Перегляд списку назв робіт


 
Планова конференція Назва
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗА МЕТОДОМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОДНОГО КЛАСУ ЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ЗІ ЗМІННИМИ ПАРАМЕТРАМИ Анотація
Олександр Михайлович Кривоніс, Борис Іванович Мокін, Олександр Борисович Мокін
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) Підсумки експериментальних досліджень використання САК приводом похилого дифузійного апарата в умовах виробництва Анотація
Андрій Миколайович Коваль
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) Підсумки з наукової роботи факультету електроенергетики та електромеханіки за 2015 рік Анотація
Володимир Володимирович Кулик
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) Підсумки з наукової роботи факультету електроенергетики та електромеханіки за 2016 рік Анотація
Володимир Кулик
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) Пасивні елементи для забезпечення блискавкозахисту та заземлення будівлі Анотація
Дмитро Писаренко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ПЕРЕВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НА НАПРУГУ 20КВ З УРАХУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ Анотація
Дмитро Олександрович Слободянюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ПЕРСЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ Анотація
Владислав Анатолійович Гриник, Юлія Володимирівна Малогулко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ Анотація
Юлія Володимирівна Малогулко, Денис Анатолійович Дячук
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) Перспективи використання асинхронізованих синхронних машин в якості генераторів малих ГЕС і ВЕС Анотація
Борис Іванович Мокін, Олег Борисович Михайлюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) Перспективи впровадження розподільних мереж напругою 20 кВ в Україні Анотація
Олександр Бурикін
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ Анотація
Юлія Володимирівна Малогулко, Віталій Васильович Хавтирко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ПЕРСПЕКТИВНА СИСТЕМА БЛИСКАВКОЗАХИСТУ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ Анотація
Євгеній Анатолійович Піскунічев, Людмила Олександрівна Проценко, Володимир Васильович Нетребський
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ БУРИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ Анотація
Михайло Йосипович Федорів
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ПОЕТАПНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕНСУЮЧИХ УСТАНОВОК В ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Олександр Дмитрович Демов, Марина Вікторівна Огороднік
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ПОКАЗНИКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Андрій Олександрович Воробєй
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) Поняття енергетичних характеристик згідно ISO 50001 Анотація
Борових Олександрівна Оксана
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) Порівняльний аналіз та визначення областей застосування асинхронних електроприводів та електроприводів постійного струму в якості тягових установок електромобілів Анотація
Олександр Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін, Віталій Анатолійович Лобатюк
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ПОРІВНЯННЯ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРИВОДІВ РІЗНИХ ТИПІВ ПОХИЛОГО ДИФУЗІЙНОГО АПАРАТУ Анотація
Андрій Миколайович Коваль
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ПОФІДЕРНИЙ АНАЛІЗ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ 10(6) КВ Анотація
Андрій Володимирович Пшечук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ АМОРФНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ В КУРСОВИХ ТА ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ Анотація
Наталія Василівна Терешкевич
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ІНВЕРТОРІВ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ ОБЕРТАННЯ АСИНХРОНОГО ДВИГУНА Анотація
Кумуш Борджакова
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) Представлення синусоїдних струмів в комплексній формі і їх обрахунки Анотація
Юрій Михайлович Остапюк, Олександр Васильович Ільчій, В’ячеслав Губейович Мадьяров
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ПРИЙНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА РОЗРАХУНОК ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ Анотація
Олексій Ярославович Бондар, Владислав Володимирович Юрчук, Юлія Андріївна Шуллє
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ГРУПИ ОДНОФАЗНИХ ЕЛЕКТРОПРИЙМАЧІВ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ НА НЕСИМЕТРІЮ РЕЖИМУ Анотація
