Перегляд списку назв робіт


 
Планова конференція Назва
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ІДЕНТИФІКАЦІЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ВІБРОПРИСКОРЕНЬ 1-ГО І 2-ГО ПОРЯДКІВ ЯК ЗАСТУПНИХ ІНФОРМАТИВНИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ ВІБРОШВИДКОСТІ ТА ВІБРОЗМІЩЕННЯ Анотація
Юрій Григорович Ведміцький
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ІМПУЛЬСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ НА БАЗІ МІКРОСХЕМИ ТL494 ІЗ СТАБІЛІЗАЦІЄЮ СТРУМУ ТА НАПРУГИ Анотація
Дмитро Петрович Проценко, Олександр Дмитрович Майданський
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ Анотація
Олександр Сергійович Урсул, Юлія Володимимрівна Малогулко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ІНТЕГРАЛЬНІ ВІБРОПРИСКОРЕННЯ В ТЕОРІЇ ВІБРОКОНТРОЛЮ. СУТНІСТЬ І АЛЬТЕРНАТИВА Анотація
Юрій Григорович Ведміцький
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИБОРУ ДАНИХ ІЗ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ ЗА ДОПОМОГОЮ СТАНДАРТНИХ ФУНКЦІЙ РОБОЧОГО ЛИСТА EXCEL Анотація
Михайло Володимирович Агафонов
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) Автоматизація контролю умов допустимої роботи повітряних ліній електропередач засобами електронного процесора Excel Анотація
Анатолій Володимирович Гнатюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) АВТОМАТИЗАЦІЯ МОБІЛЬНОЇ ЕНЕРГОУСТАНОВКИ Анотація
Дмитро Петрович Проценко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ Анотація
Юлія Володимирівна Малогулко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБУ «ПОШУК РІШЕННЯ» ЕЛЕКТРОННОГО ПРОЦЕСОРА EXCEL Анотація
Михайло Володимирович Агафонов
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) АВТОМАТИЗОВАНЕ ПЛАНУВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Андрій Олександрович Воробєй
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) АКТИВНИЙ СПОЖИВАЧ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Анотація
Владислав Олександрович Лесько, Анастасія Богданівна Урода
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ БАЛАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ Анотація
Андрій Сергійович Колодзійський
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) АНАЛІЗ АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ Анотація
Василь Васильович Марчук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖАХ Анотація
Юрій Васильович Лобода
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) АНАЛІЗ ВПЛИВУ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК НА РЕЖИМИ РОБОТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ Анотація
Юлія Володимирівна Малогулко, Роман Леонідович Маньківський
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) АНАЛІЗ ГРОЗОЗАХИСТУ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ Анотація
Максим Ігорович Свірідов
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) АНАЛІЗ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СВІТИЛЬНИКІВ ШЛЯХОМ ПОБУДОВИ КРИВОЇ РОЗПОДІЛУ ОСВІТЛЕНОСТІ Анотація
Олексій Вікторович Бабенко, В’ячеслав Павлович Станіславов
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОБІГ ЕЛЕКТРОБАЙКА Анотація
Дмитро Олександрович Шалагай
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ АДРЕСНИХ ВТРАТ У БАЛАНСІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Анотація
Катерина Олександрівна Повстянко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАДАЧ ТА ЇХ РІШЕНЬ В ПРОЦЕСІ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ КРАНОВИХ МЕХАНІЗМІВ Анотація
Борис Іванович Мокін, Олександр Михайлович Кривоніс
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ В ЛОКАЛЬНІЙ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З ЧОТИРЬОХ ТРАНСФОРМАТОРІВ, ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ТА ЕКВІВАЛЕНТНОГО АКТИВНО-ІНДУКТИВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Анотація
Віталій Романович Левонюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) Аналіз пошкоджуваності силових трансформаторів електроенергетичних систем Анотація
Максим Олександрович Грищук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) АНАЛІЗ СПОСОБІВ КЕРУВАННЯ ПОТУЖНІСТЮ БАТАРЕЙ СТАТИЧНИХ КОНДЕНСАТОРІВ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ Анотація
Юрій Вікторович Ніколюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) АНАЛІЗ ТЕМПІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ГЕНЕРОВАНОЇ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИМИ СТАНЦІЯМИ В ОЕС УКРАЇНИ Анотація
Сергій Валентинович Барановський
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З ВІДНОВЛЮВАЛЬНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ НА БАЗІ КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID Анотація
