Перегляд списку назв робіт


 
Планова конференція Назва
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 MONITORING AND TARGETING SYSTEMS ОБ’ЄКТІВ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ПРОЦЕДУРА ПЛАНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ Анотація
Л. В. Давиденко, Н. В. Давиденко
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 VIETNAM WHOLESALE ELECTRICITY MARKET: TRANSMISSION CONGESTION MANAGEMENT AND PRICING METHOD Анотація
Dinh Thanh Viet, Nguyen Hung, Nguyen Tan Hung
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДЕФЕКТІВ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ ЇХ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Анотація
О. Є. Рубаненко, М. О. Грищук, А. О. Матвєєв, І. І. Смагло
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація
В. І. Сівецький, О. М. Халімовський, О. Л. Сокольський, І. І. Івіцький, В. М. Куриленко
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 АВТОМАТИЧНЕ ВВЕДЕННЯ РЕЗЕРВУ МАГІСТРАЛІ РЕЗЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ Анотація
О. О. Дмитренко, В. В. Заколодяжний
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 АНАЛІЗ ВПЛИВУ КРИВОЇ НАМАГНІЧУВАННЯ НА ПРОЦЕСИ ОСЛАБЛЕННЯ ПОЛЯ В АСИНХРОННИХ ВЕКТОРНО-КЕРОВАНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДАХ Анотація
С. М. Ковбаса, А. Ю. Дученко
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 АНАЛІЗ НЕСИМЕТРИЧНИХ РЕЖМІВ РОБОТИ В ТРИФАЗНИХ МЕРЕЖАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ОБМІННОЇ ПОТУЖНОСТІ Анотація
С. П. Денисюк, Д. С. Горенко, П. С. Соколовський
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ НА БАЗІ ВІТРО- ТА ФОТОВОЛЬТАЇЧНИХ УСТАНОВОК Анотація
Ю. В. Малогулко, В. Л. Ковальчук
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ Анотація
В. Коновал, В. Мороз
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 АНАЛІЗ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ Анотація
В. М. Кутін, О. О. Шпачук, М. В. Нікітчук, В. М. Світко
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННІ КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID В РАМКАХ КОМПЛЕКСУ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ-ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ВОДОВІДЛИВУ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
О. М. Сінчук, С. М. Бойко, І. А. Мінаков
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 БЕЗЛЮФТОВИЙ ДВОКАНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД Анотація
В. І. Теряєв, В. П. Стяжкін, С. І. Гаврилюк
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ВІРТУАЛЬНІ ТРЕНАЖЕРНІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ КОМПЛЕКСИ Анотація
М. П. Розводюк
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ ШУНТОВИХ РЕАКТОРІВ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Анотація
О. Є. Рубаненко, В. В. Дмуховський, А. О. Мельничук
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИФІКОВАНОГО ТРАНСПОРТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ УМОВ РЕКУПЕРАЦІЇ ЕНЕРГІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Анотація
О. І. Саблін, В. Г. Кузнецов
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ВЕРИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ ЗБУДЖЕННЯ ПОТУЖНИХ СИНХРОННИХ МАШИН АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ДЛЯ ЗАДАЧ СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ Анотація
А. Козовий, В. Коновал, О. Пастух, О. Скрипник
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ВИЗНАЧЕННЯ ЄМНОСТІ НАКОПИЧУВАЧА ЯК ЕЛЕМЕНТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЛАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ ЛОКАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ Анотація
П. Д. Лежнюк, О. А. Ковальчук, В. О. Комар, С. В. Кравчук
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ВИКОРИСТАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ЕЕС Анотація
Н. В. Собчук, С. Я. Вишневський, О. В. Слободянюк, Д. О. Слободянюк
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ВПЛИВ НАСИЧЕННЯ МАГНІТОПРОВОДУ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З МАСИВНИМИ ТОРЦЕВИМИ ФЕРОМАГНІТНИМИ ЕКРАНАМИ НА АНАЛІЗ ПУСКОВИХ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОПРИВОДА Анотація
Н. Д. Красношапка, М. В. Пушкар, Р. А. Крикун
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ВРАХУВАННЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ Анотація
М. М. Черемісін, В. В. Черкашина
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ВРАХУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СИЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З ВІДНОВЛЮВАЛЬНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ Анотація
А. Л. Поліщук, О. І. Казмірук, С. В. Кравчук, І. О. Прокопенко
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ГАРМОНІЧНІ СКЛАДОВІ НАПРУГИ ТА СТРУМУ В МАГІСТРАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ Анотація
В. В. Кирик
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ДИСКРЕТНИЙ СПОСТЕРІГАЧ ГАРМОНІЧНОГО СКЛАДУ СТРУМУ ТРИФАЗНОЇ МЕРЕЖІ Анотація
С. М. Пересада, Ю. М. Зайченко
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ТА РОЗРОБКИ ТАКТИКИ ДОСЯЖНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
І. О. Сінчук
 
Оптимальне керування електроустановками -2017 ДО ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДАХ ТИПУ ШІП-ТЕД З РЕЛЕЙНИМ РЕГУЛЯТОРОМ ШВИДКОСТІ І ПЧ-ТАД З ВЕНТИЛЬНИМ КЕРУВАННЯМ ДЛЯ ШАХТНИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ Анотація
О. М. Сінчук, А. Б. Сьомочкін, В. О. Федотов
 
1 - 25 з 97 результатів 1 2 3 4 > >>