Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Пленарне засідання

Організаційна робота Центру інновацій в електронному урядуванні Вінницького національного технічного університету PDF
Олександр Мирославович Хошаба, Олександр Никифорович Романюк
ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ ТА БІЗНЕСУ PDF
Олександр Никифорович Романюк, Сергій Володимирович Павлов, Олександр Мирославович Хошаба, Олена Михайлівна Ціхановська
Основні засади і особливості застосування інструментів електронної демократії PDF
Олег Васильович Левченко, Софія Євгеніївна Сакалош
ІННОВАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОЄДНАННЯ НАУКИ ТА БІЗНЕСУ У ВІННИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Сергій Володимирович Павлов, Олена Михайлівна Ціхановська, Володимир Васильович Богачук
ПРАВОВА ГРАМОТНІСТЬ УКРАЇНЦІВ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ PDF
Володимир Борисович Кащук

Історико-політичні аспекти розбудови української державності

Протидія корупції в органах державної влади PDF
Ілля Леонідович Бігдай, Артур Олександрович Берген
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "ВЛАДА" PDF
Галина Володимирівна Богачук
Проблеми становлення незалежності України (1991-2017 р.р.) PDF
Юлія Вікторівна Новицька
ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ БІЙЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
Тетяна Cергіївна Бондар
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ Й РЕПУТАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ PDF
Олексій Валентинович Буряченко
ЛОБІЮВАННЯ В УКРАЇНІ ЯК ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ І СУСПІЛЬСТВА PDF
Сергій Петрович Годний
Роль Галичини у державотворчих процесах Австрії та Австро-Угорщини (1772-1918) PDF
Іван Васильович Ковальчук

Україна і Європейський союз: основи співробітництва

УКРАЇНА В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН PDF
Інна Григорівна Симчук, Олена Олександрівна Плешко

Е-демократія та сучасна Україна

МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЗИТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ PDF
Анатолій Володимирович Слободянюк, Анна Валеріївна Волошина
ВАЖЛИВІСТЬ КІБЕРЗАХИСТУ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ PDF
Віталій Миколайович Задорожний, Анатолій Володиморович Слободянюк
Електронна демократія: поняття, проблеми PDF
Ігор Володимирович Кобися, Анатолій Володимирович Слободянюк
Електронна демократія: переваги застосування, зарубіжний досвід, етапи та проблеми розвитку в Україні PDF
Ірина Романівна Козак, Євгеній Вікторович Бабін
Е-ДЕМОКРАТІЯ ЯК ЗАСІБ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ PDF
Іван Нестерук
Е-ДЕМОКРАТІЯ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ PDF
Ірина Даниіловна Похило
Е-ДЕМОКРАТІЯ: ВІД ТЕОРЕТИЧНИХ ВИТОКІВ  ДО ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІІ PDF
Микита Валерійович Корнієнко

Соціально-економічні та культурні трансформації України під впливом ринкових реформ

ПОЛІТИЧНИЙ СПІЧРАЙТИНГ ЯК ОСОБЛИВА PR-ТЕХНОЛОГІЯ PDF
Анастасія Валентинівна Денисюк
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Світлана Георгіївна Денисюк
Засоби масової інформації як «четверта влада» PDF
Олександр Сергійович Хоменко, Анатолій Володимирович Слободянюк

Фізична культура і спорт у сучасному українському суспільстві

Фізична культура та спорт у сучасному українському суспільстві PDF
Остап Андрійович Слюсар
Фізична культура і спорт як важливий напрям державної політики України PDF
Максим Валерійович Присяжнюк, Іван Олександрович Нестерук
Роль громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування в державному управлінні у сфері фізичної культури та спорту PDF
Сергій Олегович Люльчак
СПОРТ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ ЯК СКЛАДОВА ЗМІЦНЕННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ PDF
Олександр Юрійович Недоснований, Анатолій Володимирович Слободянюк

Мовна політика України і проблеми міжкультурної комунікації

Причини й наслідки двомовності в Україні PDF
Лариса Євстахіївна Азарова, Людмила Володимирівна Горчинська
МОВНА ПРОБЛЕМА І ОСВІТА В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ PDF
Оксана Василівна Столяренко, Олена Вікторівна Столяренко
Foreign Language Learing and Personal Development PDF
Iryna Stepanova
МЕТОДИ І ЗАСОБИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У НЕМОВНОМУ ВУЗІ PDF
Світлана Олександрівна Медведєва, Олеся Дмитрівна Присяжна
Проблеми реалізації демократичної моделі політичної комунікації в інформаційному суспільстві PDF
Тетяна Миколаївна Пустовіт, Юлія В'ячеславівна Поздрань
Internationalization of Higher Education in Ukraine PDF
Ліана Вікторівна Варчук

Сучасна освіта в Україні

Теоретико методологічні принципи педагогічної системи професора П.О. Андрійчука PDF
Тетяна Іванівна Сідлецька
Conceptual principles and practice of implementing modern pedagogical approaches PDF
Людмила Володимирівна Тульчак, Наталія Миколаївна Гадайчук
Про деякі аспекти становлення парадигми освіти України PDF
Микола Дем'янович Прищак
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ)» PDF
Ірина Євгеніївна Зозуля, Марія Миколаївна Мошноріз
Про новий закон про освіту PDF
Олена Вікторівна Дажура, Сергій Анатолійович Риндін, Анатолій Володимирович Слободянюк
Application of adaptive modular control of knowledge of future engineers in the process of foreign language training PDF
Людмила Володимирівна Тульчак, Наталія Миколаївна Гадайчук, Сергій Олександрович Кот
Мистецька спадщина художників Поділля як важливий чинник національного виховання студентської молоді PDF
олена василівна зінько
RECENT TRENDS FOR HIGHER TECHNICAL EDUCATION PDF
Майя Борисівна Ковальчук, Cвітлана Степанівна Никипорець, Надія Валеріївна Герасименко
До питання впровадження інноваційних технологій в навчальний процес технічних ВНЗ PDF
Олена Гречановська
Процес соціалізації у роботі соціально-реабілітаційних гуртків професійно-технічних навчальних закладів засобами інноваційних технологій. PDF
Олена Ліщун
РОЗВИТОК ОСВІТИ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ВИМІР PDF
Валерій Олександрович Корнієнко, Марина Сергіївна Пляцок
РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РЕФОРМУВАННІ ОСВІТИ ТА ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Володимирівна Шестопал, Наталія Анатоліївна Насонова, Вікторія Олександрівна Сенченко


Сopyright © ІРВЦ ВНТУ, 2016-2017