Подання доповіді

Онлайн-подання

Вже є ім'я користувача та пароль для сайту КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання?
Увійти

Потрібне ім'я користувача та пароль?
Перейти до реєстрації

Реєстрація та вхід потрібні для подання матеріалів та перевірки їх статусу.

 

Вимоги до матеріалів конференції

1.Оформлення тексту:

1.1. Текст доповіді повинен бути набраний українською, російською або англійською мовою. Україно- та російськомовні тексти повинні мати анотацію англійською мовою. Текст набирається шрифтом Times New Roman, кеглем 12 пунктів, з полуторним інтервалом.

1.2. Параметри сторінок: формат А4, поля по 15 мм з усіх сторін. Сторінки мають бути пронумеровані.

1.3. Текст доповіді повинен мати розмір не більше 7 сторінок формату А4.

1.4. Текст доповіді на початку повинен містити: УДК (обов’язково для авторів з України); назву доповіді напівжирним накресленням, 16 кегль; прізвище та ініціали автора (авторів); вчене звання, науковий ступінь, посаду й організацію (за бажанням); місто та країну проживання (курсивним накресленням, 14 кегль); анотацію мовою тексту; ключові слова; контактну інформацію: телефон, e-mail (ці дані не будуть публікуватися на сайті); Бажано подати переклад цієї інформації обома іншими мовами.

1.5. Далі після двох чистих рядків йде текст доповіді, який друкується 12 кеглем; назви розділів доповіді та підзаголовки — напівжирним накресленням, 14 кеглем;

1.6. Доповідь повинна містити висновки.

1.7. Список літератури оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1. 2006.

2. Отримані матеріали перевіряються щодо можливості їх розміщення на нашому сайті. Якщо матеріали прийнято, автору буде надіслано повідомлення.

Увага! До доповіді можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора.

Оргкомітет залишає за собою право доповнення та/або зміни цих правил.


 

Повідомлення про авторські права

Автори, які подали матеріали на цю конференцію, погоджуються з такими умовамии:
а) Автори, зберігаючі авторські права на свої роботи, водночас дозволяють розмістити свої неопубліковані роботи за Creative Commons Attribution Licenseліцензією, яка дає вільний доступ, право використання та поширення роботи із зазначенням авторства та її первісної публікації в рамках цієї конференції.
б) Автори мають право відмовитися від умов ліцензії Creative Commons і укласти окрему, додаткову угоду для невиключного розповсюдження і подальшої публікації роботи (наприклад, публікація переглянутої версії у науковому журналу, розміщення в інституційному репозитарії або опубліковання в книзі), із зазначенням її первісної публікації в рамках цієї конференції.
в) Крім того, заохочується публікація і розповсюдження авторами своїх робіт онлайн (на приклад, у інституційному репозитарію або на власних Інтернет-сайтах) в будь-який момент до або після конференції з посиланням на сайт конференції.

Заява про конфіденційність

 

Імена та адреси електронної пошти, введені на сайті конференції, будуть використані виключно для досягнення заявлених цілей конференції і не будуть доступні третім особам.© ІРВЦ ВНТУ 2016-2020