Перегляд списку назв робіт


 
Планова конференція Назва
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ОБГРУНТУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ РЕЗЕРВУ ДЖЕРЕЛА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ Анотація
П. Д. Лежнюк, Жан П’єр Нгома, В. О. Комар, С. В. Кравчук
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ОДИН ЗІ СПОСОБІВ ОПТИМАЛЬНОГО ВТОРИННОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ТА ПОТУЖНОСТІ Анотація
В. О. Костюк, О. Ф. Сідоров
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ОПЕРАТИВНЕ КОРИГУВАННЯ ТАРИФІВ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ДЛЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ Анотація
В. В. Кулик, В. В. Тептя, Є. А. Тептя
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМНОГО СТАБІЛІЗАТОРА ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ДЕМПФУВАННЯ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ КОЛИВАНЬ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ Анотація
О. С. Яндульский, А. А. Марченко, В. C. Гулий
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕТІКАНЬ РЕАКТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИНЦИПУ НАЙМЕНШОЇ ДІЇ Анотація
Віктор Пірняк
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ОПТИМАЛЬНА ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІМУМУ ЕНЕРГІЇ ПРИСКОРЕННЯ СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ НАПОРУ ВІДЦЕНТРОВОГО НАСОСУ Анотація
М. Я. Островерхов, М. П. Бурик
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯМ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Л. О. Копилова, І. Ю. Литвин, С. М. Балюта
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ НАДІЙНІСТЮ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ Анотація
С. В. Казанський
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СТВОРЕННЯ «ЗЕЛЕНИХ» МАЛИХ ГЕС Анотація
П. Ф. Васько, М. Р. Ібрагімова
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ В ГІБРИДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ Анотація
А. В. Білик, В. В. Кирик
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ОСОБЛИВОСТІ ПРЯМОГО МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ СИСТЕМ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ У ВИПАДКУ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПОТУЖНОСТІ ДЕКІЛЬКОМА НАВАНТАЖЕННЯМИ Анотація
Д. О. Босий
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ СТІЙКОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАТИЧНИХ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕНЕРГОСИСТЕМИ Анотація
В. О. Костюк
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПІЗНАВАННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕСИЛАННЯ Анотація
Г.М. Лисяк, І. І. Островка, І. О. Сабадаш
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ БЛОКІВ ТЕС У ВТОРИННОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЧАСТОТИ В ОЕС УКРАЇНИ Анотація
О. С. Яндульський, В. C. Гулий
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ОЦІНКА СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ЗА НАПРУГОЮ Анотація
В. Г. Сиченко, В. М. Ляшук, А. В. Рогоза, М. М. Пулін
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ОЦІНКА СТАНУ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ SMART METERING ТЕХНОЛОГІЙ Анотація
В. В. Кулик, О. Б. Бурикін, Ю. В. Томашевський, К. О. Повстянко
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ОЦІНКА ЧУТЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ НЕОДНОРІДНОСТІ ЕЕС ДО ПАРАМЕТРІВ РЕГУЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ ПРИ ВИБОРІ ЇХ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ Анотація
П. Д. Лежнюк, Н. В. Остра
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ОЦІНЮВАННЯ БАЛАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ З УРАХУВАННЯМ ТИПОВИХ ГРАФІКІВ ГЕНЕРУВАННЯ ТА СПОЖИВАННЯ Анотація
В. В. Кулик, В. Ф. Кириченко
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ МЕТЕОПАРАМЕТРІВ НА ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОБІТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ФОТОВОЛЬТАЇЧНИМИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМИ Анотація
П. Д. Лежнюк, Ю. А. Таранюк, В. О. Комар, С. В. Кравчук
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Анотація
Ю. А. Шуллє
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОЗОЗАХИСТУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕСИЛАННЯ ШЛЯХОМ ЗНИЖЕННЯ ОПОРІВ ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ Анотація
А. В. Журахівський, Т. В. Бінкевич
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АСИНХРОННИХ МАШИН ІЗ СУМІЩЕНИМИ ОБМОТКАМИ В ЯКОСТІ ГЕНЕРАТОРІВ ДЛЯ МАЛИХ ГЕС Анотація
О. Б. Михайлюк
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ПЕРСПЕКТИВИ ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕРЕЖ SMART GRID НА БАЗІ ПЛІС-ТЕХНОЛОГІЙ Анотація
С. О. Тимчук, І . О. Фурман, С. Я. Бовчалюк, О. М. Піскарьов
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ СУЧАСНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМ Анотація
В. А. Баженов
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ПОФІДЕРНИЙ АНАЛІЗ Й ОПТИМІЗАЦІЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ Анотація
В. В. Кулик, О. В. Глоба
 
51 - 75 з 97 результатів << < 1 2 3 4 > >>