Перегляд списку назв робіт


 
Планова конференція Назва
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Ірина Юріївна Єпіфанова, В'ячеслав Васильович Джеджула
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВЕРТИКАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ЯК ОДНА ІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИСФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТИПУ НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ Анотація
Любов Сергіївна Філатова
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Леонід Миколайович Несен, Світлана Олегівна Олійник
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ Анотація
Оксана Володимирівна Заремба
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО КАНАЛУ ЗБУТУ Анотація
Лілія Нікіфорова, Влалислава Єлець
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВИДИ БІРЖОВИХ УГОД ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ УКЛАДАННЯ Анотація
Тетяна Миколаївна Білоконь, Володимир Сергійович Хижняк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ Анотація
Лариса Глущенко, Олена Олександрівна Плешко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Визначення кредитоспроможності підприємства комерційними банками Анотація
Олександр Григорович Цвик
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ PERFORMANCE MANAGEMENT ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ Анотація
Ірина Вікторівна Романець
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА Анотація
Ольга Георгіївна Ратушняк, Валерія Денисівна Панкова
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація
Ольга Георгіївна Ратушняк, Вікторія Максимівна Тямушева
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ВІОЛИ-ДЖОНСА В ЗАДАЧАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕННЯ Анотація
Наталія Володимирівна Лисак, Сергій Олександрович Петров
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) Використання мотиваційних важелів для підвищення інформаційної безпеки підприємства Анотація
Лілія Олександрівна Нікіфорова
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ВИКОРИСТАННЯ СТЕГАНОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ ВБУДОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ВЕКТОРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ Анотація
Василь Васильович Карпінець
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ВИКОРИСТАННЯ СТЕГАНОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ ЯК ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Анотація
Ганна Анатоліївна Дмитрук, Василь Васильович Карпінець
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ Анотація
Марія Володимирівна Коломієць
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Оксана Владиславівна Безсмертна
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС І ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА Анотація
Роман Олександрович Білий, Світлана Стасисівна Мацкевічус
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС І ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА Анотація
Роман Олександрович Білий, Світлана Стасисівна Мацкевічус
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ВИЯВЛЕННЯ АГЕНТІВ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ МОТИВАЦІЇ Анотація
Лілія Олександрівна Нікіфорова
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ВИЯВЛЕННЯ АГЕНТІВ ЗАГРОЗ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ НА ОСНОВІ МНОЖИНИ СПІЛЬНОТ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ Анотація
Марія Вікторівна Чернецька
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА І ЙОГО ФОРМУВАННЯ Анотація
Альбіна Юріївна Савчук
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Вікторія Сергіївна Гуменюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Вплив інфляційних процесів на фінансовий стан підприємства в умовах глобалізаційних викликів Анотація
Наталія Миколаїіна Багінська
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕХНОПАРКІВ В УКРАЇНІ Анотація
Дмитро Павлович Осаволюк, Вячеслав Валерійович Кавецький
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ВПЛИВ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ Анотація
Вячеслав Валерійович Кавецький
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Анотація
Наталія Миколаївна Малініна
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ВПЛИВ САМОСВІДОМОСТІ МЕНЕДЖЕРА НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Вячеслав Валерійович Кавецький
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ НА ЯКІСТЬ ВЕКТОРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ТА СТІЙКІСТЬ ДО АТАК Анотація
Василь Васильович Карпінець
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ Анотація
Денис Сергійович Каковкін
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ГІБРИДНИЙ АЛГОРИТМ КЛАСТЕР-АНАЛІЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АПРІОРНОГО РОЗБИТТЯ ПРОСТОРУ ОЗНАК НА КЛАСИ ЗНАНЬ В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Анотація
Наталія Володимирівна Лисак
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Анотація
Діана Олександрівна Гладка
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація
Ірина Олександрівна Пилипенко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ГЛОБАЛЬНІ БРЕНДИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Анотація
Олена Валеріївна Штовба
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ГРОШОВІ ПОТОКИ І ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Юлія Юріївна Горбова
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ГУДВІЛ ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Лілія Петрівна Руда, Богдан Вікторович Табаков
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) Діагностика технічного стану підприємства Анотація
Оксана Олександрівна Адлер, Сергій Васильович Шаталюк
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ Анотація
Карина Русланівна Шаркевич
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ЇЇ МІСЦЕ У СИСТЕМІ ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація
Ірина Володимирівна Шварц, Вероніка Сергіївна Моргунова, Олександр Володимирович Ліхнякевич
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Державне управління організаційним капіталом в контексті інноваційного розвитку Анотація
Катерина Олексіївна Воронюк, Анжеліка Олексіївна Азарова
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ КНР Анотація
Ліцзянь Лю, Тетяна Олександрівна Джокуш
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) Деякі аспекти проведення приватизації в Україні Анотація
Оксана Олександрівна Адлер, Тетяна Віталіївна Лесько
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Анотація
Володимир Олександрович Козловський
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТА УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЗБУТОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Володимир Олександрович Козловський, Тетяна Анатоліївна Гудима
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Володимир Олександрович Козловський, Євген Олегович Грабчук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ В 2013-2916 роках Анотація
Володимир Олександрович Козловський, Дмитро Левченко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація
Аліна Олександрівна Сторчак
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ЗАЛУЧЕНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Анастасія Ігорівна Хомчук, Наталя Олегівна Коваль
