Перегляд списку назв робіт


 
Планова конференція Назва
 
XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2016) ВИЗНАЧЕННЯ СИЛИ ТИСКУ ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ДУГИ Анотація
Олена Павлівна Шиліна, Андрій Андрійович Осадчук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) Визначення та вибір стратегій розвитку автотранспортного підприємства Анотація
Світлана Олександрівна Романюк
 
XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2016) ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРИВОДОМ ВІБРОПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ Анотація
Вадим Петрович Міськов, Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький
 
XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2016) ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНИХ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В АВТОБІЗНЕСІ Анотація
Юрій Юрійович Бурєнніков, Анатолій Володимирович Мирниця
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) Використання методів пластичного деформування для виготовлення двошарових підшипників ковзання Анотація
Андрій Миколайович Москалюк, Сергій Іванович Сухоруков
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) ВИКОРИСТАННЯ МОКРОГО НАПЛАВЛЕННЯ ДЛЯ ВАЛІВ МАЛОГО ДІАМЕТРУ Анотація
Дмитро Віталійович Бакалець
 
XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2016) ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ У БУДІВНИЦТВІ Анотація
Владислав Миколайович Курдибаха, Юлія Юріївна Локотей
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) ВИКОРИСТАННЯ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИЦІЙ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЕКЗОТЕРМІЧНИХ ЕФЕКТІВ Анотація
Шиліна Олена Павлівна, Валерій Іванович Савуляк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ Анотація
Михайло Іванович Побережний, Ярослав Сергійович Романов
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) Використання та проектування рифтів при штампуванні Анотація
Артем Сергійович Салабай
 
XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2016) ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЛАЗЕРАМИ Анотація
Софія Віталіївна Дембіцька, Марія Холодніцька
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) ВИПРОБУВАННЯ НА НАДІЙНІСТЬ НЕСУЧОЇ СИСТЕМИ ПЛАВАЮЧОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ Анотація
Сергій Миколайович Севостьянов
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) Виробництво будівельних виробів з використанням промислових відходів виробництва Анотація
Катерина Лемішко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) ВЛАСТИВОСТІ ТА ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ЛЕГОВАНИХ ВАНАДІЄМ Анотація
Олена Павлівна Шиліна, Максим Петрович Сідлак
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) Внутрішні зусилля в стержневих елементах підіймача Анотація
Юрій Ярославович Сімаков, Олексій Валентинович Ахіпов
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) ВОГНЕСТІЙКІСТЬ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ Анотація
Олександр Володимирович Іванішин, Микола Антонович Томчук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) ВПЛИВ EРГOНOМІКИ РOБOЧOГO МІCЦЯ ВOДІЯ НA БEЗПEКУ ПEРEВEЗEНЬ Анотація
Олександр Петрович Терещенко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2016) Вплив атмосферного тиску на працездатність людини Анотація
Василь Миколайович Коробка
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) ВПЛИВ ВЕЛИЧИНИ ЗЕРНА НА ОПІРНІСТЬ СТАЛІ ГІДРОЕРОЗІЇ Анотація
Валерій Іванович Савуляк, Костянтин Сергійович Шаргородський
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) Вплив величини технологічного навантаження та подачі насоса на хвильові процеси в довгій напірній лінії гідроприводу поступального руху Анотація
Олександр Володимирович Дерібо, Жанна Павлівна Дусанюк, Сергій Володимирович Репінський
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) ВПЛИВ ГЛИБИНИ РІЗАННЯ ПРИ РОЗТОЧУВАННІ ОТВОРУ НА ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ОБРОБКИ Анотація
Жанна Павлівна Дусанюк, Сергій Володимирович Репінський, Олег Миколайович Онищук, Олександр Іванович Савчук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) ВПЛИВ ГУСТИНИ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛЬНОГО НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛИВНОГО НАСОСА ДИЗЕЛЯ Анотація
Володимир Леонідович Крещенецький, Вячеслав Йосипович Зелінський, Владислав Олегович Лисенко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2016) ВПЛИВ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ЗНОШУВАННЯ ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ Анотація
Андрій Васильович Губанов
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) Вплив конструктивних параметрів довгої напірної гідролінії гідравлічного приводу на характер хвильових процесів Анотація
Олександр Володимирович Дерібо, Жанна Павлівна Дусанюк, Сергій Володимирович Репінський, Василь Іванович Гуцалюк, Олена Володимирівна Черноволик
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) Вплив конструктивних параметрів рукава високого тиску на статичні характеристики Анотація
Жанна Павлівна Дусанюк, Сергій Володимирович Репінський
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) ВПЛИВ КОНТАКТНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ НАПЛАВЛЕНИХ ШАРІВ Анотація
Олена Павлівна Шиліна, Костянтин Валентинович Бучковський
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) ВПЛИВ КОНТАКТНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ НАПЛАВЛЕНИХ ШАРІВ МОЛОТКІВ ЗЕРНОДРОБАРКИ Анотація
Олена Павлівна Шиліна, Сергій Дмитрович Кліменко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) ВПЛИВ ЛЕГУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА СТРУКТУРУ У ПОВЕХНЕВОМУ ШАРІ Анотація
Олена Павлівна Шиліна, Павло Волордимирович Левандовський
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) ВПЛИВ ЛЕГУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НАПЛАВОЧНОГО ДРОТУ НА НАВКОЛОШОВНУ ЗОНУ Анотація
Шиліна Олена Павлівна, Олександр Сергійович Пономаренко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ МЕТАЛУ ЗВАРНОГО З’ЄДНАННЯ НІКЕЛЕМ ТА ХРОМОМ НА ФОРМУВАННЯ ФАЗОВОГО СКЛАДУ Анотація
Олег Євгенійович Науменко, Олександр Володимирович Поступайло
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) ВПЛИВ МАТЕРІАЛУ ЗАГОТОВКИ ДЕТАЛІ НА ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РІЗАННЯ Анотація
Жанна Павлівна Дусанюк, Олександр Володимирович Дерібо, Сергій Володимирович Репінський, Владислав Анатолійович Білякевич
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) ВПЛИВ НА ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДВИГУНА ВИКОРИСТАННЯ СУМІШІ ДИЗЕЛЬНОГО ТА БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВ Анотація
Дмитро Олександрович Галущак
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) Вплив основних факторів на працездатність товстолистових заготовок Анотація
Тетяна Ігорівна Молодецька, Олег Леонідович Мукомел
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) Вплив параметрів зварювання під водою на процес формування зварного шва Анотація
Дмитро Віталійович Бакалець, Олег Іванович Шугайло
 
XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2016) ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ НА СТІЙКІСТЬ ГІДРОПРИВОДУ СТРІЛИ ФРОНТАЛЬНОГО НАВАНТАЖУВАЧА Анотація
Леонід Геннадійович Козлов, Олег Володимирович Піонткевич, Андрій Олександрович Іванов, Тарас Анатолійович Іванчук
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) Вплив параметрів системи керування на характеристики гідроприводу чутливого до навантаження під час роботиу в режимі захисту від перевантеження Анотація
Олександр Васильович Петров
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) ВПЛИВ ПОРОХОВОГО ЗАРЯДУ НА ВІДТВОРЕННЯ В СЛІДАХ НА КУЛЯХ ДЕТАЛЕЙ МІКРОРЕЛЬЄФУ КАНАЛУ СТВОЛА НАРІЗНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ Анотація
Михайло Олександрович Піскун
 
XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2016) ВПЛИВ СКЛАДУ МАТЕРІАЛУ ПОКРИТТЯ НА УДАРНУ В’ЯЗКІСТЬ ЗНОСОСТІЙКИХ ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИХ ПОКРИТТІВ Анотація
Валерій Йосипович Шенфельд, Михайло Васильович Фуштей
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) Вплив схеми базування на першій операції на величину припуску для розточування отворів в корпусних деталях Анотація
Олександр Володимирович Дерібо, Жанна Павлівна Дусанюк, Сергій Володимирович Репінський, Дмитро Анатолійович Боровський, Віталій Вікторович Чорноокий
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) Вплив та методи захисту від дії вібрації на організм людини Анотація
Анна Гашинська, Олександр Паламарчук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2016) Вплив технологічних параметрів z-подібних заготовок на розподіл деформацій Анотація
Тетяна Ігорівна Молодецька, Валентина Ігорівна Кулакова
 
XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2016) ВПЛИВ ТОЧНОСТІ ВЕРСТАТА НА ТЕХНОЛОГІЧНУ СОБІВАРТІСТЬ ОБРОБКИ ПАРТІЇ ЗАГОТОВОК Анотація
Крістіна Володимирівна Козинятко, Олександр Володимирович Дерібо, Жанна Павлівна Дусанюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КВИТКА В МІСТАХ УКРАЇНИ Анотація
Сергій Володимирович Цимбал, Василь Юрійович Чумак
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) ГІДРОІМПУЛЬСНИЙ ПРИСТРІЙ ДЯ ВІБРОСВЕРДЛІННЯ Анотація
Святослав Дмитрович Музичук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2016) ГІДРОМАНІПУЛЯТОР З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЮ ГІДРОСИСТЕМОЮ ЧУТЛИВОЮ ДО НАВАНТАЖЕННЯ Анотація
Юрій Анатолійович Бурєнніков, Леонід Геннадійович Козлов, Микола Петрович Коріненко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) ГІДРОПРИВІД ПОВОРОТНОГО ПРИСТРОЮ З ГІДРОМОТОРОМ ТА БЕЗШУМНОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ Анотація
Олександр Васильович Петров, Максим Вікторович Трофимчук, Максим Сергійович Сторожук
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) Гідропривод термопластавтомата зі зворотнім зв'язком Анотація
Вадим Анатолійович Ковальчук, Леонід Геннадійович Козлов
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) Гідророзподільник для гідросистеми чутливої до навантаження Анотація
Леонід Геннадійович Козлов, Микола Петрович Коріненко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2016) ГІДРОСИСТЕМИ, ЧУТЛИВІ ДО НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ РОБОЧИХ МАШИН Анотація
Юрій Анатолійович Бурєнніков, Леонід Геннадійович Козлов, Володимир Георгійович Пилявець
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) Діагностична модель системи електричного пуску автомобільного двигуна Анотація
Анастасія Василівна Баран, Юрій Юрійович Кукурудзяк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) Діагностична модель системи електропостачання автомобіля Анотація
Юлія Вікторівна Новицька
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) ДІАГНОСТУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ Анотація
Дмитро Вікторович Борисюк, Анатолій Володимирович Спірін
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) ДІАГНОСТУВАННЯ КЕРОВАНИХ МОСТІВ КОЛІСНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАКТОРІВ ЗА АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНОЮ І ФАЗО-ЧАСТОТНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Анотація
Дмитро Вікторович Борисюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) ДІАГНОСТУВАННЯ СИСТЕМИ ВПОРСКУВАННЯ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА COMMON RAIL Анотація
Дмитро Романович Фаєр
 
XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2016) ДІАГНОСТУВАННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДВИГУНОМ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ OBD-II Анотація
Владислав Васильович Новак, Юрій Юрійович Кукурудзяк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) ДІАГНОСТУВАННЯ ФОРСУНОК БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ВПОРСКУВАННЯ БЕНЗИНУ Анотація
Юрій Юрійович Кукурудзяк, Валентин Олександрович Василяка
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) ДІАГРАМИ ПЛАСТИЧНОСТІ МАЛОВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ ТИПУ G3SI1 ТА СВ-08Г2С Анотація
Олександр Володимирович Грушко, Юлія Олегівна Слободянюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ ЗІ ЗМІННИМ ОБ’ЄМОМ РОБОЧОЇ КАМЕРИ Анотація
Сергій Миколайович Севостьянов, Я.В. Слизькоухий, М.С. Ліснюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) ДВОКООРДИНАТНИЙ ПРИВОД З ЧПК НА БАЗІ КОНТРОЛЕРА "ARDUINO" Анотація
Олександр Дмитрович Манжілевський
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) Деформовність коротких циліндричних заготовок в процесі їх редукування Анотація
Олександр Володимирович Грушко, Олександр Володимирович Гуцалюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОТРАНСПОРТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ВАНТАЖІВ Анотація
Олександр Петрович Терещенко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) Деякі особливості вибору раціонального терміну експлуатації рухомого складу АТП Анотація
Вячеслав Йосипович Зелінський, Володимир Анатолійович Каращенко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) ДО АНАЛІЗУ СТІЙКОСТІ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ АВТОМОБІЛІВ Анотація
Тамара Володимирівна Макарова
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КУРСОВОЇ СТІЙКОСТІ РУХУ АВТОМОБІЛІВ Анотація
Володимир Анрійович Макаров
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ НЕОДНОРІДНОСТІ ЕЛАСТИЧНИХ ШИН НА СТІЙКІСТЬ РУХУ АВТОМОБІЛЯ Анотація
Сергій Сергійович Аданніков, Юрій Петрович Гончарук, Віталій Олександрович Преподобний
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРОВИХ ВІДХИЛЕНЬ ПОВЕРХНІ ОТВОРУ ЯК СКЛАДОВОЇ МІНІМАЛЬНОГО ПРИПУСКУ ДЛЯ РОЗТОЧУВАННЯ Анотація
Олександр Володимирович Дерібо, Жанна Павлівна Дусанюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) ДО ПИТАННЯ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД В ТЕМНУ ПОРУ ДОБИ Анотація
Володимир Кужель
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) ДОСЛІДДЕННЯ ЧАСТИН ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ЗАМАСКОВАНОЇ ПІД ПІСТОЛЕТИ КАЛІБРУ 4 ММ «FLOBERT». Анотація
Юрій Борисович Макогон
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) ДОСЛІДЖЕННІ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ НА ВЛАСТИВОСТІ СТАЛЕЙ Анотація
Олена Павлівна Шиліна
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА ПЕРЕХРЕСТЯХ ВУЛИЦІ ЗАМОСТЯНСЬКОЇ М. ВІННИЦІ Анотація
Віктор Вікторович Біліченко, Ольга Василівна Цимбал, Максим Володимирович Канащук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) Дослідження величини припусків, визначених розмірним аналізом та за нормативними даними Анотація
Олександр Володимирович Дерібо, Жанна Павлівна Дусанюк, Сергій Володимирович Репінський, Богдан Вікторович Табаков, Владислав Олегович Сіроштаненко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВІСКОЗНОЇ НИТКИ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ НАПЛАВЛЕНИХ ПОКРИТТІВ Анотація
Валерій Шенфельд
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) Дослідження впливу геометрії токарного різця на його стійкість засобами математичного планування експерименту Анотація
Іван Онуфрійович Сивак, Сергій Володимирович Репінський, Антон Олександрович Веклюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КІЛЬКОСТІ ГРАФІТУ ДОДАНОГО У ФЛЮС ПРИ НАПЛАВЛЮВАННІ Анотація
Шиліна Олена Павлівна, Ярослав Олександрович Мальований
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) Дослідження впливу на динамічні характеристики автомобіля Volkswagen Passat використання сумішей дизельного та біодизельного палив Анотація
Марія Вадимівна Куца, Дмитро Олександрович Галущак
 
XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НАПЛАВЛЕНОГО ВАЛКА ОДЕРЖАНОГО З ВИКОРИСТАННЯМ ВУГЛЕЦЕВИХ ВОЛОКНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація
Сергій Вячеслаович Козак, Валерій Йосипович Шенфельд
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) Дослідження деформацій каркаса автомобіля методом скінчених елементів Анотація
Олександр Дмитрович Манжілевський
 
XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ФОРМИ ПЕРЕРІЗУ НЕРОЗ’ЄМНОГО З’ЄДНАННЯ РІЗНОТОВЩИННИХ ДЕТАЛЕЙ НА ЖОЛОБЛЕННЯ РАМНО-ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ Анотація
Олександр Володимирович Поступайло
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) Дослідження коефіцієнта демпфування робочого органу регулятора витрати Анотація
Олександр Леонідович Брицький
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) Дослідження механізму для ущільнення бетону та ґрунту в будівництві Анотація
Юлія Олександрівна Кремінська, Лілія Анатоліївна Забаштанська, Наталія Миколаївна Ящук
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗВАРНОГО З’ЄДНАННЯ УТВОРЕНОГО ПОСЛІДОВНО ЗМІННИМ ХІМІЧНИМ СКЛАДОМ ЕЛЕКТРОДНОГО МАТЕРІАЛУ Анотація
Роман Русланович Остроус, Олександр Володимирович Поступайло
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРЕМИ ПРО ЗМІНУ КІНЕТИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ Анотація
Інна Юріївна Кириця, Владислав Анатолійович Баранов
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) Дослідження основних причин руйнування бурякорізальних ножів Анотація
Тетяна Ігорівна Молодецька
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) Дослідження основних причин руйнування бурякорізальних ножів Анотація
Тетяна Ігорівна Молодецька
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) Дослідження пропорційного електрогідравлічного розподільника з незалежним керуванням потоків Анотація
Ігор Сергійович Михайловський, Анна Олегівна Наконечна, Дмитро Олександрович Лозінський
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) Дослідження пропорційного незалежного керування потоками на вході та гідродвигуна в мобільних машинах Анотація
Дмитро Олександрович Лозінський
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ГАЛЬМУВАННІ Анотація
Андрій Альбертович Кашканов, Юрій Олександрович Воложинський, Ярослав Володимирович Назарук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ ПОКРИТТІВ ГАЗОДИНАМІЧНИМ НАПИЛЕННЯМ Анотація
Олег Леонідович Гайдамак, Андрій Лобко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УТВОРЕННЯ СТРУКТУРИ ПОВЕРХНЕВОГО НАПЛАВЛЕНОГО ШАРУ Анотація
Шиліна Олена Павлівна, Роман Олегович Проскуров
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЛЬНОГО ГАЗОВОГО ПІДВІСУ З СХІДЧАСТИМИ ПОЗДОВЖНІМИ КАНАВКАМИ ПРИ РАДІАЛЬНОМУ ЗОВНІШНЬОМУ НАВАНТАЖЕННІ Анотація
Інна Вікторівна Віштак
 
XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЛЬНОГО ПІДВІСУ З ДВОМА ЗМІННИМИ ЩІЛИНАМИ ПОДАЧІ ГАЗУ В РОБОЧІ ЗАЗОРИ Анотація
Валерій Олександрович Федотов, Анастасія Василівна Гончарук, Роксолана Вячеславівна Варчук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПРОПОРЦІЙНОГО ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО РОЗПОДІЛЬНИКА З НЕЗАЛЕЖНИМ КЕРУВАННЯМ ПОТОКІВ З ЕЛЕМЕНТАМИ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ Анотація
Ігор Сергійович Михайловський, Анна Олегівна Наконечна, Сергій Олександрович Слободянюк, Дмитро Олександрович Лісовий, Дмитро Олександрович Лозінський
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) Дослідження робочих параметрів гідроімпульсного приводу навісного обладнання для зондування ґрунтів Анотація
Євгеній Іванович Івашко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) Дослідження руху східчастої котушки по шорсткій горизонтальній поверхні Анотація
Віталій Олександрович Басістий, Олександра Євгенівна Антонюк, Ліза Леонідівна Гончарук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018) Дослідження статичних характеристик пропорційного електрогідравлічного розподільника з незалежним керуванням потоків та зворотнім зв’язком Анотація
Дмитро Олександрович Лозінський, Андрій Миколайович Білінський
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ПОВЕРХОНЬ ЗМІЦНЕНИХ ГРАФІТОВИМ ЕЛЕКТРОДОМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЗМІНИ ШВИДКОСТІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОДА Анотація
Валерій Йосипович Шенфельд, Максим Сергійович Дмитрієв
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ НАПЛАВЛЕННЯ ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИХ ПОКРИТТІВ З СТРУКТУРАМИ ЗА ПРИНЦИПОМ ШАРПІ Анотація
Юрій Юрійович Назаров, Максим Володимирович Пушкар, Валерій Йосипович Шенфельд
 
XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОКРИТТІВ ОТРИМНИХ ХОЛОДНИМ ГАЗОДИНАМІЧНИМ НАПИЛЕННЯМ Анотація
Олег Леонідович Гайдамак, Руслан Сергійови Попроцький
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ У КЛІМАТИЧНИХ УСТАНОВКАХ СУЧАСНИХ АВТОМОБІЛІВ Анотація
Сергій Володимирович Цимбал, Владислав Романович Петров
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019) ЕВТЕКТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ЇХ ТЕРМОДИНАМІКА Анотація
Валерій Іванович Савуляк
 
101 - 200 з 533 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >> 


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020