Перегляд списку назв робіт


 
Планова конференція Назва
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В ПРОВІДНИХ ІНОЗЕМНИХ КОМПАНІЯХ Анотація
Микола, Людмила Андрійович, Миколаївна Магас, Магас
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: СУТНІСНИЙ АСПЕКТ Анотація
Людмила Олександрівна Глухімчук
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) МОТИВУЮЧІ ФАКТОРИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація
Олександр Йосипович Лесько, Тетяна Валеріївана Майборода
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 125 «КІБЕРБЕЗПЕКА»: ПОГЛЯД ПЕРШОКУРСНИКІВ Анотація
Анастасія Андріївна Кашканова
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Напрями вдосконалення фінансового стану підприємства Анотація
Анастасія Миколаївна Ковбасюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Віталій Володимирович Зянько, Дун Чживей
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація
Анастасія Михайлівна Рязанова
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) НАПРЯМКИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ ЗА МЕТОДОМ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЇ Анотація
Михайло Юрійович Дзюбко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Напрямки підвищення ефективності фінансового планування на підприємствах харчової галузі Анотація
Наталія Олександрівна Паламарчук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Напрямки підвищення ефективності використання власного капіталу вітчизняними підприємствами Анотація
Ірина Василівна Дрозд
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Науково-теоретичні основи дослідження маркетингових комунікаційних процесів на підприємстві Анотація
Оксана Олександрівна Кагляк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) Наукометричні дослідження в інформаційних технологіях Анотація
Світлана Кормщикова
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) НЕЙРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Анотація
Лілія Миколаївна Благодир
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГУ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація
Катерина Василівна Подолянчук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ КОНСОЛІДОВАНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Анотація
Анжеліка Олексіївна Азарова, Ганна Костянтинівна Івінська, Анастасія Павлівна Ткачук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ Анотація
Ігор Федорович Острий
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) НЕСПОСТЕРЕЖУВАНА ЕКОНОМІКА ЯК ПЕРЕШКОДА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Анотація
Володимир Михайлович Семцов
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) НЕСПОСТЕРЕЖУВАНА ЕКОНОМІКА ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ Анотація
Володимир Михайлович Семцов
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) НЕЧІТКІ ТЕХНОЛОГІЇ В БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТІ Анотація
Олена Валеріївна Штовба
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) Новий ринок електроенергії України Анотація
Володимир Сергійович Пугач, Анжеліка Олексіївна Азарова
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) НОРМУВАННЯ ЧАСУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМИ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Ірина Валеріївна Причепа, Ірина Леонідівна Соломонюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ Анотація
Вікторія Максимівна Тямушева, Азарова Анжеліка Олексіївна Олексіївна, Ткачук Людмила Миколаївна
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ОБРАЗ МІСТА В ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА ХХІ СТОЛІТТЯ Анотація
Євгенія Олегівна Мороз, Святослав Володимирович Павлишин
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИДУ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Оксана Олександрівна Адлер, Наталія Миколаївна Малініна
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Марина Вікторівна Янович
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ОГЛЯД ІСНУЮЧОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ПОТОКОВОГО ШИФРУВАННЯ ЗВУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Анотація
Ірина Леонідівна Медяна
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ОКРЕМІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ІСНУЮЧИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Наталія Миколаївна Багінська
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ЯК СПОСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УРАЇНІ Анотація
Дун Чживей
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ОПТИМІЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Анастасія Василівна Кирилович
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Людмила Миколаївна Ткачук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Вікторія Віталіївна Кривіцька
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ») Анотація
Олександр Григорович Цвик
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Оксана Владиславівна Безсмертна, Мар’яна Ігорівна Клименко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Основні елементи фінансового забезпечення економічного розвитку Анотація
Дун Сіньїн
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Анотація
Дмитро Павлович Осаволюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПРИЙОМУ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ Анотація
Наталія Іллівна Фомич
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ОСНОВНІ ТОРГОВЕЛЬНІ БАР’ЄРИ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Анотація
Олена Віталіївна Лукашенко
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) Особливості SMM-просування в Instagram Анотація
Катерина Віталіївна Литус, Олена Валеріївна Штовба
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Особливості інноваційних змін підготовки менеджерів в умовах розвитку місцевого самоврядування Анотація
Василь Григорович Фурик
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Олена Віталіївна Лукашенко
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ Анотація
Дун Чживей
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК Анотація
Діана Олександрівна Гладка
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ Анотація
Марія Русланівна Джалалова
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ Анотація
Ірина Володимирівна Шварц
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ Анотація
Оксана Олександрівна Глінчук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ГІРНИЧОДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ Анотація
Оксана Олександрівна Адлер
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АКТИВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Анотація
Лілія Нікіфорова
