Перегляд списку назв робіт


 
Планова конференція Назва
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) AMBIENT-МАРКЕТИНГ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Анотація
Оксана Олександрівна Адлер, Тетяна Валеріївана Майборода
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) APPLIED ASPECTS OF ENTERPRISE MATERIAL RESOURCES MANAGEMENT Анотація
Чула Чуамо Серж Рауль
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ERP-системи в менеджменті та їх особливості Анотація
Анатолій Вацлавович Поплавський
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Ocoбливocті фoрмувaння і викoриcтaння фінaнcoвих результaтів Анотація
Людмила Миколаївна Буліна
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) USE OF SPECIFIC NATURAL CHARACTERISTICS OF THE ARCTIC REGION FOR BUSINESS INNOVATIVE DEVELOPMENT Анотація
Mykola Nebava, Anatoliy Shiyan, Liliya Nikiforova
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) «Чорний» PR як метод боротьби за споживача Анотація
Дмитро Олександрович Левченко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ІДЕОЛОГІЯ РЕФОРМАЦІЇ ТА РЕАЛІЇ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СОЦІУМУ Анотація
Олексій Романович Щерба
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ Анотація
Микола Андрійович Магас, Людмила Миколаївна Магас
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) Інвестиційна діяльність Вінницького регіону Анотація
Олександр Едуардович Слободянюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ТА КОНВЕРТАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО І СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ Анотація
Раїса Віталіївна Баранова, Вячеслав Валерійович Кавецький
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС Анотація
Ольга Василівна Новіцька
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІНВЕСТИЦІЙНО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ МБРР В УКРАЇНІ Анотація
Марина Сергіївна Маліцька
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Михайло Юрійович Дзюбко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Інноваційні чинники сталого розвитку національних економік Анотація
Віталій Володимирович Зянько
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Анотація
Світлана Анатоліївна Зварищук, Лілія Петрівна Руда
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ КРИЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація
Владислав Олександрович Слюсар
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ Анотація
Олена Плешко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ Анотація
Лариса Глущенко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація
Ірина Олегівна Мороз, Людмила Іванівна Губанова, Лариса Володимирівна Мовчан
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Інноваційна привабливість підприємства Анотація
Юлія Олександрівна Жалін
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ІННОВАЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Юлія Леонідівна Нестерук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація
Володимир Віталійович Білецький
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Інноваційно-інвестиційна діяльність як запорука конкурентоспроможності підприємства за сучасних умов Анотація
Лілія Володимирівна Сікорська
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ІНСТИТУЦІЙНІ ДИСФУНКЦІЇ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ Анотація
Володимир Михайлович Семцов
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ОБҐРУНТУВАННЯ Анотація
Людмила Іванівна Губанова
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) Інтегральна оцінка конкурентоспроможності підприємств Анотація
Василь Григорович Фурик
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Алла Станіславівна Краєвська
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ІНТЕРНЕТ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ Анотація
Тамара Віталіївна Іванчик
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ Анотація
Юлія Вікторівна Сіденко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) Інформаційні засоби підвищення ефективності управління персоналом на вітчизняних підприємствах Анотація
Богдана Олександрівна Лозан
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) Інформаційні технології в управлінні персоналом на підприємстві Анотація
Валерія Олегівна Вергеліс
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ Анотація
Людмила Миколаївна Ткачук, Владислав Олегович Романець
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація
Денис Олександрович Патратій
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ Анотація
Світлана Стасисівна Мацкевічус, Ольга Володимирівна Поляруш
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Марина Бальзан
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) АДАПТАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ Анотація
Олег Васильович Мороз, Тетяна Миколаївна Олійник
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПРАТ «ЛАДИЖИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» Анотація
Лі Янань
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація
Ольга Георгіївна Ратушняк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) Аналіз інфляційних процесів в Україні та шляхи їх подолання Анотація
Лариса Дмитрівна Глущенко, Ілля Леонідович Бігдай
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ КРИПТОГРАФІЧНОЇ СХЕМИ ЦИФРОВОГО ПІДПИСУВАННЯ ECDSA Анотація
Назар Юрійович Шпортюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Тетяна Пілявоз
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОСНОВНИХ МОНЕТАРНИХ ПОКАЗНИКІВ В УКРАЇНІ Анотація
Ангеліна Вікторівна Бєлан
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Діана Олександрівна Лабан
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Віра Олександрівна Заграй
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ Анотація
Оксана Олександрівна Адлер, Михайло Володимирович Лошак
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Аналіз ефективності фінансової рентабельності банківських установ Анотація
Олена Олександрівна Гребенюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) АНАЛІЗ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Ірина Володимирівна Шварц, Анжеліка Юріївна Франчук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Аналіз кредитного портфеля комерційного банку Анотація
Крістіна Костянтинівна Андрєєва
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Аналіз моделей загроз, що виникають під час розповсюдження інформації засобами соціальних мереж Анотація
Володимир Михайлович Заячковський
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Аналіз можливих загроз індивіду з боку комунікантів у соціальних мережах Анотація
Оксана Миклаївна Лавренюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ В КРИПТОГРАФІЧНИХ ШИФРАХ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КРИПТОСТІЙКОСТІ Анотація
Олександр Ігорович Цимбал
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ Анотація
Ірина Володимирівна Федорова, Анжеліка Олексіївна Азарова
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) Аналіз програмних засобів управління мотиваційними процесами на підприємстві Анотація