Леонід Борисович Терешкевич, Олександр Олексійович Хоменко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) Пристрій для вимірювання коефіцієнта відбивання поверхонь Анотація
Олексій Вікторович Бабенко, Андрій Васильович Падун
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ПРИСТРОЇ ДИНАМІЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ НА БАЗІ СТАТИЧНИХ ТИРИСТОРНИХ КОМПЕНСАТОРІВ Анотація
Вадим Дмитрович Григоренко, Михайло Йосипович Бурбело
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) Про задачу комплексного діагностування високовольтних комутаційних апаратів Анотація
Олег Васильович Дідушок
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ Анотація
Людмила Михайлівна Мельничук
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) Проблеми застосування диференційних струмових захистів збірних шин розподільчих установок Анотація
Володимир Вікторович Ніценко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕНЕРУВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ НА ДОБУ НАПЕРЕД Анотація
Сергій Васильович Кравчук, Петро Демянович Лежнюк, Анна Сергіївна Кульматицька
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ПОГОДИННОГО ПРОГНОЗУ ВИРОБІТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА ФОТОЕЛЕКТРИЧНІЙ СТАНЦІЇ Анотація
Володимир Васильович Нетребський, Костянтин Андрійович Коваль
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) Програмно – апаратний контур для знаходження моделі об’єкта керування саеп та визначення оптимальних характеристик регу-лятора Анотація
Юрій Володимирович Шевчук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) Проектування вітрових електростанцій для встановлення в населених пунктах Анотація
Вадим Михайлович Вавшко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) Проектування електричних освітлювальних установок з використанням світлодіодів Анотація
Андрій Васильович Падун
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація
Владислав Петрович Рембач, Юлія Андріївна Шуллє
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ПРОЕКТУВАННЯ СОЯНЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ Анотація
Максим Ігорович Панянчук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) РІВНІ ТА БАЗОВІ ПОКАЗНИКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Яна Анатоліївна Ясько, Юлія Андріївна Шуллє
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) РІШЕННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕПЛОЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ БУДІВЛІ З ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ НА ПРИКЛАДІ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ ВНТУ Анотація
Владислав Васильович Слівінський, Олена Миколаївна Нанака, Олексій Михайлович Головченко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСОБУ ДЛЯ ТЕПЛОВІЗІЙНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ РОТОРА ПРАЦЮЮЧОГО ГІДРОГЕНЕРАТОРА НА ПЛІС КОМПАНІЇ ALTERA Анотація
Олександр В’ячеславович Паланюк, Владислав Володимирович Охов
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID ЧЕРЕЗ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ Анотація
Юлія Андріївна Шуллє
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) РЕАЛІЗАЦІЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ПРИСТРОЮ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ МЕРЕЖЕВИМ БАГАТОРІВНЕВИМ ІНВЕРТОРОМ НАПРУГИ Анотація
Вадим Сергійович Бомбик
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ НА ПЛІС КОМПАНІЇ ALTERA Анотація
Утретас Альбуха Альфредо, Бакеро Лопес Фабрісіо
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) Реалізація системи автоматичного керування вітровою електричною установкою Анотація
Олексій Анатолійович Жуков
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ В ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ Анотація
Андрій Павлович Кравчук, Леонід Борисович Терешкевич
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) РЕКУПЕРАТИВНИЙ РЕЖИМ ІЗ АКТИВНИМ СПОЖИВАЧЕМ НА ДІЛЯНЦІ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ Анотація
Олександр Анатолійович Паянок
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) РОБОТА РІЗНОТИПНИХ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИНІЙ МЕРЕЖІ Анотація
Ірина Анатоліївна Бартецька
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) РОБОТА ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ ЗА ЗАЯВЛЕНИМ ГРАФІКОМ ГЕНЕРУВАННЯ Анотація
Володимир Серогійович Голодюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) РОЗДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПРИ РОЗРАХУНКУ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В НИХ Анотація
Андрій Миколайович Ілик, Андрій Олегович Богач, Олександр Дмитрович Демов
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) Розподіл та використання енергії електричних гальмувань міського електричного транспорту Анотація
