Автор детально

Коваль, Леонід Григорович, ВНТУ, ФІРЕН, каф. БМІ, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020