КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання


Цей сайт висвітлює наукові та науково-практичні конференції, які проводяться у Вінницькому національному технічному університеті

 

АКТИВНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

  • III Міжнародна науково-методична Інтернет-конференція «ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ (2022)» відбудеться 20-22 червня 2022 року. Термін проведення конференції перенесений на 11-12 жовтня 2022 р. Доповіді приймаються по 10 жовтня 2022 року.
    Докладніше...
  • VI Міжнародна науково-практична конференція «ЗНАННЯ, ОСВІТА, ОСВІЧЕНІСТЬ. Феномен успіху Китаю: світоглядні та технологічні аспекти - 2022» відбудеться 10-11 жовтня 2022 року. Доповіді приймаються до 20 вересня 2022 року.  Докладніше...

Перелік усіх конференцій, які проводяться у ВНТУПроблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності

Міжнародна науково-методична Інтернет-конференція

III Конференція відбудеться 11-12 жовтня 2022 року

Перегляд конференції

Знання. Освіта. Освіченість

Міжнародна науково-практична конференція 
Чергова Vi МНПК «Знання. Освіта. Освіченість» Феномен успіху Китаю: світоглядні та технологічні аспекти - 2022 відбудеться 10-11 жовтня 2022 року

Перегляд конференції

Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів аспірантів та молодих науковців

Чергова конференція відбулася 17 червня 2022 р.

Перегляд конференції

Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ)

Конференція проводиться за участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області 
Чергова  п’ятдесят перша конференція відбулася 31 травня 2022 року.

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет інформаційних електронних систем

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет електроенергетики та електромеханіки

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет менеджменту та інформаційної безпеки

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет машинобудування та транспорту

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Інститут Конфуція

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Інститут соціально-гуманітарних наук

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Інститут інтеграції навчання з виробництвом

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Головний центр виховної роботи

Перегляд конференції

Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту

Основні напрямки роботи конференції: стратегії та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні технології, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технологiї підготовки спецiалiстiв з вищою технічною освiтою в галузі автомобільного транспорту.

Чергова X інтернет-конференцiя відбулася 14-15 квітня 2022 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні

Міжнародна науково-практична конференція

Метою Міжнародної науково-практичної конференції є  обмін досвідом у сфері інноваційного забезпечення сталого розвитку країни, інтеграції з ЄС

Чергова V конференція, відбулася 25 лютого 2022 року

Перегляд конференції

Енергоефективність в галузях економіки України

Міжнародна науково-технічна конференція проводиться раз у два роки. Метою конференції є обговорення та розв’язання теоретичних та практичних задач розроблення та впровадження енергоефективних природозбережних технологій та обладнання в галузях економіки України.

Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 90-річчю від дня народження професора кафедри БМГА М. Ф. Друкованого, відбувалася 23-25 листопада 2021 року

 

Перегляд конференції

Сучасні проблеми інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем

Mіжнародна науково-практична конференція проводиться раз у два роки

Метою конференції є забезпечення можливостей для поширення наукової, технічної та інженерної інформації в напрямку розвитку:
- методів підвищення ефективності вузлів і пристроїв у системах радіотехніки та телекомунікацій на підставі аналізу, синтезу й оптимізації їх структурних та принципових (електричних) схем і режимів роботи;
- принципів побудови радіотехнічних і телевізійних елементів, удосконалення технології виробництва вузлів та пристроїв різного призначення на підставі використання нових фізичних, хімічних, біологічних та інших явищ;
- питань сучасних проблем радіоелектроніки, телекомунікацій, приладобудування, біомедичної інженерії, використання сучасних інформаційних технологій в галузі радіоелектронних, телекомунікаційних та біомедичних систем.

VIII конференція відбулася 03-05 листопада 2021 року

 

Перегляд конференції

Актуальні проблеми бойового застосування та експлуатації і ремонту зразків озброєння та військової техніки

Всеукраїнська науково-технічна інтернет-конференція

Метою конференції є>обмін досвідом спеціалістів наукових та освітніх організацій і установ по актуальним проблемам бойового застосування, експлуатації і ремонту озброєння та військової техніки, а також визначення загальних тенденцій розвитку в зазначених напрямках.

Всеукраїнська науково-технічна інтернет-конференція відбулася 16– 17 листопада 2021 року

 

Перегляд конференції

Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту

Мета конференції – обмін досвідом спеціалістів вузів і дослідницьких організацій з розвитку і вдосконаленню транспортних систем і їх взаємодії, а також визначення загальних тенденцій розвитку автомобільної галузі

ХIV Міжнародна науково-практична конференція, присвячена дню працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства,  відбулася  25 - 27 жовтня 2021 р.

Тематика конференції:  стратегії та перспективи розвитку автомо­більного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні системи, логістика, організація і безпека руху; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі автомобільного транспорту.

