Автор детально

Ковалюк, Олег Олександрович, канд. техн. наук, доцент каф. КСУ, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020