Олександр Анатолійович Паянок
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) Розрахунок компенсації реактивної потужності в електричних мережах на основі їх декомпозиції Анотація
Олександр Дмитрович Демов
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) РОЗРАХУНОК КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ НА ОСНОВІ ЇХ ДЕКОМПОЗИЦІЇ Анотація
Олександр Дмитрович Демов
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) Розрахунок компенсації реактивної потужності з врахуванням впливу форми графіків навантажень м.Вінниця Анотація
Ярослав Анатолійович Янковецький
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) Розрахунок компенсації реактивної потужності на основі гральних методів Анотація
Дарина Олексіївна Гаврилюк, Олександр Дмитрович Демов, Віталій Андрійович Коноплицький
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) РОЗРАХУНОК ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ ВИСОКОГО ПОРЯДКУ З СИНУСОЇДНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ НАПРУГИ Анотація
Тетяна Вікторівна Савенчук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) Розрахунок та проектування систем електротехнічної інженерії з використанням програми «Gravity Portal» Анотація
Михайло Петрович Розводюк, Тимофій Володимирович Качай
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) Розробка автономної метеостанції Анотація
Михайло Петрович Розводюк, Андрій Олексійович Ільницький, Дмитро Руславнович Чернявський
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) РОЗРОБКА КОНТРОЛЕРА КЕРУВАННЯ СЕРВОДВИГУНОМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ Анотація
Дмитро Петрович Проценко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) РОЗРОБКА ЛАБОРАТОРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ «РОЗУМНИЙ ДІМ» Анотація
Владислав Васильович Слівінський, Юрій Петрович Войтюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) РОЗРОБКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ (ГІДРАВЛІЧНА ЧАСТИНА) Анотація
Микола Миколайович Мошноріз, Фабрісіо Бакеро Лопес, Микола Омелянович Казак
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) РОЗРОБКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ (ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА) Анотація
Альфредо Утрерас Альбуха, Микола Омелянович Казак, Микола Миколайович Мошноріз
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ НА ЛАБОРАТОРНОМУ СТЕНДІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ Анотація
Микола Миколайович Мошноріз, Андрій Сергійович Горбань
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ ЗБОРУ ДАНИХ З ФОТОЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ НА БАЗІ ВНТУ Анотація
Володимир Васильович Нетребський, Павло Сергійович Затолочний
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ ЗБОРУ ДАНИХ МЕТЕОПОСТУ НА БАЗІ ВНТУ Анотація
Владислав Олександрович Лесько, Георгій Ігорович Денисов
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) Розробка системи автоматизації світлофорного регулювання Анотація
Андрій Сергійович Горбань, Олександр Сергійович Кметюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) Розробка та дослідження смарт-системи вітроенергетичної установки Анотація
Вадим Вікторович Горенюк, Василь Васильович Марчук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) Роль ГАЕС в енергосистемі України Анотація
Роман Юрійович Корчевий
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) РОЛЬ ГЕС В ЕНЕРГОСИСТЕМІ УКРАЇНИ Анотація
Іван Михайлович Руснак
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) СЕКЦІОНУВАННЯ РОЗПОДІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ В ЯКІЙ ЕКСЛУАТУЮТЬСЯ ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛАХ ЕНЕРГІЇ Анотація
Людмила Русланівна Крот, Ірина Олександрівна Гунько
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) СИНХРОНІЗАЦІЯ ТА КЕРУВАННЯ ГЕНЕРОВАНОЮ ПОТУЖНІСТЮ ІНВЕРТОРІВ ФЕС ЗА ДОПОМОГОЮ ФАПЧ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ПАРКА Анотація
Володимир Сергійович Голодюк, Андрій Миколайович Коваль
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) СИСТЕМА 5S KAIZEN ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Юрій Анатолійович Лобатюк, Яна Юріївна Ваценко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ПРИВОДОМ ПОХИЛОГО ДИФУЗІЙНОГО АПАРАТА Анотація
Андрій Миколайович Коваль
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) Система автоматичного керування вітровою електричною установкою з використанням регулятора на основі теорії нечітких множин Анотація
Олексій Анатолійович Жуков
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) Система автоматичноо освітлення будівель Анотація
Ілля Володимирович Мельник
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАЧІВ ВСТАНОВЛЕНОЮ ПОТУЖНІСТЮ ДО 10 КВТ Анотація
