КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Енергоефективність в галузях економіки України-2019

Розмір шрифта: 
Енергетична безпека газотранспортної системи України
Ольга Ігорівна Ободянська

Остання редакція: 2019-11-10

Анотація


Проведено аналіз енергетичної безпеки газотранспортної системи України. Розглянуто характеристики безпеки газового сектору паливно-енергетичного комплексу країни та основні принципи забезпечення його надійності. Встановлено чинники та критерії, що впливають на функціональні властивості газотранспортної системи.


Ключові слова


енергетична безпека, газотранспортна система, природний газ, енергозабезпечення, енергоресурс

Посилання


1. Енергетична стратегія України на період до 2035 р. «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». Схвал. розпорядженням КМУ від 18.08.2017 р. №605-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80

2. Ратушняк Г. С. Управління змістом проектів із забезпечення надійності зовнішніх газорозподільних мереж: монографія / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська. – Вінниця, 2014. – 128 с. – ISBN 978-966-641-582-3.

3. Ратушняк Г. С. Моніторинг технічного стану підземних сталевих газопроводів / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2016. – № 2 (21). – С. 99–104.

4. Ткаченко В.А. Газопостачання: підручник / Ткаченко В.А., Скляренко О.М. – ІВНВКП «Укргеліотех», 2012. – 588 с. – ISBN 978-966-2216-08-0

5. Ратушняк Г. С. Корозійно-діагностичний моніторинг підземної сталевої газотранспортної мережі / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Вісник машинобудування та транспорту. – 2017. – № 1 (5). – С. 90–98.

6. Ободянська О. І. Організаційні аспекти прийняття управлінських рішень щодо забезпечення надійності та довговічності зовнішніх газорозподільних мереж / О. І. Ободянська // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2011. – № 2(11). – С. 104–107.

7. Франчук Ю. Й. Оцінка якості природного газу як енергоносія на основі лінгвістичної інформації /Ю. Й. Франчук, О. І. Ободянська, К. М. Предун // Управління розвитком складних систем: Наук.- техн. збірник. – КНУБА, 2019. – Вип.38. – с.143-150.

8. Предун К.М. Модель багатофакторної оцінки якості природного газу /К. М. Предун, Ю.Й. Франчук О. І. Ободянська, // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: Наук.- техн. збірник. – КНУБА, 2019. – Вип.29. – с.20-28.


Повний текст: PDF