Перегляд списку назв робіт


 
Планова конференція Назва
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Олександр Йосипович Лесько, Каріна Вікторівна Петлінська
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ Анотація
Олександр Йосипович Лесько, Михайло Володимирович Лошак
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Володимир Олександрович Козловський, Раїса Віталіївна Баранова
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИСТУ ОБМІНУ ДАНИМИ В ЛОКАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ Анотація
Андрій Васильович Приймак
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація
Вікторія Віталіївна Дівак, Тетяна Миколаївна Білоконь
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) Підвищення конкурентоспроможності молокопереробної галузі України Анотація
Олександр Йосипович Лесько, Наталія Сергіївна Пересунько
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) Підвищення конкурентоспроможності молокопереробної галузі України Анотація
Наталія Сергіївна Пересунько
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) Підвищення криптостійкості симетричного шифру шляхом використання генетичного алгоритму Анотація
Андрій Васильович Приймак
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ МЕТОДУ ПРИХОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ Анотація
Марина Вікторівна Мигидин
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПІДГОТОВКА КАДРІВ В УМОВАХ РИНКУ Анотація
Інна Вікторівна Сельська
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ПІДТРИМКА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА У РАМКАХ ПРОГРАМИ COSME Анотація
Тетяна Миколаївна Білоконь
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ Анотація
Лілія Олександрівна Нікіфорова, Євген Геннадійович Крекотень
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Ірина Олегівна Тисячук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПАТОЛОГІЧНІ СИНДРОМИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація
Світлана Миколаївна Одосій, Ілля Леонідович Несен
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ДОКЕРНИХ КОНТЕЙНЕРІВ ПЕРЕД ВІРТУАЛЬНИМИ МАШИНАМИ ДЛЯ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ Анотація
Ілля Андрійович Гунько
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) Переваги та недоліки використання соціальних мереж Анотація
Людмила Василівна Конюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ Анотація
Аліна Олександрівна Савельєва
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ Анотація
Алла Станіславівна Краєвська, Вікторія Віталіївна Дівак
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Анотація
Олена Вікторівна Попатенко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ Анотація
Оксана Владиславівна Безсмертна, Анастасія Сергіївна Бельцова
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Анотація
Ірина Валеріївна Причепа
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Анотація
Лілія Петрівна Руда
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ Анотація
Віталій В'ячеславович Сахаров
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація
Олег Володимирович Надольний
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація
Наталя Володимирівна Пушкар
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПЛАТФОРМА MERCH BY AMAZON, ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ДИЗАЙНЕРА-ПОЧАТКІВЦЯ Анотація
Лариса Глущенко, Юлія Завадська
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПОБУДОВА ВЕБ-ДОДАТКІВ НА ОСНОВІ МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ Анотація
Наталія Жмуцька
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ПОВЕДІНКОВО - ВЕКТОРНА ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ Анотація
Любов Сергіївна Філатова
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Покращення діяльності підприємства шляхом організації комп'ютерної інформаційної бази Анотація
Перегончук Надія Павлівна
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Покращення маркетингової діяльності на вітчизняних підприємствах засобами сучасних інформаційних технологій Анотація
Владислав Сергійович Калінчук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРО-ДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Ольга Георгіївна Ратушняк, Костюк Тетяна Сергіївна
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ПОМИЛКИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТА СПОСОБИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ Анотація
Каріна Віталіївна Закревська
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЯКІСТЬ» В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ Анотація
Ольга Олександрівна Ладика
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Вікторія Сергіївна Гуменюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Оксана Володимирівна Заремба
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) Порівняльна характеристика зарубіжних моделей управління персоналом Анотація
Лариса Глущенко, Ірина Чигур
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ПОТЕНЦІАЛ І ПЕРСПЕКТИВИ БРЕНДИНГУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Катерина Володимирівна Волчаста
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ПОТЕНЦІАЛ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ Анотація
Діана Олександрівна Гладка
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ПОШИРЕНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Анотація
Вікторія Юріївна Очеретна
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) Правові засади державної підтримки малого та середнього бізнесу Анотація
оля миколаївна митко
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація
Оксана Дмитрівна Єренієва
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Людмила Миколаївна Ткачук, Василь Григорович Фурик
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ПРЕВЕНТИВНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ Анотація
Вікторія Андріївна Кривошликова
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Прибутковість підприємства як результат його розвитку Анотація
Вікторія Сергіївна Гуменюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПРИБУТОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ Анотація
Тетяна Олександрівна Дудник
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ПРИБУТОК ЯК ОСНОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Ірина-Маргарита Олександрівна Принь
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Анотація
Андрій Юрійович Іорданов
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Тетяна Пілявоз
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ПРИХОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У КОНТУРАХ РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ Анотація
Станіслав Олександрович Неснов
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ Анотація
Лариса Глущенко, Інна Іванівна Зіньківська
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Анотація
Любов Сергіївна Філатова
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЄЮ Анотація
Тетяна Костянтинівна Мещерякова
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Проблеми і перспективи функціонування банківської системи в Україні Анотація
Олексій Ярославович Стахов