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Особливості впровадження інноваційних проектів на підприємствах харчової промисловості Анотація
Галина Володимирівна Палій
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) Особливості діяльності підприємства на зарубіжних ринках Анотація
Владислав Якобчук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ КОНСОЛІДОВАНОГО ІНФОРМАЦЙНОГО РЕСУРСУ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація
Анжеліка Олексіївна Азарова, Людмила Миколаївна Ткачук, Вікторія Дмитрівна Хомяк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація
Катерина Леонідівна Яворська, Лілія Миколаївна Благодир
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Тетяна Сергіївна Костюк
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ОСОБЛИВОСТІ КОРОТКОСТРОКОВОГО КРЕДИТУ В УКРАЇНІ Анотація
Вікторія Володимирівна Кульчицька
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ОСОБЛИВОСТІ КРАУДФАНДИНГУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Анотація
Тетяна Миколаївна Білоконь, Віталій Леонідович Білоконь
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ОСОБЛИВОСТІ КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ВАЛЮТНОГО КУРСУ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ Анотація
Катерина Сергіївна Тітова
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Особливості організаційної динаміки підприємства на різних стадіях його життєвого циклу Анотація
Олена Анатоліївна Сметанюк
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ РЕГУЛЯТИВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Анотація
Олег Васильович Мороз
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Володимир Олександрович Козловський, Валентин Петрович Королюк
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Володимир Олександрович Козловський, Владислав Олександрович Сініок
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Особливості постачання молочної сировини на переробні підприємства Анотація
Оксана Владиславівна Безсмертна
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Особливості прийняття рішень агентами під час розповсюдження інформації соціальною мережею. Анотація
Ігор Валерійович Заступ
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Особливості прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності Анотація
Михайло Юрійович Дзюбко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТРУДОВИХ КАДРІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Анотація
Наталія Олегівна Коваль
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ Анотація
Максим Валерійович Присяжнюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) Особливості розробки методики економічного обґрунтування інноваційних розробок Анотація
Оксана Олександрівна Адлер
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація
Вячеслав Валерійович Кавецький, Світлана Вікторівна Лавута
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ОСОБЛИВОСТІ СФЕРИ ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Тетяна Олександрівна Дудник
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Тетяна Валеріївна Майборода
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Карина Русланівна Шаркевич
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Ілона Миколаївна Воротнюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ Анотація
Ірина Володимирівна Шварц
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Анастасія Вікторівна Кухар
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ Анотація
Анастасія Андріївна Кашканова, Анжеліка Олексіївна Азарова
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Лілія Петрівна Руда, Каріна Володимирівна Гавура
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація
Владислав Олександрович Слюсар
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОКАЗНИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Анотація
Василь Фурик, Марина Бальзан
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Аліна Володимирівна Шастун
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ Анотація
Яна Василівна Рожик
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Особливості управління якістю продукції в умовах інтеграції до світового співтовариства Анотація
Людмила Миколаївна Ткачук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Особливості фінансово-кредитної діяльності банків Анотація
Аліна Олександрівна Сторчак
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Олена Анатоліївна Бардадин
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР Анотація
Тетяна Миколаївна Білоконь
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) Оцінка ефективності інноваційного проекту для промислового підприємства Анотація
Ольга Георгіївна Ратушняк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Ірина Олегівна Тисячук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «АВК») Анотація
Яна Василівна Рожик
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСАХ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ Анотація
Ольга Василівна Новіцька
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Тетяна Миколаївна Пілявоз
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Оцінювання інноваційної привабливості підприємств за допомогою сучасних нейромережевих технологій Анотація
Анна Бондарчук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИМСТВА Анотація
Карина Русланівна Шаркевич
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Анотація
Наталія Володимирівна Лисак
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗАХИЩЕНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ ВІД КІБЕРНЕТИЧНИХ АТАК Анотація
Юрій Олегович Оверченко, Анжеліка Олексіївна Азарова, Людмила Миколаївна Ткачук
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Ірина Леонідівна Медяна
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Ольга Георгіївна Ратушняк, Анастасія Денисівна Бакалець
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Ольга Георгіївна Ратушняк, Анастасія Віталіївна Бакалець
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ Анотація
Тетяна Миколаївна Білоконь, Василь Миколайович Даценко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація
Олександр Володимирович Козловський, Святослав Володимирович Мартинюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Володимир Олександрович Козловський, Олександр Вікторович Мазурок
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ITIL ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ПРОЦЕСІВ Анотація
Наталія Вікторівна Бурєннікова, Сергій Вікторович Шуллє
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Володимир Олександрович Козловський, Максим Олексійович Осокін
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Олександр Йосипович Лесько, Каріна Вікторівна Петлінська
 
301 - 400 з 683 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020