Максим Олегович Богатюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ПРИВОДОМ ПОХИЛОГО ДИФУЗІЙНОГО АПАРАТА Анотація
Андрій Миколайович Коваль, Володимир Сергійович Голодюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИФРОВОГО СЕНСОРА ВІБРАЦІЙ Анотація
Володимир Сергійович Голодюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) БІНОМІАЛЬНИЙ ЗАКОН ВІДОБРАЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ЗАДАЧІ КОШІ, ВИЗНАЧЕНИХ НАД ПОЛЯМИ ДІЙСНИХ ТА КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ Анотація
Юрій Григорович Ведміцький
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) Біоенергетика в Україні: проблеми розвитку, перспективи виробництва та використання біогазу Анотація
Владислав Анатолійович Гриник
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) БАГАТОРІВНЕВА АВТОМАТИЗОВАНА АВТОМОБІЛЬНА ПАРКОВКА Анотація
Михайло Петрович Розводюк, Олександр Сергійович Кметюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) Безконтактне вимірювання температури обмоток електричної машини за допомогою використання ефекту температурного згасання люмінофору Анотація
Валерій Федорович Граняк, Владислав Михайлович Лисий
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) БЕЗКОНТАКТНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ МІКРОСХЕМ MELEXIS™ MLX90129 ПРИ ВИМІРЮВННІ ТЕМПЕРАТУРИ ОБЕРТОВИХ ЧАСТИН ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН Анотація
Ігор Костянтинович Говор, Леонід Андрійович Байда, Володимир Сергійович Голодюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ВІДНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ ПРИ ВТРАТІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ЖИВЛЕННЯ Анотація
Ірина Вадимівна Котилко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) Відновлення майстерні металообробки в лабораторії кафедри ЕМСАПТ Анотація
Андрій Гнатюк, Дмитро Петрович Проценко, Юрій Володимирович Шевчук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) Віртуальний тренажерний комплекс для дослідження електропривода постійного струму Анотація
Михайло Пeтрович Розводюк, Олександр Миколайович Янчук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ВДОСКОНАЛЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУ-ВАННЯ АВАРІЙНИМ РЕЖИМОМ РОБОТИ ПРИ ОБРИВІ ПРО-ВОДУ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КАР’ЄРІВ Анотація
Kolja Y. Svirgyn
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАСОБУ ДЛЯ ТЕПЛОВІЗІЙНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ, ЩО ОБЕРТАЮТЬСЯ Анотація
Валентин Володимирович Грабко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ СИЛОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ПІДСТАНЦІЙ ВИСОКОЇ НАПРУГИ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Анотація
Василь Михайлович Кутін, Марина Василівна Кутіна
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ВЕБ ТЕХОЛОГІЇ В РОБОТОТЕХНІЦІ Анотація
Юрій Володимирович Шевчук, Владислав Выкторович Іщук, Андрій Костянтинович Гнатюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО СТАБІЛІЗАТОРА НАПРУГИ ДЛЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Олексій Вікторович Бабенко, Микола Володимирович Радзієвський
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) Вибір потужності електроприводу конвеєра Анотація
Дмитро Едуардович Ковальчук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ВИБІР РЕЖИМУ РОБОТИ НЕЙТРАЛІ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ 6-35КВ Анотація
Андрій Олександрович Воробєй
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) Визначення коефіцієнта використання освітлювальної установки під час реконструкції систем освітлення Анотація
Олексій Вікторович Бабенко, Валентина Сергіївна Петелько
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ Анотація
Віталій Васильович Хавтирко, Юлія Володимирівна Малогулко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ВИЗНАЧЕННЯ СИЛИ ТЯГИ ТА СИЛИ ОПОРУ В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПРИВОДІ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ВИМИКАЧА Анотація
Олег Васильович Дідушок
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ, ЗУМОВЛЕНИХ ФУНКЦІОНУВАННЯМ РОЗОСЕРЕДЖЕНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ Анотація
Олеся Василівна Власова
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГIЇ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація
Владислав Олегович Буженко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація
Максим Вікторович Панасюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) Використання елегазових вимикачів Анотація
Євгеній Олександрович Смажний
