Автор детально

Ковальський, Віктор Павлович, к.т.н., доцент кафедри БМГА ВНТУ. Член кореспондент Акаде-мії будівництва України.© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020