КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання


Цей сайт висвітлює наукові та науково-практичні конференції, які проводяться у Вінницькому національному технічному університеті

 

АКТИВНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

  • XLIX Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету НТКП ВНТУ (2020) відбувається 18-29 травня 2020 року.Докладніше...
  • Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «МОЛОДЬ В НАУЦІ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ-2020» відбувається з 18 по 29 травня 2020 року. Докладніше...
  • XII Міжнародна науково-практична конференція «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА (2020)» відбудеться 26-29 травня 2020 року. Докладніше...
  • II Міжнародна науково-методична Інтернет-конференція «ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ (2020)» відбудеться 1-3 червня 2020 року. Доповіді приймаються з 18 жовтня 2019 року по 17 травня 2020 року.
    Прийом матеріалів конференції продовжено до 31 травня 2020 р.
    ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Докладніше...
  • V Міжнародна науково-практична конференція «ЗНАННЯ, ОСВІТА, ОСВІЧЕНІСЬ в умовах трансформації цивілізаційних процесів - 2020» відбудеться 1-2 жовтня 2020 року. Доповіді приймаються до 15 вересня 2020 року.    Докладніше...
  • XV Міжнародна наукова конференція «Контроль і управління в складних системах (2020)» відбудеться 8-10 жовтня 2020 року. Доповіді приймаються до 10 вересня 2020 року. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ: PDF(Укр), PDF(Eng).   Докладніше...

Перелік усіх конференцій, які проводяться у ВНТУМолодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців
Чергова конференція відбудеться 18-29 травня 2020 року

Перегляд конференції

Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ)

Конференція проводиться за участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області 
Чергова XLIX конференція відбудеться 18-29 травня 2020 року. Доповіді приймаються з 24 січня 2020 року по 17 травня 2020 року.

Прийом доповідей продовжено до 17 травня 2020 року в звязку з рішенням ректорату від 20 травня 2020 року.

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Інститут соціально-гуманітарних наук

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет комп'ютерних систем і автоматики

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет менеджменту та інформаційної безпеки

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет електроенергетики та електромеханіки

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет машинобудування та транспорту

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Головний центр виховної роботи

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Інститут інтеграції навчання з виробництвом

Перегляд конференції

Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності

Міжнародна науково-методична Інтернет-конференція
II Конференція відбудеться 18-20 травня 2020 року

Прийом матеріалів конференції продовжено до 31 травня 2020. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Перегляд конференції

Інтернет-Освіта-Наука

Чергова XII міжнародна науково-практична конференцiя відбудеться 26-29 травня 2020 року

Основні напрямки роботи конференції: Інтелектуальні інформаційні технології; Комп'ютерні мережеві технології; Комп'ютерна інженерія; Математичне моделювання; Комп’ютерні технології та Інтернет в інформаційному суспільстві; Інформаційні технології та Інтернет у навчальному процесі та наукових дослідженнях; Геоінформаційні системи

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Знання. Освіта. Освіченість

Міжнародна науково-практична конференція з різноманітних проблем сучасної освіти
Чергова V МНПК «Знання, Освіта, Освіченість в умовах трансформації цивілізаційних процесів - 2020» відбудеться 1-2 жовтня 2020 року

Перегляд конференції

Контроль і управління в складних системах

Міжнародна конференція з контролю та управління в складних системах (КУСС)

Напрямки роботи конференції: Теоретичні основи контролю та управління; Перспективні методи, програмні і технічні засоби систем контролю і управління; Контроль та управління в окремих галузях; Контроль та керування в енергетиці; Інтелектуальні технології в системах управління

Чергова ХV міжнародна конференція КУСС-2020 відбудеться 8-10 жовтня 2020 року

Перегляд конференції

Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту

Чергова VIII інтернет-конференцiя відбулася 14-15 квітня 2020 року

Основні напрямки роботи конференції: стратегії та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні системи, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технологiї підготовки спецiалiстiв з вищою технічною освiтою в галузі автомобільного транспорту.

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Енергоефективність в галузях економіки України

Міжнародна науково-технічна конференція проводиться раз у два роки. Метою конференції є обговорення та розв’язання теоретичних та практичних задач розроблення та впровадження енергоефективних природозбережних технологій та обладнання в галузях економіки України.

III конференція відбулася 12-14 листопада 2019 року

Перегляд конференції

Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах

Міжнародна наукова конференція
V конференція відбулася 29-31 жовтня 2019 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту

Мета конференції – обмін досвідом спеціалістів вузів і дослідницьких організацій з розвитку і вдосконаленню транспортних систем і їх взаємодії, а також визначення загальних тенденцій розвитку автомобільної галузі

ХII Міжнародна науково-практична конференція, присвячена дню працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства та 40-річчю кафедри «Автомобілі та транспортний менеджмент» проходила 21 - 23 жовтня 2019 р.

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Перспективи розвитку машинобудування та транспорту

Міжнародна науково-технічна конференція

Метою конференції є забезпечення можливостей для поширення найновішої наукової, технічної та інженерної інформації в напрямку розвитку галузевих технологій та обладнання, автомобільної техніки і технологій, методів динаміки машин та споруд, матеріалознавства і обробки металів тиском, а також пропаганди наукових досягнень провідних вчених України і зарубіжних країн.

Перша конференція відбулася 13-15 травня 2019 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців

Чергова конференція відбулася 28-29 березня 2019 року

Перегляд конференції

Знакові постаті Поділля

Науково-практична конференція, присвячена дослідженню творчості відомих літераторів та митців Вінниччини.
Чергова конференція, присвячена творчій спадщині Леоніда Філонова, відбулася 21 березня 2019 року

Перегляд конференції

Якість і безпека: сучасні реалії

Науково-практична інтернет-конференція
Чергова конференція відбулася 14-15 березня 2019 року

Розташована на окремому сайті

Перегляд конференції

Інноваційні технології в будівництві

Метою конференції є обговорення та розробка пропозицій щодо розв’язання теоретичних та практичних задач в галузі інноваційних технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, інженерних мереж, а також їх енергетичної та економічної ефективності.
Попередня конференція відбулася 14-15 листопада 2018 року

Перегляд конференції

Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій

Обмін досвідом, обговорення найважливіших науково-практичних питань в галузі реноваційних технологій
VI конференція, присвячена 70-річчю від дня народження В. І. Савуляка, відбулася 13-15 вересня 2018 року

Розташована на окремому сайті

Перегляд конференції

Оптимальне керування електроустановками

Міжнародна науково-технічна конференція, проводиться раз у два роки
ІV конференція відбулася 27-28 листопада 2017 року

Перегляд конференції

Наукові проблеми державотворення України

Міжнародна науково-практична конференція присвячена комплексному аналізу нагальних проблем державотворення України
конференція відбулася 7-8 листопада 2017 року

Перегляд конференції

Сучасні вібраційні технології, машини, обладнання та динамічні процеси в них

Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» щоразу відбувається в іншому виші України.  
XVI МНТК вперше проходила у ВНТУ 26-27 жовтня 2017 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації

Міжнародна науково-практична конференція
VI конференція відбулася 24-25 жовтня 2017 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування

Mіжнародна науково-технічна конференція проводиться раз у два роки
VI конференція проходила 27-30 вересня 2017 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки

Всеукраїнська науково-технічна конференція
Конференція відбулася 17-19 травня 2017 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
Конференція відбулася 1-2- грудня 2015 року

Розташована на окремому сайті

Перегляд конференції