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ВИКОРИСТАННЯ МІКРОСХЕМИ MELEXIS™ MLX90129 ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ОБЕРТОВИХ ЧАСТИН ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН Анотація
Ігор Костянтинович Говор, Леонід Андрійович Байда, Володимир Сергійович Голодюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ВИКОРИСТАННЯ НАПІВТУНЕЛЮ ДЛЯ ВІТРОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ Анотація
Владислав Олександрович Сухов
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАТИВНИХ ОЗНАК ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ДЕФЕКТІВ ГІДРОАГРЕГАТІВ Анотація
Валерій Федорович Граняк
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА LABVIEW ДЛЯ РОЗРОБКИ ЛАБОРАТОРНИХ СТЕНДІВ Анотація
Дмитро Петрович Проценко, Богдан Юрійович Нич, В’ячеслав Сергійович Горобчук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ПАКЕТІВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ Анотація
Микола Миколайович Мошноріз, Андрій Валерійович Гавриляк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ВИКОРИСТАННЯ ТИПОВИХ ГРАФІКІВ НАВАНТАЖЕННЯ У ЗАДАЧАХ ДОСТОВЕРІЗАЦІЇ ДАНИХ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Анотація
Олександр Борисович Бурикін
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) Вирівнювання добового графіка електричного навантаження Анотація
Олексій Вікторович Бабенко, Владислав Васильович Петелько
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ВИХРОСТРУМОВИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ АБСОЛЮТНОГО ОСЬОВОГО ЗМІЩЕННЯ РОТОРА ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ Анотація
Валерій Федорович Граняк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ВПЛИВ КОМПЕНСУЮЧИХ УСТАНОВОК ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ НА ЗНИЖЕННЯ ВТРАТ В РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ Анотація
Вадим Дмитрович Григоренко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ВПЛИВ МАЛИХ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА РЕЖИМИ РОБОТИ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ Анотація
Віталій Михайлович Склярук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) Вплив на роботу системи електропостачання з несиметричною напругою батарей статичних конденсаторів Анотація
Андрій Миколайович Гриб
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «АКТИВНОГО» СПОЖИВАЧА В УКРАЇНІ Анотація
Анастасія Богданівна Урода, Владислав Олександрович Лесько
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ГРАДІЄНТНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ Анотація
Марія Юріївна Москвічова, Олександр Дмитрович Демов
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ДІАГНОСТУВАННЯ ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ЗА ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЧАСТКОВИХ РОЗРЯДІВ Анотація
Андій Михайлович Чехман
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ДІАГНОСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНА ЗА ПАРАМЕТРАМИ ЙОГО ЗОВНІШНЬОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ Анотація
Михайло Петрович Розводюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ДІАГНОСТУВАННЯ КОНДЕНСАТОРІВ СИЛОВОЇ СХЕМИ СТАТКОМ Анотація
Сергій Левицький
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ З ВИКОРИСТАННЯМ БАГАТОТІЛЬНОГО ДИНАМІЧНОГО АНАЛІЗУ Анотація
Олег Васильович Дідушок
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) Декомпозиція задачі оптимізації руху гібридного автомобіля Анотація
Олександр Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін, Віталій Анатолійович Лобатюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ДЕКОМПОЗИЦІЯ РАДІАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПРИ РОЗРАХУНКУ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ Анотація
І. С. Ситар
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОСТІ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК Анотація
Олексій Михайлович Головченко, Олена Миколаївна Нанака, Владіслав Володимирович Студинський
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ НАСОСОМ ЗМІННОГО РОБОЧОГО ОБ’ЄМУ Анотація
Артем Олегович Товкач, Володимир Васильович Богачук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ДВОДВИГУНОВИХ ПРИВОДІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ НА БАЗІ ВІКОННОГО КОМПАРАТОРА Анотація
Андрій Миколайович Коваль, Тетяна Вікторівна Савенчук
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ДО ПИТАННЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ГАЛЬМІВНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТНО- КЕРОВАНИХ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ Анотація
