Автор детально

Бажура, Володимир Сергійович, студент ВНТУ, ФЕЕЕМ, групи 3Е-16б, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020