Перегляд списку назв робіт


 
Планова конференція Назва
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) AMBIENT-МАРКЕТИНГ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Анотація
Оксана Олександрівна Адлер, Тетяна Валеріївана Майборода
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) APPLIED ASPECTS OF ENTERPRISE MATERIAL RESOURCES MANAGEMENT Анотація
Чула Чуамо Серж Рауль
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ERP-системи в менеджменті та їх особливості Анотація
Анатолій Вацлавович Поплавський
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) LEAN-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ Анотація
Тетяна Пілявоз, Катерина Рибаченко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Ocoбливocті фoрмувaння і викoриcтaння фінaнcoвих результaтів Анотація
Людмила Миколаївна Буліна
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) USE OF SPECIFIC NATURAL CHARACTERISTICS OF THE ARCTIC REGION FOR BUSINESS INNOVATIVE DEVELOPMENT Анотація
Mykola Nebava, Anatoliy Shiyan, Liliya Nikiforova
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) «Чорний» PR як метод боротьби за споживача Анотація
Дмитро Олександрович Левченко
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ІДЕНТИФІКАЦІЯ КРИТИЧНИХ СТАНІВ СУСПІЛЬСТВА ЗА ДАНИМИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ Анотація
Оксана Владиславівна Безмощук
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ІДЕНТИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП ДЕСТРУКТИВНОГО ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ Анотація
Вікторія Володимирівна Богачук
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ІДЕОЛОГІЯ РЕФОРМАЦІЇ ТА РЕАЛІЇ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СОЦІУМУ Анотація
Олексій Романович Щерба
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ Анотація
Микола Андрійович Магас, Людмила Миколаївна Магас
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) Інвестиційна діяльність Вінницького регіону Анотація
Олександр Едуардович Слободянюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ТА КОНВЕРТАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО І СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ Анотація
Раїса Віталіївна Баранова, Вячеслав Валерійович Кавецький
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС Анотація
Ольга Василівна Новіцька
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІНВЕСТИЦІЙНО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ МБРР В УКРАЇНІ Анотація
Марина Сергіївна Маліцька
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ М. ВІННИЦЯ) Анотація
Вячеслав Валерійович Кавецький, Ірина Леонідівна Соломонюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Михайло Юрійович Дзюбко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Інноваційні чинники сталого розвитку національних економік Анотація
Віталій Володимирович Зянько
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Анотація
Світлана Анатоліївна Зварищук, Лілія Петрівна Руда
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ КРИЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація
Владислав Олександрович Слюсар
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ Анотація
Олена Плешко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ Анотація
Лариса Глущенко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація
Ірина Олегівна Мороз, Людмила Іванівна Губанова, Лариса Володимирівна Мовчан
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Інноваційна привабливість підприємства Анотація
Юлія Олександрівна Жалін
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ІННОВАЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Юлія Леонідівна Нестерук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація
Володимир Віталійович Білецький
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Інноваційно-інвестиційна діяльність як запорука конкурентоспроможності підприємства за сучасних умов Анотація
Лілія Володимирівна Сікорська
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ІНСТИТУЦІЙНІ ДИСФУНКЦІЇ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ Анотація
Володимир Михайлович Семцов
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація
Ірина Володимирівна Шварц, Анастасія Михайлівна Рязанова
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ОБҐРУНТУВАННЯ Анотація
Людмила Іванівна Губанова
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) Інтегральна оцінка конкурентоспроможності підприємств Анотація
Василь Григорович Фурик
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Алла Станіславівна Краєвська
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) ІНТЕРНЕТ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ Анотація
Тамара Віталіївна Іванчик
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ Анотація
Юлія Вікторівна Сіденко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) Інформаційні засоби підвищення ефективності управління персоналом на вітчизняних підприємствах Анотація
Богдана Олександрівна Лозан
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) Інформаційні технології в публічному адмініструванні Анотація
Тетяна Віталіївна Лесько
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) Інформаційні технології в управлінні персоналом на підприємстві Анотація
Валерія Олегівна Вергеліс
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ Анотація
Людмила Миколаївна Ткачук, Владислав Олегович Романець
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація
Денис Олександрович Патратій
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ Анотація
Світлана Стасисівна Мацкевічус, Ольга Володимирівна Поляруш
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Марина Бальзан
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) АДАПТАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ Анотація
Олег Васильович Мороз, Тетяна Миколаївна Олійник
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПРАТ «ЛАДИЖИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» Анотація
Лі Янань
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація
Ольга Георгіївна Ратушняк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) Аналіз інфляційних процесів в Україні та шляхи їх подолання Анотація
Лариса Дмитрівна Глущенко, Ілля Леонідович Бігдай
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАГРОЗ БЕЗПЕЦІ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ З ВИКОРИСТАННЯМ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Анотація
Ольга Володимирівна Салієва
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ КРИПТОГРАФІЧНОЇ СХЕМИ ЦИФРОВОГО ПІДПИСУВАННЯ ECDSA Анотація
Назар Юрійович Шпортюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Тетяна Пілявоз
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОСНОВНИХ МОНЕТАРНИХ ПОКАЗНИКІВ В УКРАЇНІ Анотація
Ангеліна Вікторівна Бєлан
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Діана Олександрівна Лабан
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Віра Олександрівна Заграй
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ Анотація
Оксана Олександрівна Адлер, Михайло Володимирович Лошак
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Аналіз ефективності фінансової рентабельності банківських установ Анотація
