Перегляд списку назв робіт


 
Планова конференція Назва
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Удосконалення управління формуванням та використанням капіталу підприємства Анотація
Анастасія Олександрівна Хомюк
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КАР’ЄРИ ПРАЦІВНИКА Анотація
Лілія Нікіфорова
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) УКРАЇНСКІ РЕАЛІЇ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ Анотація
Лариса Дмитрівна Глущенко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКЕ ІННОВАЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ТА НАУКИ Анотація
Олена Омелянівна Мороз, Тетяна Олександрівна Джокуш, Лю Ліцзянь
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) УМОВНОСТІ ТЕОРІЇ ЕФЕКТИВНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНОГО РИНКУ Анотація
Любов Сергіївна Філатова
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Упрaвлiння пiдприємством пiд чaс кризи Анотація
Вікторія Андріївна Кривошликова
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ НА ОСНОВІ БІОМЕТРИЧНОЇ АУТЕНТИФІКАЦІЇ ВІДБИТКІВ ПАЛЬЦІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ Анотація
Владислав Олександрович Блонський
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Марія Ігорівна Чередниченко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Руслан Васильович Головань
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Вікторія Миколаївна Здрилюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Управління державними підприємствами в аспекті зростання їх конкурентоспроможності Анотація
Ольга Миколаївна Вус, Людмила Миколаївна Ткачук
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Наталія Вікторівна Бурєннікова, Юлія Андріївна Шуллє
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ БІЗНЕСІ Анотація
Юлія Володимирівна Кучук, Ірина Вікторівна Романець, Тетяна Вікторівна Гончасренко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Ірина Олександрівна Никодюк
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ЯК ФАКТОР СТАБІЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Ігор Федорович Острий
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Валерія Денисівна Панкова
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ У СУЧАСНОМУ МАРКЕТИНГУ Анотація
Ірина Володимирівна Шварц, Максим Валерійович Присяжнюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Управління конфліктами в організації Анотація
Лілія Володимирівна Сікорська
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Олександр Йосипович Лесько, Анатолій Сергійович Атласевич
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація
Вероніка В'ячеславівна Шаповалюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Алла Станіславівна Краєвська
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація
Максим Бубела
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Марія Олексіївна Самофалова
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Альона Ігорівна Голубко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація
Галина Володимирівна Палій
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Таїсія Сергіївна Рибаченко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) УПРАВЛІННЯ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ Анотація
Вікторія Ігорівна Петрик
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Управління ризиками к складова успіху підприємницької діяльності за сучасних умов Анотація
Ірина Валеріївна Причепа
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Тарас Владиславович Перерва
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Управління системою безготівкових розрахунків підприємства Анотація
Олександр Слободянюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ АВІАКОМПАНІЙ Анотація
Тетяна Віталіївна Лесько, Лілія Миколаївна Благодир
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗАХИСТОМ ІНФОРМАЦІЇ ШЛЯХОМ ЛОКАЛІЗАЦІЯ ЗАКЛАДНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ ІНДИКАТОРА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ Анотація
Віталій Олександрович Гудзь
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ Анотація
Катерина Петрівна Лєвашова
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Руслана Русланівна Волкотруб
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація
Олена Омелянівна Мороз, Марія Володимирівна Шварц
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Ірина Валеріївна Причепа, Ганна Іванівна Лисаченко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Тетяна Миколаївна Олійник
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Управлінська інформація: сутність, класифікація, вимоги Анотація
Світлана Стасисівна Мацкевічус, Лілія Володимирівна Сікорська
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У СУДОВОМУ КОНТРОЛІ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ Анотація
Тетяна Миколаївна Білоконь, Василь Миколайович Даценко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Фінансові ресурси місцевого самоврядування, їх формування та розподіл Анотація
Оксана Олександрівна Глінчук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація
Ірина Володимирівна Шварц, Тихонюк Іван Юрійович
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД Анотація
Наталія Миколаївна Малініна
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ФІНАНСОВА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Віталій Володимирович Зянько, Дун Сіньїн
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НЕЇ Анотація
Аліна Олександрівна Савельєва
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація
Іванна Михайлівна Попович
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація
Катерина Василівна Подолянчук
