Перегляд списку назв робіт


 
Планова конференція Назва
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) Комп'ютерна модель врівноваженого ліфта в Matlab Анотація
Сергій Миколайович Бабій, Тетяна Василівна Кириловська
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ Анотація
Вячеслав Леонідович Брацлавський, Юрій Юрійович Півнюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТУВАННЯ ВОДИ Анотація
Микола Миколайович Мошноріз
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) Комп’ютерна модель підйомної лебідки з врівноваженою кінематичною схемою Анотація
Сергій Миколайович Бабій, Дмитро Владиславович Косій
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) КОМП’ЮТЕРНА МОДЕЛЬ ПІДЙОМНОЇ ЛЕБІДКИ КРАНА В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB Анотація
Аліна Миколаївна Ратушна, Сергій Миколайович Бабій
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕЖИМИ РОБОТИ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ Анотація
Василь Олександрович Корчмарчук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) КОНТРОЛЬ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ Анотація
Юрій Анатолійович Лобатюк, Андрій Миколайович Гриб
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СТАТОРА ТА КОРОТКОЗАМКНУТОГО РОТОРА АСИНХРОННОЇ МАШИНИ Анотація
Вадим Сергійович Бомбик
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) КОНЦЕПЦІЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА БАЗІ СИСТЕМИ «РОЗУМНОГО» БУДИНКУ Анотація
Олександр Олександрович Терепа, Олексій Вікторович Бабенко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД «ХВИЛЯ» ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ В СИСТЕМАХ ПЕРЕКАЧУВАННЯ ВОДИ Анотація
Микола Омелянович Казак, Олександр Дмитрович Майданський, Микола Миколайович Мошноріз
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФОТОВОЛЬТАЇЧНИХ ПАНЕЛЕЙ Анотація
Юрій Анатолійович Лобатюк, Олександр Вікторович Хливнюк
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ЛЮМІНІСЦЕНТНИЙ МЕТОД ТА ЗАСІБ БЕЗКОНТАКТНОГО ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПОЛЮСНИХ ОБМОТОК ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН Анотація
Валерій Федорович Граняк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) Мінімізація втрат електроенергії на виробництві. Анотація
Максим Сергійович Задворний
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ РЕГУЛЯТОРІВ СТРУМУ МЕРЕЖЕВИХ ІНВЕРТОРІВ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Анотація
Сергій Михайлович Левицький
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ Анотація
Дмитро Юрійович Федотов, Микола Миколайович Мошноріз
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПІДІГРІВНИКІВ ЖИВИЛЬНОЇ ТА МЕРЕЖНОЇ ВОДИ ТЕС В КОМП’ЮТЕРНОМУ ТРЕНАЖЕРІ Анотація
Олексій Михайлович Головченко, Олена Миколаївна Нанака
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) МЕТА І ЗАВДАННЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ У ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація
Надія Олександрівна Манжак
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НАДІЙНОСТІ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З РОЗОСЕРЕДЖЕНИМ ГЕНЕРУВАННЯМ Анотація
Василь Федорович Кириченко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) МЕТОДИ PОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ Анотація
Олександр Русланович Лещенко, Олексій Вікторович Бабенко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) Методи вибору варіанту енергоефективного обладнання Анотація
Олексій Вікторович Бабенко, Марина Вікторівна Олійник
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ВЕНТИЛЬНИХ ДВИГУНІВ. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ Анотація
Микола Миколайович Мошноріз, Олег Віталійович Руденко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ Анотація
Сергій Костянтинович Завадецький, Сергій Михайлович Левицький
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ БАЛАНСУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З ФОТОЕЛЕКТРИЧНИМИ СТАНЦІЯМИ Анотація
Сергій Васильович Кравчук, Петро Демянович Лежнюк, Віктор Олександрович Плотиця
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) Моделі оптимального руху гібридного автомобіля у фазі створення тяги лише електроприводом Анотація
Олександр Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін, Віталій Анатолійович Лобатюк
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) Модель компенсації реактивної потужності у розподільних електричних мережах на основі відносних спадів напруги Анотація
Юрій Юрійович Півнюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) Моделювання режимів роботи вантажопідйомних механізмів в середовищі Matlab Анотація