Олена Олександрівна Гребенюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) АНАЛІЗ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Ірина Володимирівна Шварц, Анжеліка Юріївна Франчук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Аналіз кредитного портфеля комерційного банку Анотація
Крістіна Костянтинівна Андрєєва
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація
Роман Олександрович Білий, Анжеліка Олексіївна Азарова
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ GSM МЕРЕЖ ТА ШЛЯХІВ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ Анотація
Віталій Олександрович Гудзь, Анжеліка Олексіївна Азарова, Владислав Олександрович Блонський
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Аналіз моделей загроз, що виникають під час розповсюдження інформації засобами соціальних мереж Анотація
Володимир Михайлович Заячковський
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Аналіз можливих загроз індивіду з боку комунікантів у соціальних мережах Анотація
Оксана Миклаївна Лавренюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ В КРИПТОГРАФІЧНИХ ШИФРАХ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КРИПТОСТІЙКОСТІ Анотація
Олександр Ігорович Цимбал
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) Аналіз недоліків нової пенсійної реформи та шляхів їх усунення Анотація
Ярослав Юрійович Остапчук, Анжеліка Олексіївна Азарова
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) Аналіз недоліків пенсійної реформи та шляхів їх усунення Анотація
Ярослав Юрійович Остапчук, Анжеліка Олексіївна Азарова
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) АНАЛІЗ НОВОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ ТА РИНКУ ЗЕМЛІ Анотація
Лілія Нікіфорова, Остапчук Ярослав
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) Аналіз основних прийомів детермінованого факторного аналізу Анотація
Ірина Леонідівна Соломонюк
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) АНАЛІЗ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ НА ПРИКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Анотація
Марія Олександрівна Колоніцька
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ Анотація
Ірина Володимирівна Федорова, Анжеліка Олексіївна Азарова
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) Аналіз програмних засобів управління мотиваційними процесами на підприємстві Анотація
Олександра Русланівна Демедюк
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В УКРАЇНІ Анотація
Лілія Нікіфорова, Каріна Гавура
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) АНАЛІЗ РІВНЯ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація
Олег Анатолійович Шевченко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ НАФТИ Анотація
Оксана Олегівна Шестопалько, Леонід Миколайович Несен
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ СОКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ Анотація
Лариса Глущенко, Анжеліка Слижук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Аналіз стану та шляхи покращення використання основних засобів підприємства Анотація
Наталія Романівна Волоська
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) АНАЛІЗ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація
Жанна Вікторівна Лисюк
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) АНАЛІЗ СТЕГАНОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ Анотація
Марія Сергіївна Ратушняк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) Аналіз сучасних інформаційних систем для забезпечення ефективної збутової політики підприємств Анотація
Максим Валерійович Присяжнюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЕФЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ МАРКЕТИНГУ Анотація
Інна Вікторівна Сельська
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Аналіз сучасних методів атак на WEB-додатки Анотація
Олександр Ігорович Цимбал
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ АУТЕНТИФІКАЦІЇ У ХМАРНИХ ВЕБ-ПЛАТФОРМАХ Анотація
Сергій Васильович Коломієць
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ЗАХИЩЕНИХ СИСТЕМАХ Анотація
Євгеній Сергійович Крайній
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація
Ірина Василівна Юзвенко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) Аналіз фінансування інноваційної діяльності Анотація
Лілія Володимирівна Сікорська
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АНАЛІЗ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ВАЖЛИВОГО ІНСТРУМЕНТУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Анотація
Лілія Нікіфорова
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ Анотація
Ірина Володимирівна Шварц
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Дмитро Вікторович Подолян
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Ірина Володимирівна Шварц, Дмитро Миколайович Компанець
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018) АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ Анотація
Марія Олександрівна Гайдей
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ МЕТА Анотація
Оксана Юріївна Магденко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Бізнес-гра, як один із інноваційних способів виховати сучасного підприємця Анотація
Оксана Олександрівна Адлер, Каріна Вікторівна Петлінська
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Відмінності економічної та фінансової стійкості підприємства Анотація
Марія Олександрівна Гайдей
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) ВАРІАТИВНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація
Інна Володимирівна Зозуля
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Марина Володимирівна Бальзан
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ВБУДОВУВАННЯ ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ НА ОСНОВІ КВАНТУВАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАХИСТУ PDF ФАЙЛІВ Анотація
Янна В'ячеславівна Чайковська
 
XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016) Вдосконалення механізму раціонального використання виробничих ресурсів Анотація
Богдана Олександрівна Лозан
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) Вдосконалення моделі RBAC у приватних хмарних середовищах Анотація
Андрій Васильович Приймак, Ольга Володимирівна Салієва
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ЗАСАДАХ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація
Олександр Йосипович Лесько, Валерія Іванівна Безносюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація
Валерія Іванівна Безносюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Крістіна Русланівна Траченко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) ВДОСКОНАЛЕННЯ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ КУТТЕРА-ДЖОРДЕНА-БОССЕНА В РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ Анотація
Марина Вікторівна Мигидин
 
XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020) ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТОКУ ЕКОНОМІКИ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ Анотація
Олена Омелянівна Мороз, Світлана Оиелянівна Белінська
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017) Венчурне інвестування та особливості його розвитку в Україні Анотація
Віталій Володимирович Зянько
 
1 - 100 з 685 результатів 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020