіцієнта  тепловіддачі в першому в 2 рази за умов руйнування реологічної структури.

Ключові слова


субстрат; інтенсивність теплообміну; реологічна структура; експериментально-розрахунковий метод

Посилання


Выход биогаза из разных видов субстратов. Компания «Bitecp Biogas» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.biteco-energy.com/vyhod-biogaza-iz-razlichnogo-syrya/ XVI Мінський міжнародний форум з тепломасообміну [Електронний ресурс] – Режим досту-пу: http://www.itmo.by/conferences/mif/ Ткаченко С. Й. Нові методи визначення інтенсивності теплообміну в системах переробки ор-ганічних відходів / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 148 с. Нормы технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета: НТП 17-99*. – [Чинний від 1999-10-01] – М.: Департаментом ветеринарии Минсельхоза России, 2001. – 55с. Ткаченко С. Й. Теплофізичне тестування реологічного поводження складних рідинних сере-довищ / С. Й. Ткаченко, Н. В. Паламарчук, Д. І. Денесяк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2018. - № 4. - С. 46-53. 

1.      Выход биогаза из разных видов субстратов. Компания «Bitecp Biogas» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.biteco-energy.com/vyhod-biogaza-iz-razlichnogo-syrya/

2.      XVI Мінський міжнародний форум з тепломасообміну [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.itmo.by/conferences/mif/

3.      Ткаченко С. Й. Нові методи визначення інтенсивності теплообміну в системах переробки органічних відходів / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 148 с.

4.      Нормы технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета: НТП 17-99*. – [Чинний від 1999-10-01] – М.: Департаментом ветеринарии Минсельхоза России, 2001. – 55с.

Ткаченко С. Й. Теплофізичне тестування реологічного поводження складних рідинних середовищ / С. Й. Ткаченко, Н. В. Паламарчук, Д. І. Денесяк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2018. - № 4. - С. 46-53. 

Повний текст: PDF