Сергій Миколайович Бабій, Аліна Миколаївна Ратушна
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ З НЕЧІТКИМ РЕГУЛЯТОРОМ МЕРЕЖЕВОГО ІНВЕРТОРА Анотація
Ірина Анатоліївна Бартецька, Петро Дем’янович Лежнюк
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) Модернізація стенду для дослідження двигуна постійного струму Анотація
Михайло Птерович Розводюк, Руслан Олександрович Беседін, Олег Леонідович Тимошенко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) МОДИФІКАЦІЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЦИФРОВОГО СЕНСОРА ВІБРАЦІЙ Анотація
Володимир Сергыйович Голодюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) МОЖЛИВОСТІ IOT ДЛЯ ВИКОРИТСАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ І ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація
Олександр Вячесавович Паланюк
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА АВТОМА-ТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ AUTOСAD ELECTRICAL ДЛЯ ПОБУДОВИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМ Анотація
Микола Миколайович Мошноріз, Олександр В'ячеславович Паланюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) НАПРУГА ЗМІЩЕННЯ НЕЙТРАЛІ БАГАТОФАЗНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ В КООРДИНАТНОМУ ПРОСТОРІ ВІДНОСНИХ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН. МЕТОД ЗІСТАВЛЕНОЇ НЕСИМЕТРІЇ Анотація
Юрій Григорович Ведміцький
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) НАПРЯМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОЇ СХЕМИ ЕНЕРГОБЛОКУ ЛАДИЖИНСЬКОЇ ТЕС Анотація
Марія Юріївна Москвічова, Олексій Михайлович Головченко, Олена Миколаївна Нанака
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ SMART-БУДИНКІВ НА БАЗІ ПРОТОКОЛУ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ KNX ФІРМИ HAGER Анотація
Владислав Васильович Слівінський, Юрій Петрович Войтюк, Юлія Андріївна Шуллє
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) НЕРУЙНІВНИЙ МЕТОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТИ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ В ОДНОВИМІРНИХ СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ Анотація
Юрій Григорович Ведміцький, Ілля Олександрович Гненний
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) Нестандартний аналіз в ТОЕ: перехідні процеси в колах 1 порядку з порушенням законів комутації Анотація
Самоїл Шулімович Кацив
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) Нестандартний аналіз в ТОЕ: перехідні процеси в колах 2 порядку з порушенням законів комутації Анотація
Самоїл Шулімович Кацив
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) Нечітка математична модель для визначення залишкового ресурсу електричного двигуна Анотація
Михайло Петрович Розводюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) НОВІ МОЖЛИВОСТІ MATLAB 2016 ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ Анотація
Микола Миколайович Мошноріз, Максим Борисович Боднаревський
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ОПТИМАЛЬНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНИХ НАВАНТАЖЕНЬ Анотація
Віктор Олександрович Букштейн, Леонід Борисович Терешкевич
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) Обгрунтування наявності на графіку вихідної характеристики вимірювального трансформатора струму спадної ділянки Анотація
Олександр Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін, Яна Вікторівна Хом'юк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ОБҐРУНТУВАННЯ МЕЖ ДІАПАЗОНУ ЧАСТОТ АЧХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ВІДПОВІДНОГО ДЕФЕКТАМ ЗСУВУ ВИТКІВ Анотація
Максим Олександрович Грищук
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) Огляд існуючих методів розрахунку заземлювальних пристроїв розподільних установок Анотація
Артур Віталійович Стець
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ РОЗПОДІЛЬНИХ УСТАНОВОК Анотація
Артур Віталійович Стець
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) Огляд наукових праць присвячених електромобілям з тяговими електроприводами змінного струму Анотація
Вадим Вікторович Горенюк
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ОПЕРАТИВНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ НОРМАЛЬНИМИ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ Анотація
Олександр Євгенович Рубаненко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ МАГНІТНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЖОРСТКОСТІ ОПОРНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН Анотація
Валерій Федорович Граняк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАТРОННОГО ГІДРОПРИВОДА Анотація
Артем Олегович Товкач, Володимир Васильович Богачук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ЕНЕРГОСИСТЕМИ З ВИКОРИСТАННЯМ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Анотація