Андрій Бартецький
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) До питання діагностування електроприводів з асинхронними двигунами Анотація
Сергій Миколайович Бабій, Андрій Анатолійович Бартецький
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАСОБІВ ДІАГНОСТУВАННЯ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ Анотація
Володимир Віталійович Грабко, Валентин Володимирович Грабко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ДО ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ КІЛЬКОСТІ ЕНЕРГІЇ, ВИРОБЛЕНОЇ ВІТРОВИМ КОЛЕСОМ Анотація
Валентин Володимирович Грабко, Андрій Олексійович Столовник
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ МЕРЕЖЕВИМ БАГАТОРІВНЕВИМ ІНВЕРТОРОМ НАПРУГИ ПРИ РОБОТІ З СОНЯЧНИМ МОДУЛЕМ Анотація
Вадим Сергійович Бомбик
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ Анотація
Сергій Васильович Кравчук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) Дослідження впливу вітрових електричних станцій на режими роботи локальної електроенергетичної системи Анотація
Юлія Володимирівна Малогулко, Юрій Васильович Семенюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) Дослідження впливу вітрових електричних станцій на режими роботи локальної електроенергетичної системи Анотація
Юрій Васильович Семенюк, Юлія Володимирівна Малогулко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФЕКТІВ В СИЛОВИХ ТРАНФОРМАТОРАХ Анотація
Віталій Васильович Хавтирко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ГІБРИДНОГО МІСЬКОГО АВТОМОБІЛЯ Анотація
Олександр Анатолійович Паянок, Михайло Дмитрович Майданський
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ УНІВЕРСАЛЬНОГО БЛОКА ЖИВЛЕННЯ Анотація
Аліна Миколаївна Ратушна
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОБТІ-КАЧІВ ДЛЯ БЕЗРЕДУКТОРНИХ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ Анотація
Олександр Борисович Мокін
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОВОЛЬТАЇЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПОТРЕБ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДИНКІВ Анотація
Владислав Віталійович Гордієвський
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ КЕРУВАННЯ ПРОСТОРОВО−РОЗПОДІЛЬЧИМИ СИСТЕМАМИ Анотація
Андрій Олександрович Матвєєв
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ ШУНТУЮЧИХ РЕАКТОРІВ Анотація
Андрій Сергійович Мельничук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ КОНДЕНСАТОРІВ ЗВ’ЯЗКУ СМА 166/√3 Анотація
Віталій Анатолійович Дмуховський
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) Дослідження можливостей сучасних мікропроцесорних захистів генераторів Анотація
Владислав Михайлович Лисий, Олександр Євгенійович Рубаненко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГАСІННЯ ДУГИ В ЕЛЕГАЗОВИХ ВИМИКАЧАХ Анотація
Павло Вікторович Кущенко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЖЕРЕЛ РОЗПОДІЛЕНОГО ГЕНЕРУВАННЯ В ЛОКАЛЬНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМАХ Анотація
Юлія Володимирівна Малогулко, Юрій Васильович Семенюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕНАПРУГ ПРИ КОМУТАЦІЇ ВАКУУМНИХ ВИМИКАЧІВ Анотація
Ольга Олегівна Онищук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) Дослідження пошкоджень та обґрунтування доцільності вдосконалення ремонтів шунтових реакторів 750 кВ Анотація
Олександр Євгенійович Рубаненко, Віталій Анатолійович Дмуховський
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШКОДЖУВАНОСТІ ОБЛАДНАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ Анотація
Андрій Валентинович Атаманський
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШКОДЖУВАНОСТІ ОЛИВНИХ ВИМИКАЧІВ Анотація
Олег Борисович Брухно
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШКОДЖУВАНОСТІ ШУНТУЮЧИХ РЕАКТОРІВ Анотація
Андрій Сергійович Мельничук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА В УМОВАХ ПОГІРШЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Анотація
Юрій Васильович Лобода
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧАСТОТНОГО АНАЛІЗУ Анотація
Андрій Олександрович Матвєєв
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧАСТОТНОГО АНАЛІЗУ Анотація
Андрій Олександрович Матвєєв
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) Дослідження струмів короткого замикання Анотація
Тетяна Вікторівна Андрієнко, Денис Сергійович Кушнір
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОЇ СХЕМИ ТА УСТАТКУВАННЯ ЕНЕРГОБЛОКУ ТЕС З ПІДВИЩЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПАРИ Анотація
Богдан Андрійович Бойко, Олексій Михайлович Головченко, Олена Миколаївна Нанака
 
1 - 100 з 287 результатів 1 2 3 > >> 


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2018