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ Анотація
Максим Петрович Логвинюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) Фактор співробітництва рециптєнтів ринку як стратегія модернизації Анотація
Олег Васильович Мороз, Р. Логоша
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «ВМЗ «РОШЕН») Анотація
Діана Олександрівна Гладка
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ФАКТОРИ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ СУСПІЛЬС-ТВА ВІД СУЧАСНОГО СТАНУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Анотація
Анатолій А. Шиян
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Фактори, що впливають на прибуток підприємства Анотація
Альона Ігорівна Голубко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ СППР Анотація
Анжеліка Олексіївна Азарова, Анжеліка Олексіївна Азарова
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Формування інвестиційної стратегії промислових підприємств за умов кризових перетворень Анотація
Олександр Йосипович Лесько, Ірина Валеріївна Причепа, Надія Олександрівна Кот
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ Анотація
Тетяна Миколаївна Білоконь, Олеся Василівна Чаплигіна, Ірина В'ячеславівна Тихонюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПЕРСПЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Лілія Володимирівна Сікорська, Вячеслав Валерійович Кавецький
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Формування системи показників для вибору оптимального каналу реалізації молока та молочної продукції молокопереробними підприємствами України Анотація
Наталія Михайлівна Тарасюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФАКТОРІВ УСПІХУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Сергій Юрійович Ренгач
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ В СИСТЕМІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Юлія Володимирівна Міронова
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація
Ірина Володимирівна Шварц, Катерина Леонідівна Яворська
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) Функціонування електронного документообігу в системі управління персоналом Анотація
Альона Анатоліївна Пастух
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ТА ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ Анотація
Михайло Володимирович Лошак
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ЦЕНТР БІРЖОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ – АЛЬТЕРНАТИВА БАНКІВСЬКОМУ ДЕПОЗИТУ Анотація
Андрій Чорноокий
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація
Лілія Миколаївна Благодир
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ЯК УКРАЇНСЬКИЙ МЕЙНСТРІМ Анотація
Лілія Нікіфорова
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ЧАС СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація
Лілія Нікіфорова
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ЧИ ПРИВЕДУТЬ ЕКОНОМІЧНІ НОВАЦІЇ УРЯДУ ДО ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ. ПОГЛЯД ІНСТИТУЦІОНАЛІСТІВ Анотація
Володимир Олександрович Козловський
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Олександр Едуардович Слободянюк
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Чинники, які впливають на статутний капітал підприємств Анотація
Анастасія Ігорівна Хомчук
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) Шляхи забезпечення інформаційних процесів кластеризації економіки Україні Анотація
Олександр Йосипович Лесько
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ ПРИ РОЗРОБЦІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Анотація
Наталія Вікторівна Бурєннікова, Тетяна Валеріївана Майборода
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Лілія Нікіфорова, Анастасія Іващук
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Юрій Володимирович Щербань
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Наталя Петрівна Карачина, Ірина Олегівна Тисячук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Михайло Юрійович Дорофеєв
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПРИЛАДОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Анжеліка Юріївна Сандулова
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Наталія Миколаївна Малініна
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Максим Хоменко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Володимир Цирульніков
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Ірина Пилипенко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) Шляхи удосконалення системи управління інноваційною діяльністю підприємства за сучасних умов Анотація
Лілія Володимирівна Сікорська
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ЯК МОТИВУВАТИ ІННОВАТОРІВ Анотація
Ірина Ігорівна Околіта
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ЯК СТАТИ КЕРІВНИКОМ ІТ-ПРОЕКТІВ Анотація
Владислав Аудрісович Гірдвайніс
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ЯКІСНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИКІВ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ Анотація
Наталія Олегівна Коваль
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОСНОВА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ Анотація
Людмила Миколаївна Ткачук, Юрій Валерійович Коваль
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ЯКІСТЬ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. Анотація
Олександр Йосипович Лесько, Анастасія Олександрівна Гринь
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ЯПОНСЬКА ФІЛОСОФІЯ «КАЙДЗЕН» ЯК ПРАКТИКА ВДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ Анотація
Олена Валеріївна Чумаченко
 
601 - 686 з 686 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020