Автор детально

Жупанов, Дмитро Олександрович, студент групи ТКС-17м, факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем, Вінницький національний технічний університет, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020