Сергій Васильович Кравчук, Володимир Васильович Нетребський, Андрій Валентинович Карпенко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕТІКАНЬ АКТИВНОЇ ТА РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТЕЙ У РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ ЗАСОБАМИ РОЗОСЕРЕДЖЕНОГО ГЕНЕРУВАННЯ Анотація
Анна Миолаївна Герей
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕТІКАНЬ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ Анотація
Євгеній Андрійович Волкотруб
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ Анотація
Олександр Володимирович Іванішин
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ОПТИМІЗАЦІЯ ПУСКОВИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРОПРИВОДНИХ НАСОСНИХ АГРЕГАТІВ Анотація
Петро Омелянович Курляк
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЛОКАЛЬНІЙ ЕЛЕКТРИЧНІЙ СИСТЕМІ Анотація
Артур Валерійович Ситник, Петро Дем'янович Лежнюк
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) Оптимізація розподілу навантаження між електростанціями з урахуванням втрат потужності в електричних мережах Анотація
Денис Павлович Ковальчук, Віра Володимирівна Тептя
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 0,4 кВ Анотація
Леонід Борисович Терешкевич, Олександр Олексійович Хоменко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 0,4 кВ Анотація
Леонід Борисович Терешкевич, Олександр Олексійович Хоменко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 0,4 кВ Анотація
Леонід Борисович Терешкевич, Олександр Олександрович Хоменко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) Оптимізація способу прокладання провідників в цехових мережах Анотація
Олексій Вікторович Бабенко, Олександр Сергійович Матат
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПЛЕКСІВ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ У ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ Анотація
Ірина Анатоліївна Бартецька
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОТОЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ В ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ Анотація
Андрій Анатолійович Огороднік
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ОПТИМАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ RL-ДІОДНОГО ГЕНЕРАТОРА ХАОТИЧНИХ КОЛИВАНЬ Анотація
Самоїл Шулімович Кацив, Артем Сергійович Мельник
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ОПТИМАЛЬНЕ ІНТЕГРУВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ В ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ ЕНРГОСИСТЕМ Анотація
Сергій Васильович Кравчук, Петро Демянович Лежнюк, Ігор Олександрович Прокопенко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ОПТИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. Анотація
Юрій Вікторович Ніколюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) Оптимальне поєднання організаційних і технічних заходів з підвищення енергоефективності на підприємствах Анотація
Олексій Вікторович Бабенко, Євгеній Борисович Кутик
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ОПТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛО-ГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ Анотація
Володимир Васильович Богачук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Олександр Степанович Березовський
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Надія Олександрівна Манжак, Юлія Андріївна Шуллє
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ SMART GRID Анотація
Юрій Анатолійович Лобатюк, Андрій Миколайович Пержар
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВІБРОДІАГНОСТУВАННЯ ОБОРОТНИХ ГІДРОАГРЕГАТІВ ГІДРОАКУМУЛЮЮЧИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ Анотація
Сергій Олександрович Биковский, Вячеслав Губейович Мадьяров, Самоїл Шулімович Кацив
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАКУУМНИХ ВИМИКАЧІВ Анотація
Дмитро Олексійович Аніпченко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ Анотація
Владислав Олександрович Лесько, Богдан Володимирович Палій
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) Особливості ефективного використання АСКОЕ на підприємствах Анотація
Олексій Вікторович Бабенко, Вадим Сергійович Ткачук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДІАГНОСТИНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ РЕТОМ В ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ» Анотація
Олександр Євгенійович Рубаненко, Вадим Сергійович Мельник
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ЗАХИСТУ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ФЕС Анотація
Павло Олександрович Романов, Олександр Євгенійович Рубаненко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ПЛАТФОРМИ ARDUINO Анотація
