КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Наукові проблеми державотворення України (2017)

Розмір шрифта: 
Процес соціалізації у роботі соціально-реабілітаційних гуртків професійно-технічних навчальних закладів засобами інноваційних технологій.
Олена Ліщун

Остання редакція: 2017-11-05

Анотація


Анотація. В статті розкривається поняття соціалізації учнів професійно-технічних навчальних закладів, наведено проклади занять гуртків для учнів з найбільш затребуваних питань, з використанням інноваційних педагогічних технологій, що дає змогу актуалізувати їх потреби в особистісному та професійному зростанні. 

 

The process of socialization in the work of social-rehabilitation circles of vocational schools through the means of innovative technologies.

Abstract. The article reveals the concept of the socialization of students of vocational schools, provides tutorials for classes for students with the most commonly asked questions, using innovative pedagogical technologies that allows them to update their needs for personal and professional growth.

Ключові слова: соціалізація; інноваційні технології навчання;соціально-реабілітаційні гуртки; гурткова робота

Keywords: socialization; innovative technologies of education; social rehabilitation circles; circular work.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Авер'янова Н. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Українознавство. Випуск 11. – К., 2007. – С. 53–56. [Електоронний ресурс] http://ukrbulletin.univ.kiev.ua/Visnyk-11/Averjanova.html

2. Гуревич Р.С. Теорія і практика навчання в професійно-технічних навчальних закладах: Монографія. – Вінниця: ТОВ «Планер», Вінниця, 2009. С. 317.

3. Гаврилишин Б. До ефективних суспільств: Дороговкази в майбутнє: доп. Римському Клубові / Б. Гаврилишин; упоряд. В. Рубцов. – Вид. 3-тє, допов. – К.: Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ, 2009. – 248 с.

4. Марія Пірен, Анна Ясенова. Соціалізація молоді в українському суспільстві: стан, особливості становлення. [Електоронний ресурс] http://social-science.com.ua/article/658Повний текст: PDF