Роман Олександрович Сандул, Сергій Михайлович Левицький
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) СИСТЕМА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СКИДНОГО ТЕПЛА ТРАНСФОРМАТОРА Анотація
Олексій Михайлович Головченко, Олена Миколаївна Нанака, Валентин Петрович Біленький
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) Система керування компресорною установкою із зворотним зв'язком за тиском Анотація
Сергій Бабій Миколайович, Роман Сергійович Білозор
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ ЕЛЕКТРОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Віталій Андрійович Коноплицький
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ ЕЛЕКТРОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Вадим Дмитрович Григоренко, Михайло Йосипович Бурбело
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ МЕРЕЖЕВИМИ ІНВЕРТОРАМИ ДЛЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З МРРТ (MAXIMUM POWER POINT TRACKING) Анотація
Ігор Вікторович Сапун
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТЕПЛОВОЇ СХЕМИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ БУДІВЛІ З ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ Анотація
Марина Вікторівна Огороднік, Олексій Михайлович Головченко, Олена Миколаївна Нанака
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) СПОСІБ УЗГОДЖЕННЯ ГРАФІКІВ ГЕНЕРУВАННЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ТА СПОЖИВАЧІВ ЕНЕРГІЇ Анотація
Наталія Юріївна Бурлак
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЗІ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ Анотація
Ліна Віталіївна Попсуй
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) СТИМУЛЮВАННЯ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ Анотація
Ліна Віталіївна Попсуй, Михайло Йосипович Бурбело
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) СУЧАСНІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ НА БАЗІ ЕЛЕК-ТРООБЛАДНАННЯ ETI. УСТАНОВКИ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАК-ТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ Анотація
Оксана Мірошник
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) СУЧАСНІ МЕТОДИ СУШІННЯ ІЗОЛЯЦІЇ ТРАНСФОРМАТОРІВ Анотація
Юрій Павлович Сивак, Юлія Володимирівна Малогулко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Анотація
Людмила Михайлівна Мельничук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА ВІМІРЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЇЇ ЯКОСТІ Анотація
Інна Анатоліївна Філіпська
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) СУЧАСТНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ПРОКЛАДАННІ КАБЕЛЬНИХ ТРАС В МЕТАЛЕВИХ ЛОТКАХ Анотація
Дмитро Писаренко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) Схема рекуперативного гальмування тролейбуса із накопичувачем енергії на борту Анотація
Олександр Анатолійович Паянок
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) СХЕМИ РЕКУПЕРАТИВНОГО ГАЛЬМУВАННЯ ТРОЛЕЙБУСА ІЗ НАКОПИЧУВАЧАМИ ЕНЕРГІЇ НА БОРТУ Анотація
Олександр Анатолійович Паянок
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) Сценарії мікроклімату в системі «розумний будинок» Анотація
Михайло Петрович Розводюк, Владислав Володимирович Охов
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ АГРОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Валентин Петрович Білленький
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ТЕКТОЛОГІЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ І ЯВИЩЕ ГІПЕРСИЛОВОЇ (ГІПЕРВАЛЕНТНОЇ) ВЗАЄМОДІЇ В СТРУКТУРНИХ РІВНЯННЯХ УЗАГАЛЬНЕНОГО КОЛА Анотація
Юрій Григорович Ведміцький
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація
Максим Вікторович Панасюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація
Максим Вікторович Панасюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА Анотація
Микола Миколайович Мошноріз, Володимир Леонідович Марченко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПРОЕКТУВАННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Артур Олександрович Рядно, Юлія Андріївна Шуллє
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ПО ЕКОНОМІЇ ЕЛЕКРОЕНЕРГІЇ В ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація
Андрій Павлович Кравчук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ТЕХНОЛОГІЇ ГАСІННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ДУГИ В ЕЛЕГАЗОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація
Наталія Валеріївна Собчук, Володимир Петрович Гончарук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ТЯГОВИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ЗМІННОГО СТРУМУ ШАХТНОГО ЕЛЕКТРОВОЗА Анотація
Олександр Анатолійович Паянок, Роман Валерійович Гончар
 
301 - 400 з 412 результатів << < 1 2 3 4 5 > >> 


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2019