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Проблеми впровадження принципів тайм-менеджменту в практиці управління Анотація
Ірина Леонідівна Соломонюк, Ірина Валеріївна Причепа
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація
Ірина Валеріївна Причепа, Тетяна Володимирівна Лавровська
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) Проблеми заборгованості України і можливі шляхи їхнього вирішення Анотація
Вікторія Олександрівна Сидорук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Анотація
Тетяна Миколаївна Білоконь, Микола Володимирович Кобися
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ Анотація
Тетяна Костянтинівна Мещерякова
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Анотація
Юлія Михайлівна Почапська
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Оксана Владиславівна Безсмертна, Юлія Юріївна Любінецька
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Анна Валеріївна Вітюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ПРОГНОЗУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ У ОЦІНЦІ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Тетяна Пілявоз
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) Прогнозування фінансових результатів господарської діяльності підприємств Анотація
Людмила Миколоївна Буліна
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ ПРОЕКТІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ, ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ Анотація
Михайло Володимирович Лошак
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ ПРОЕКТІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ, ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ Анотація
Михайло Володимирович Лошак
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ПРОТИРІЧЧЯ РОЗВИТКУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ Анотація
Анна Валеріївна Вітюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Тамара Віталіївна Іванчик
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ПРОЦЕСИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ Анотація
Анна Валеріївна Вітюк
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ПСИХОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Катерина Медвецька
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Публічне управління процесами розподіленого доступу в галузі телемедицини засобами СУБД Анотація
Віталій Олегович Вальчук, Анжеліка Олексіївна Азарова
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) РЕАЛІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація
Ірина Валеріївна Причепа
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ОДИН З КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ Анотація
Максим Мартьянов
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Резерви покращення фінансового стану підприємства Анотація
Аліна Олександрівна Тесьолкіна
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) РЕКЛАМА В ПОБУТІ ТА БІЗНЕСІ Анотація
Дмитро Олександрович Левченко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) РЕКЛАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА БАЗІ СЕНСОРНОГО МАРКЕТИНГУ Анотація
Ангеліна Вікторівна Бєлан
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Рентабельність підприємства як основний показник ефективності його діяльності Анотація
Ірина Вікторівна Безрученко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) РЕТРОСПЕКТИВНІ ТА СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЗМІСТ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ КАПІТАЛІСТИЧНОГО РИНКУ Анотація
Олег Васильович Мороз
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Реформа місцевого самоврядування – ключовий етап для формування стійкого розвитку громад Анотація
Олеся Панасюк
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) РЕФОРМУВАННЯ ЕНЕРГОРИНКУ УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ Анотація
Лілія Нікіфорова, Володимир Пугач
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) РИЗИКИ МАРКЕТИНГУ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ Анотація
Вікторія Максимівна Тямушева
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) Ринок медичних послуг в Україні Анотація
Марина Миколаївна Гребінь
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) РИНОК ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ ТОВАРІВ Анотація
Карина Владимировна Бабиенко
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) Ринок споживчих товарів Анотація
Марина Юрченко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) РОЗВИТОК ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ ЗА КОРДОНОМ Анотація
Інна Вікторівна Сельська
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ЛІКВІДНІСТЬ» ТА «ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ» Анотація
Віталій В'ячеславович Сахаров
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Оксана Олександрівна Адлер
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Розробка механізму управління фінансовим важелем і рентабельністю капіталу підприємства Анотація
Вероніка Сергіївна Ревенко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) РОЗРОБКА МОДУЛЯ ЗАХИСТУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗЕЧЕННЯ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО КОПІЮВАННЯ Анотація
Вікторія Володимирівна Богачук
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АВТЕНТИФІКАЦІЇ ЗА ГОЛОСОМ ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ Анотація
Марія Володимирівна Коломієць
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЮ ГРУПОВОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУВАННЯ НА ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ У СИСТЕМАХ БЕЗПЕКИ Анотація
Дмитро Володимирович Арсенюк, Юрій Євгенович Яремчук
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) Розроблення математичної моделі оцінювання рівня інноваційної діяльності підприємства та методу її формалізації на основі математичного апарату нечіткої логіки Анотація
Юлія Олександрівна Жалін, Анжеліка Олексіївна Азарова
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 1 Анотація
Анжеліка Олексіївна Азарова
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) РОЗШИРЕНА ВІЗІЯ КОНЦПЕЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ Анотація
Леонід Миколайович Несен
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) РОЛЬ ІТ-ІНДУСТРІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Анотація
Лариса Глущенко, Ярослав Гошій
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) РОЛЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Каріна Віталіївна Закревська
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Роль венчурного капіталу у формуванні національної інноваційної системи Анотація
Віталій Віталійович Зянько
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ Анотація
Ольга Володимирівна Поляруш
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація
Ольга Володимирівна Поляруш
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) РОЛЬ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація
Богдан Пашкалян
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ: МЕНЕДЖМЕНТ КАФЕДРИ Анотація
Олександр Йосипович Лесько
 
401 - 500 з 685 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020