Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців

Міжнародні вимоги до організації праці оператора ПК PDF
Ірина Миколаївна Кобилянська, Анна Сергіївна Алєксєєнко
Перевірка експериментальної діяльності щодо розвитку компетентності з безпеки життєдіяльності вчителів PDF
Марія Сергіївна Астахова, Юрій Дмитрович Бойчук
Технолого-методические основы инновационной подготовки будущих учителей технического труда при изготовлении лесной скульптуры PDF
Сергей Яковлевич Астрейко, Александр Яковлевич Астрейко
Дидактическое обеспечение формирования профессиональных умений у будущих учителей физики и математики PDF
Елена Сергеевна Астрейко, Наталья Сергеевна Астрейко
Напрями створення та впровадження інновацій у математичній освіті в Західній Європі PDF
Віталій Валентинович Ачкан
Оцінка виробничих ризиків оператора ПК PDF
Євгеній Іванович Бакай, Євгеній Олександрович Кобилянський
Вимоги безпеки під час випалювання цегли PDF
Ірина Сергіївна Бевз
Нормативні вимоги щодо використання пестицидів у сільському господарстві PDF
Яна Іванівна Безусяк, Софія Віталіївна Дембіцька
Використання віртуальних лабораторних стендів для проведення лабораторних робіт з дисципліни “Основи охорони праці” PDF
Олег Володимирович Березюк
Профілактика професійних захворювань монтажника РЕА PDF
Роман Сергійович Білієнко
Шляхи зменшення впливу на навколишнє середовище під час будівництва вітрових електростанцій PDF
Вадим Михайлович Вавшко
Вимоги безпеки під час експлуатації насоса «Brushless DC Pumb» PDF
Андрій Валерійович Гавриляк
Впровадження інформацiйно-комунiкацiйних технологiй у професійній освіті: переваги та недоліки, проблематика PDF
Микола Анатолійович Гайдучок, Роман Сергійович Зінчук
Впровадження дистанційного навчання у вищих навчальних закладах PDF
Василь Вікторович Клименко, Микола Анатолійович Гайдучок
Заходи безпеки під час експлуатації резистивного перетворювача фізичних величин на основі генератора детерміновано-хаотичного сигналу PDF
Михайло Васильович Глушко, Володимир Юрійович Кучерук
Аналіз способів вдосконалення умов охорони праці на підприємстві PDF
Наталія Володимирівна Горох
Проблема захворювань опорно-рухового апарату користувача ПК PDF
Олексій Сергійович Давидюк
Безпечність застосування інформаційного обладнання – проблема сучасності PDF
Іван Іванович Данилюк
Організація робочого місця користувача ПК PDF
Анна Ігорівна Деркач, Світлана В'ячеславівна Королевська
ПРАЦЕОХОРОННА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Вікторія Геннадіївна Жданова
Створення фахових об’єднань як фактор розвитку децентралізації вищої освіти України PDF
Іван Вікторович Заюков, Інна Вікторівна Віштак
Функції інформаційних технологій в області навчання фахівців технічних професій PDF
Роман Сергійович Зінчук, Василь Вікторович Клименко
Проблема порушення зору користувача ПК PDF
Ольга Василівна Ковтун
Розробка та впровадження системи управління охороною праці на підприємстві PDF
Марія Володимирівна Коломієць
Правила техніки безпеки при експлуатації двигунів власних потреб PDF
Марія Сергіївна Костяєва
Вплив атмосферного тиску на працездатність людини PDF
Василь Миколайович Коробка
Акмеологические технологии в системе профессиональной подготовки будущего учителя PDF
Дарья Михайловна Кошман
Вимоги безпеки щодо експлуатації люмінесцентних ламп PDF
Євгеній Олександрович Кобилянський, Наталія Михайлівна Кравець
Профілактика порушення психічного здоров’я працівників контакт-центрів PDF
Марія Ігорівна Кудлаєнко
Вимоги безпеки під час експлуатації акумуляторних батарей PDF
Володимир Петрович Кулик
Розробка рекомендацій з охорони праці при роботі на персональних електронно-обчислювальних машинах PDF
Софія Віталівна Дембіцька, Андрій Юрійович Лавров
Оцінка ризику ймовірних небезпек на робочому місці PDF
Наталія Сергіївна Липова, Ірина Миколаївна Кобилянська
Вимоги безпеки під час роботи з установкою для отримання біогазу PDF
Анастасія Дмитрівна Майданюк, Михайло Степанович Лемешев
Вимоги Європейського Союзу в сфері охорони праці та промислової безпеки PDF
Тетяна Назарівна Манглієва, Євгеній Олександрович Кобилянський
Проблеми гігієни праці користувача ПК PDF
Ольга Анатоліївна Маринчук
Інноваційне освітнє середовище як фактор підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців PDF