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Оптимальне керування електроустановками

Міжнародна науково-технічна конференція, проводиться раз у два роки

Метою конференції є обговорення питань оптимального керування в електроенергетичних та електромеханічних системах для пошуку спільних підходів, обміну ідеями, визначення тенденцій розвитку цієї галузі науки, встановлення плідних контактів, заохочення талановитої молоді до наукового пошуку. Особливу увагу в ході конференції передбачається приділити застосуванню математичного моделювання, оптимізації, вимірювальним комплексам, комп’ютерним системам діагностування, сучасним інформаційним технологіям, альтернативним і відновлюваним джерелам енергії, розосередженим джерелам енергії в локальних системах, перетворенню електроенергії та електроощадним технологіям.

V Міжнародна науково-технічна конференція відбулася 19 – 21 жовтня 2021 року

 

Перегляд конференції

Міжнародний з’їзд екологів

Міжнародна наукова конференція

VІІІ МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ відбувся 22-24 вересня 2021 року

 

Перегляд конференції

Перспективи розвитку машинобудування та транспорту

Міжнародна науково-технічна конференція

Метою конференції є забезпечення можливостей для поширення найновішої наукової, технічної та інженерної інформації в напрямку розвитку галузевих технологій та обладнання, автомобільної техніки і технологій, методів динаміки машин та споруд, матеріалознавства і обробки металів тиском, а також пропаганди наукових досягнень провідних вчених України і закордону.

Друга конференція відбулася 13-15 травня 2021 року

 

Перегляд конференції

Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців

Метою конференції є обмін досвідом з застосування інноваційних технологій навчання, пошук пріоритетних напрямів наукових досліджень, розвиток наукової співпраці між учбовими закладами, науковими установами  України та зарубіжжя, залучення молодих талановитих учених до наукових досліджень.

Чергова V конференція відбулася 25 березня 2021 року

Перегляд конференції

Інноваційні технології в будівництві

Метою конференції є обговорення та розробка пропозицій щодо розв’язання теоретичних та практичних задач в галузі інноваційних технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, інженерних мереж, а також їх енергетичної та економічної ефективності.

Чергова конференція відбулася 10-12 листопада 2020 року

Перегляд конференції

Контроль і управління в складних системах

Міжнародна конференція з контролю та управління в складних системах (КУСС)

Напрямки роботи конференції: Теоретичні основи контролю та управління; Перспективні методи, програмні і технічні засоби систем контролю і управління; Контроль та управління в окремих галузях; Контроль та керування в енергетиці; Інтелектуальні технології в системах управління

Чергова ХV міжнародна конференція КУСС-2020 відбулася 8-10 жовтня 2020 року

Перегляд конференції

Інтернет-Освіта-Наука

Основні напрямки роботи конференції: Інтелектуальні інформаційні технології; Комп'ютерні мережеві технології; Комп'ютерна інженерія; Математичне моделювання; Комп’ютерні технології та Інтернет в інформаційному суспільстві; Інформаційні технології та Інтернет у навчальному процесі та наукових дослідженнях; Геоінформаційні системи

Чергова XII міжнародна науково-практична конференцiя відбулася 26-29 травня 2020 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах

Міжнародна наукова конференція
V конференція відбулася 29-31 жовтня 2019 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Знакові постаті Поділля

Науково-практична конференція, присвячена дослідженню творчості відомих літераторів та митців Вінниччини.
Чергова конференція, присвячена творчій спадщині Леоніда Філонова, відбулася 21 березня 2019 року

Перегляд конференції

Якість і безпека: сучасні реалії

Науково-практична інтернет-конференція
Чергова конференція відбулася 14-15 березня 2019 року

Розташована на окремому сайті

Перегляд конференції

Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій

Обмін досвідом, обговорення найважливіших науково-практичних питань в галузі реноваційних технологій
VI конференція, присвячена 70-річчю від дня народження В. І. Савуляка, відбулася 13-15 вересня 2018 року

Розташована на окремому сайті

Перегляд конференції

Наукові проблеми державотворення України

Міжнародна науково-практична конференція присвячена комплексному аналізу нагальних проблем державотворення України
конференція відбулася 7-8 листопада 2017 року

Перегляд конференції

Сучасні вібраційні технології, машини, обладнання та динамічні процеси в них

Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» щоразу відбувається в іншому виші України.  
XVI МНТК вперше проходила у ВНТУ 26-27 жовтня 2017 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації

Міжнародна науково-практична конференція
VI конференція відбулася 24-25 жовтня 2017 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки

Всеукраїнська науково-технічна конференція
Конференція відбулася 17-19 травня 2017 року

Використовується власний сайт

Перегляд конференції

Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
Конференція відбулася 1-2- грудня 2015 року

Розташована на окремому сайті

Перегляд конференції