Олександра Русланівна Демедюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) АНАЛІЗ РІВНЯ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація
Олег Анатолійович Шевченко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ НАФТИ Анотація
Оксана Олегівна Шестопалько, Леонід Миколайович Несен
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ СОКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ Анотація
Лариса Глущенко, Анжеліка Слижук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Аналіз стану та шляхи покращення використання основних засобів підприємства Анотація
Наталія Романівна Волоська
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) АНАЛІЗ СТЕГАНОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ Анотація
Марія Сергіївна Ратушняк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) Аналіз сучасних інформаційних систем для забезпечення ефективної збутової політики підприємств Анотація
Максим Валерійович Присяжнюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЕФЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ МАРКЕТИНГУ Анотація
Інна Вікторівна Сельська
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Аналіз сучасних методів атак на WEB-додатки Анотація
Олександр Ігорович Цимбал
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ АУТЕНТИФІКАЦІЇ У ХМАРНИХ ВЕБ-ПЛАТФОРМАХ Анотація
Сергій Васильович Коломієць
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ЗАХИЩЕНИХ СИСТЕМАХ Анотація
Євгеній Сергійович Крайній
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) Аналіз фінансування інноваційної діяльності Анотація
Лілія Володимирівна Сікорська
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АНАЛІЗ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ВАЖЛИВОГО ІНСТРУМЕНТУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Анотація
Лілія Нікіфорова
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Дмитро Вікторович Подолян
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Ірина Володимирівна Шварц, Дмитро Миколайович Компанець
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ Анотація
Марія Олександрівна Гайдей
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ МЕТА Анотація
Оксана Юріївна Магденко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Бізнес-гра, як один із інноваційних способів виховати сучасного підприємця Анотація
Оксана Олександрівна Адлер, Каріна Вікторівна Петлінська
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Відмінності економічної та фінансової стійкості підприємства Анотація
Марія Олександрівна Гайдей
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ВАРІАТИВНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація
Інна Володимирівна Зозуля
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Марина Володимирівна Бальзан
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ВБУДОВУВАННЯ ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ НА ОСНОВІ КВАНТУВАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАХИСТУ PDF ФАЙЛІВ Анотація
Янна В'ячеславівна Чайковська
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Вдосконалення механізму раціонального використання виробничих ресурсів Анотація
Богдана Олександрівна Лозан
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ЗАСАДАХ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація
Олександр Йосипович Лесько, Валерія Іванівна Безносюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація
Валерія Іванівна Безносюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Крістіна Русланівна Траченко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ВДОСКОНАЛЕННЯ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ КУТТЕРА-ДЖОРДЕНА-БОССЕНА В РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ Анотація
Марина Вікторівна Мигидин
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) Венчурне інвестування та особливості його розвитку в Україні Анотація
Віталій Володимирович Зянько
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВЕРТИКАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ЯК ОДНА ІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИСФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТИПУ НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ Анотація
Любов Сергіївна Філатова
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Леонід Миколайович Несен, Світлана Олегівна Олійник
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ Анотація
Оксана Володимирівна Заремба
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВИДИ БІРЖОВИХ УГОД ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ УКЛАДАННЯ Анотація
Тетяна Миколаївна Білоконь, Володимир Сергійович Хижняк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ Анотація
Лариса Глущенко, Олена Олександрівна Плешко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Визначення кредитоспроможності підприємства комерційними банками Анотація
Олександр Григорович Цвик
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ PERFORMANCE MANAGEMENT ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ Анотація
Ірина Вікторівна Романець
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація
Ольга Георгіївна Ратушняк, Вікторія Максимівна Тямушева
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ВІОЛИ-ДЖОНСА В ЗАДАЧАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕННЯ Анотація
Наталія Володимирівна Лисак, Сергій Олександрович Петров
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) Використання мотиваційних важелів для підвищення інформаційної безпеки підприємства Анотація
Лілія Олександрівна Нікіфорова
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ВИКОРИСТАННЯ СТЕГАНОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ ВБУДОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ВЕКТОРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ Анотація
Василь Васильович Карпінець
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ Анотація
Марія Володимирівна Коломієць
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Оксана Владиславівна Безсмертна
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ВИЯВЛЕННЯ АГЕНТІВ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ МОТИВАЦІЇ Анотація
Лілія Олександрівна Нікіфорова
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ВИЯВЛЕННЯ АГЕНТІВ ЗАГРОЗ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ НА ОСНОВІ МНОЖИНИ СПІЛЬНОТ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ Анотація
Марія Вікторівна Чернецька
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА І ЙОГО ФОРМУВАННЯ Анотація
Альбіна Юріївна Савчук
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Вікторія Сергіївна Гуменюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Вплив інфляційних процесів на фінансовий стан підприємства в умовах глобалізаційних викликів Анотація
Наталія Миколаїіна Багінська
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕХНОПАРКІВ В УКРАЇНІ Анотація
Дмитро Павлович Осаволюк, Вячеслав Валерійович Кавецький
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ВПЛИВ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ Анотація
Вячеслав Валерійович Кавецький
 
1 - 100 з 558 результатів 1 2 3 4 5 6 > >> 


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020