КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання


Цей сайт висвітлює наукові та науково-практичні конференції, які проводяться у Вінницькому національному технічному університеті


Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців

Перегляд конференції

Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ)

Конференція проводиться за участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Інститут соціально-гуманітарних наук

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Головний центр виховної роботи

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Інститут інтеграції навчання з виробництвом

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет комп'ютерних систем і автоматики

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет менеджменту та інформаційної безпеки

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет електроенергетики та електромеханіки

Перегляд конференції

НТКП ВНТУ. Факультет машинобудування та транспорту

Перегляд конференції

Якість і безпека: сучасні реалії

Науково-практична конференція

Перегляд конференції

Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців

Перегляд конференції

Інноваційні технології в будівництві

Метою конференції є обговорення та розробка пропозицій щодо розв’язання теоретичних та практичних задач в галузі інноваційних технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, інженерних мереж, а також їх енергетичної та економічної ефективності.

Перегляд конференції

Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій

Обмін досвідом, обговорення найважливіших науково-практичних питань в галузі реноваційних технологій

Перегляд конференції

Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності

Міжнародна науково-методична Інтернет-конференція

Перегляд конференції

Знання. Освіта. Освіченість

Перегляд конференції

Контроль і управління в складних системах

ХІV Міжнародна конференція

Перегляд конференції

Оптимальне керування електроустановками

ІV Міжнародна науково-технічна конференція

Перегляд конференції

Наукові проблеми державотворення України

Міжнародна науково-практична конференція присвячена комплексному аналізу нагальних проблем державотворення України

Перегляд конференції

Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах

4-а Міжнародна наукова конференція

Перегляд конференції

Сучасні вібраційні технології, машини, обладнання та динамічні процеси в них

Перегляд конференції

Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації

Міжнародна науково-практична конференція

Перегляд конференції

Енергоефективність в галузях економіки України

Метою конференції є обговорення та розв’язання теоретичних та практичних задач розроблення та впровадження енергоефективних природозбережних технологій та обладнання в галузях економіки України.

Перегляд конференції

Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування

VІ Mіжнародна науково-технічна конференція

Перегляд конференції

Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки

Всеукраїнська науково-технічна конференція

Перегляд конференції

Знакові постаті Поділля

Науково-практична конференція, присвячена дослідженню творчості відомих літераторів та митців Вінниччини

Перегляд конференції

Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

Перегляд конференції

Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту

Міжнародна науково-технічна інтернет-конференця

Перегляд конференції