Огляд

Секції

Пленарне засідання

 

1. Секція автомобілів та транспортного менеджменту

     21–23 березня, 1430, ауд. 3217

     Голова секції: зав. каф. автомобілів та транспортного менеджменту (АТМ), д. т. н., професор Біліченко В. В.

     Заступник голови: доцент каф. АТМ, к. т. н., доцент Кашканов А. А.

     Секретар: аспірант каф. АТМ Коробов С. С.

 

2. Секція безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

     21–23 березня, 1430, ауд. 3402

     Голова секції: зав. каф. безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки д. пед. н., професор Кобилянський О. В.

     Заступник голови: доцент, к.т.н., доцент Терещенко О. П.

     Секретар: ст. викладач каф., к. т. н. Віштак І. В.

 

3. Секція галузевого машинобудування

     21–23 березня, 1430, ауд. 1208

     Голова секції: зав. каф. галузевого машинобудування (ГМ), д. т. н., професор Іскович-Лотоцький Р. Д.

     Заступник голови: заступник зав. каф. ГМ з наукової роботи, д. т. н., професор Севостьянов І. В. 

     Секретар: доцент каф. ГМ Слабкий А. В.

 

4. Секція інженерна механіка

     21–23 березня, 1430, ауд. 1220

     Голова секції: зав. каф. технології та автоматизації машинобудування (ТАМ), д.т.н., доцент Козлов Л. Г.

     Заступник голови: професор каф. ТАМ, д. т. н., професор Сивак І. О.

     Секретар: доцент каф. ТАМ, к. т. н., доцент Сухоруков С. І.

 

5. Секція матеріалознавства та технології підвищення зносостійкості

     21–23 березня, 1430, ауд. 7122

     Голова секції: зав. каф. технології підвищення зносостійкості (ТПЗ), д. т. н., професор Савуляк В. І.

     Заступник голови: доцент каф. ТПЗ, к. т. н., доцент Бакалець Д. В.

     Секретар: інженер каф. ТПЗ Поступайло О. В.

 

6. Секція озброєння та військова техніка

     21–23 березня, 1430, ауд. 3335

     Голова секції: професор каф. АТМ, д. т. н., професор Поляков А. П.

     Заступник голови: доцент каф. теплоенергетики, к. т. н., доцент Співак О. Ю.

     Секретар: ст. викладач каф. АТМ, к.т.н. Галущак Д. О.

 

7. Секція опору матеріалів та обробки тиском

     21–23 березня 1430, ауд. 1113

     Голова секції: зав. каф. опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ), д. т. н., професор Огородніков В. А.

     Заступник голови: заступник зав. каф. ОМПМ з наукової роботи, д. т. н., професор Грушко О. В.

     Секретар: асистент каф. ОМПМ Побережний М. І.© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020