Людмила Андріївна Марцева
Вимоги безпеки при виконанні монтажу РЕА PDF
Уляна Станіславівна Мельничук
Значення знань з охорони праці у сфері інформаційних технологій PDF
Марина Вікторівна Мигидин
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ШВЕЦІЇ PDF
Лариса Григорівна Мовчан
Використання засобів дистанційної освіти для підвищення ефективності навчального процесу у ВНЗ PDF
Ірина Степанівна Назарко
Вимоги безпеки під час експлатації гомогенізатора PDF
Олександр Вячеславович Паланюк
Вимоги безпеки під час використання сонячних батарей PDF
Анна Сергіївна Панькевич, Михайло Степанович Лемешев
Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та ремонту сонячних установок на фотоелементах PDF
Максим Ігорович Панянчук
Вимоги до освітлення робочого місця оператора ПК PDF
Богдан Олегович Пастушенко
ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ В ОБЛАСТІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Вероніка Олександрівна Пінчук
Методи оцінювання ризиків PDF
Максим Валентинович Плис
Вимоги безпеки під час експлуатації щита управління комплексів мікропроцесорного релейного захисту PDF
Дмитро Олександрович Поліщук
Проблема розслідування нещасних випадків на підприємстві PDF
Андрій Васильович Приймак
Заходи безпеки під час використання оптичних та електронних носіїв інформації PDF
Інна Вікторівна Віштак, Марія Сергіївна Ратушняк
Використання фахових завдань у процесі професійної підготовки майбутніх економістів PDF
Катерина Євгеніївна Рум’янцева, Олена Миколаївна Вільчинська
Вимоги безпеки при грозозахисті елементів електричної мережі PDF
Максим Ігорович Свірідов
Візуалізація знань як актуальний запит інформаційного суспільства до сфери освіти PDF
Олена Володимирівна Семеніхіна, Марина Григорівна Друшляк
Возможности современных информационных технологий для развития этнокультурной компетентности студентов PDF
Кристина Леонидовна Соколова
Нормативні вимоги щодо використання мінеральних добрив PDF
Світлана В’ячеславівна Королевська, Леся Володимирівна Стасенко
Сучасні освітні концепції і розвиток інформаційного суспільства в Україні PDF
Оксана Василівна Столяренко, Олена Вікторівна Столяренко
Розвиток охорони праці в Україні як дисципліни у навчальних закладах PDF
Дмитро Володимирович Тельнік
ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ У ВТНЗ PDF
Володимир Маркусович Михалевич, Оксана Іванівна Тютюнник
Формування поняття про професійні захворювання користувачів ПК в процесі підготовки PDF
Софія Віталівна Дембіцька, Марина Святославівна Фурман
Особливості використання мультимедійних програм в навчальному процесі PDF
Людмила Миколаївна Хоменко
Роль лекції в процесі формування математичної компетентності майбутніх інженерів PDF
Віктор Вікторович Хом’юк
Деякі аспекти впровадження інноваційних технологій у роботу вищого навчального закладу PDF
Ірина Володимирівна Хом’юк, Віра Андріївна Петрук
Особливості формування економічної компетентності майбутніх фахівців хімічної промисловості PDF
Олександра Артурівна Хохлова
Веб-платформа EDMODO як засіб дистанційної взаємодії викладача та студента PDF
Сергій Михайлович Цирульник, Василь Миколайович Ткачук
Проблема забруднення підземних вод PDF
Аліна Миколаївна Чернега
Значення знань про шкідливі та небезпечні фактори в професійній діяльності програмістів PDF
Віталій Володимирович Шевчук
ESP TEACHING INNOVATIONS PDF
Ірина Сергіївна Степанова
Вимоги безпеки при виготовленні друкованих плат PDF
Ігор Валерійович Климчук
Формування самооцінки як необхідної умови досягнення професійної компетентності PDF
Ірина Василівна Гріщенко
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Людмила Іванівна Жиле
Професійна спрямованість викладання математичних дисциплін для бакалаврів системного аналізу PDF
Оксана Федорівна Дяченко
Активизация деятельности учащихся на уроках производственного обучения PDF
Сергей Николаевич Щур, Эдуард Евгеньевич Гречанников
Деякі аспекти перепідготовки працівників екстремальних професій в умовах діючого підприємства PDF
Олександр Петрович Терещенко, Єлизавета Олександрівна Терещенко
Нормативні вимоги щодо використання лісових масивів в Еквадорі PDF
Джессіка Елізабет Гавіланес


© ІРВЦ ВНТУ 2016-2018