Сергій Павлович Дишкант, Валерій Федорович Граняк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) Особливості постановки та вирішення оптимізаціних задач симетрування електричних режимів Анотація
Олександр Олексійович Хоменко, Леонід Борисович Терешкевич
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) Особливості роботи та експлуатація електродвигунів власних потреб Анотація
Марія Сергіївна Костяєва
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ Анотація
Іван Юрійович Залізняк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТЛОДІОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТАХ Анотація
Владислав Сергійович Нечуя, Олександр Миколайович Кравець
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ОЦІНКА ЗАТРАТ НА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ НАСОСІВ ТА ВЕНТИЛЯТОРІВ В ЗАСТОСУВАННЯХ ОВК (ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ, КОНДИЦІЮВАННЯ) Анотація
Роман Володимирович Поліщук, Олександр Миколайович Кравець
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ОЦІНКА СТАНУ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗА НЕДОСТАТНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТЕЛЕВИМІРЮВАННЬ Анотація
Катерина Олександрівна Повстянко, Олександр Борисович Бурикін
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ОЦІНЮВАННЯ ІМОВІРНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНЕРУВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Анотація
Сергій Васильович Кравчук, Андрій Андрійович Огороднік
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ Анотація
Анна Сергіївна Кульматицька
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НА СТАДІЇ ПЕРЕДПРОЕКТНИХ РОЗРАХУНКІВ Анотація
Юрій Фещук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ГЕНЕРУВАННЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА РЕЖИМНІ ПАРАМЕТРИ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ Анотація
Ігор Олександрович Прокопенко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2016) ОЦІНЮВАННЯ ЗБИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ПОРУШЕННІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ Анотація
Дмитро Богданович Солоненко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З ВІДНОВЛЮВАЛЬНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Анотація
Олександр Олександрович Стахов
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ КОНТРОЛЮ НАПРУГИ НА ЗАТИСКАЧАХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ В ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ Анотація
Олександр Кіянюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ ЧАСТОТНО-КЕРОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ Анотація
Василь Юрійович Самойлов, Олександр Миколайович Кравець
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) Підвищення енергоефективності підприємств шляхом автоматизації ланок управління споживачами енергоресурсів Анотація
Олексій Вікторович Бабенко, Анатолій Вікторович Ольшевський
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ХЛІБОПЕКАРНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація
Дмитро Богданович Солоненко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Анотація
Микола Юрійович Свіргун
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Анотація
Микола Юрійович Свіргун
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) Підвищення ефективності використання електроприводів на підприємствах Анотація
Олексій Вікторович Бабенко, Владислав Дмитрович Акопов
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕНСУЮЧИХ УСТАНОВОК НА ГНІВАНСЬКОМУ ЗАВОДІ «СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ» Анотація
Олександр Дмитрович Демов, Марія Юріївна Ситник
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2018) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОВОЇ СХЕМИ ТЕЦ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Анотація
Олексій Михайлович Головченко, Олена Миколаївна Нанака, Карина Русланівна Нагорна
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОНАСОСНОЇ УСТАНОВКИ Анотація
Сергій Русланович Гаврищук, Олексій Михайлович Головченко, Олена Миколаївна Нанака
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СЕП ДІЛЬНИЦІ РЕМОНТІВ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ОБЛАДНАННЯ ПІДСТАНЦІЇ ВІННИЦЯ-750 КВ Анотація
Євгеній Борисович Кутик, Юлія Андріївна Шуллє
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019) ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ ДИСЦИПЛІН, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» Анотація
Володимир Грабко
 
201 - 300 з 412 результатів << < 1 2 3 4 5 > >> 


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2019