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ДО ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗВИТКУ ІНВЕСТУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Анна Валеріївна Вітюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ДО ПИТАННЯ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНУ Анотація
Лілія Петрівна Руда
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ ЯК УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Анотація
Микола Небава
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) Дослідження захищеності протоколу сліпого електронного цифрового підпису Чаума Анотація
Ольга Володимирівна Салієва
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) Дослідження методів захисту електронного документообігу підприємства через глобальну мережу Анотація
Ганна Максимівна Юдіна
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Дослідження можливості підвищення стійкості протоколу аутентифікації WPA-PSK Анотація
Яна Юріївна Яремчук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ» У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ Анотація
Ольга Георгіївна Ратушняк, Катерина Василівна Подолянчук
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА» Анотація
Інна Володимирівна Зозуля
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ДОСЯГНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ПРИНЦИПОВА ОСНОВА ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ Анотація
Микола Іванович Небава
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ЕВОЛЮЦІЯ СПРИЙНЯТТЯ БРЕНДИНГУ ТЕРИТОРІЙ В ЕПОХУ ЗМІН Анотація
Наталія Петрівна Карачина
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація
Алла Станіславівна Краєвська, Святослав Васильович Мандебура
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація
Алла Станіславівна Краєвська, Анастасія Юріївна Мандебура
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) Екологічна модернізація сучасного бізнесу в контексті сталого розвитку Анотація
Алла Станіславівна Краєвська
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) Економіко-математична модель мактетингових комінікацій на підприємстві Анотація
Оксана Олександрівна Кагляк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація
Анна Валеріївна Вітюк
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Економічна ефективність безвідходних і маловідходних технологій Анотація
Катeрина Олександрівна Біла
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ І ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ Анотація
Вікторія Володимирівна Богачук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ В УКРАЇНІ Анотація
Лариса Дмитрівна Глущенко, Анастасія Григорівна Гурневич
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ У СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація
Світлана Олегівна Олійник
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА ПІДПРИЄМСТВА І ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ: У ПОШУКАХ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ Анотація
Лілія Миколаївна Благодир
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ Анотація
Людмила Миколаївна Ткачук, Анастасія Павлівна Ткачук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ЯКІСТЬ» Анотація
Оксана Володимирівна Заремба
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Анотація
Вероніка Вячеславівна Шаповалюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація
Аліна Олександрівна Сторчак
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Віталій Володимирович Зянько, Марина Сергіївна Маліцька
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ» Анотація
Богдан Олександрович Косюк
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Анотація
Яна Іванівна Безусяк
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Економічний потенціал альтернативної енергетики в Україні Анотація
Анна Сергіївна Панькевич
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ЕКСПОРТ ТОВАРІВ З УКРАЇНИ: ЗМІНА ОРІЄНТИРІВ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ Анотація
Володимир Олександрович Козловський
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ PROZORRO: ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМИ Анотація
Юлія Сергіївна Чайка
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ ПОЛІТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація
Анжеліка Олексіївна Азарова, Валентина Фанілівна Хісматулліна
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Електронна комерція як складова сучасного бізнесу Анотація
Денис Анатолійович Бердецький
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Анотація
Anatoliy Poplavskiy
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Анотація
Anatoliy Poplavskiy
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Вікторія Сергіївна Гуменюк
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Енергозбереження як інноваційний чинник економічного розвитку підприємств Анотація
Ірина Юріївна Єпіфанова
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ЕСЕНЦІАЛІЗМ В РОБОТІ МЕНЕДЖЕРА Анотація
Ольга Георгіївна Ратушняк
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ЕТАПИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ Анотація
Наталія Володимирівна Рибачук
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ЕТИМОЛОГІЯ ТА РОЗВИТОК ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «БРЕНД» Анотація
Наталія Петрівна Карачина
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Ірина Шварц, Вікторія Тямушева
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Ефективність здійснення витрат на підприємстві молокопродуктового підкомплексу Анотація
Оксана Владиславівна Безсмертна
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) Ефективне використання основних засобів підприємства як шлях до інноваційного розвитку Анотація
Наталія Іванівна Фомич
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація
Олег Васильович Мороз, Лі Цзячен
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація
Олег Васильович Мороз, Аліна Володимирівна Шастун
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) Забезпечення енергетичної безпеки підприємства в умовах кризи Анотація
Юрій Григорович Москальчук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Забезпечення стійкості цифрових водяних знаків до геометричних перетворень растрових зображень Анотація
Василь Васильович Карпінець, Ольга Володимирівна Салієва
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) Засоби автоматизованого управління інтелектуальним капіталом Анотація
Олена Іванівна Пужайло
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ВИТОКУ АКУСТИЧНИМИ КАНАЛАМИ Анотація
Сергій Павлович Мурза
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ЗАСТОСУВАННЯ 1С: ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація
Богдана Олександрівна Лозан
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ В ПОКРАЩЕННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація
Роман Юрійович Поляк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) Застосування інформаційних систем для забезпечення ефективної системи збуту на вітчизняних підприємствах Анотація
Максим Валерійович Присяжнюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) Застосування інформаційних систем для покращення менеджменту підприємства Анотація
Андрій Леонідович Головних
 
101 - 200 з 686 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020