Автор детально

Ковбасюк, Анастасія Миколаївна, студентка групи МОф-15сп, факультет менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020